Tillsammans för Bäckby

Vi investerar på Bäckby. Vi finns dagligen på plats för att ta hand om våra hyresgäster, vi bygger nya hus och satsar på projekt för att skapa ännu bättre sammanhållning, ökad sysselsättning och trygghet. Det gör vi tillsammans med andra engagerade personer och organisationer.

Exempel på projekt och organisationer som ingår i Tillsammans för Bäckby är Kvinna för Bäckby, En Frisk Generation, Connexion Rap West, Flickinitiativet, På Lika Villkor, Jobbpunkt Mimer och byggnation av 105 nya lägenheter och butiker i centrum. Tillsammans för Bäckby.

Jobbpunkt Mimer

Jobbpunkt Mimer erbjuder deltagarna personprofilanalyser och 8 veckor av individuell coachning, vägledning, kunskap och kompetens, nätverk och träning för att bli mer anställningsbara. Förberedande motivationsinsatser och coachning sker både i grupp såväl som individuellt. Jobbpunkt Mimer finns för arbetssökande i hela Västerås. Sedan starten 2005 har 7 personer av 10 gått vidare till arbete/studier. Jobbpunkt Mimer finns på mötesplatsen Kollage, Välljärnsgatan 488 i Bäckby.

Det här är Jobbpunkt Mimer

Utveckling Bäckby

Företagar- och Fastighetsägarföreningen Utveckling Bäckby samverkar med personer, företag, förvaltningar och myndigheter för att göra skillnad och utveckla Bäckby till en ännu attraktivare plats för företagande, boende och upplevelser.

Kvinna för Bäckby

Åtta kvinnor ska jobba med att göra det snyggt, tryggt och trivsamt på Bäckby. De kommer att arbeta i Mimers hus, i våra miljöbodar och på allmänna ytor med att hålla Bäckby rent och skapa en trevlig stämning i hus och på gårdar.

På Lika Villkor

På Lika villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga. Målet är att alla barn ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället utan att diskrimineras. På Bäckby samverkar IKEA, Rädda Barnen, Västerås stad och Mimer i projektet.

Flickinitiativet

Flickinitiativet gör det möjligt för flickor från olika områden och bakgrunder att träffas runt fotbollen. Fotbollsträning och ledarutbildning ingår, men framförallt handlar det om att träffas, få nya kompisar och bli engagerad i föreningslivet. Flickinitiativet drivs av Barkarö SK och stöds av Mimer.

En Frisk Generation

En Frisk Generations vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn. Mimer och En Frisk Generation vill tillsammans motivera barnfamiljer på Bäckby att hitta drivkraften och motivationen till att leva ett hälsosamt liv. Under ett års tid får barnfamiljer delta i kostnadsfria aktiviteter som ska inspirera både barn som vuxna.

Connexion Rap West

Rapskolan är en plats för unga som vill utveckla sitt musikintresse. En dag i veckan får de professionell vägledning, inspiration av gästartister och praktiska övningar i att skriva texter, producera musik och stå på scen. Rapskolan är ett samarbete mellan Bäckbykyrkan, Studieförbundet Sensus och Mimer.