Transporter

Transporter har negativ påverkan på miljön genom utsläpp till luften, både från Mimers egen verksamhet men också från de leverantörer som utför arbeten åt oss.

Var sker påverkan?

Gällande de egna transporterna sker påverkan genom beslut om transportsätt och fordonsval liksom vilket drivmedel som används, men också genom beteende och planering av arbete hos den som kör. Gällande leverantörerna sker påverkan på deras transporter genom krav i avtal med de upphandlade leverantörerna.

Aktiviteter

Mimer har länge arbetat för en fossilfri fordonsflotta och har även skapat förutsättningar för medarbetarna att välja olika klimatsmarta färdsätt för sina tjänsteresor.

Samtliga egenägda fordon drivs av biogas, el eller HVO – Hydrogenated Vegetable Oil. För övriga tjänsteresor har våra medarbetare tillgång till en elbil- och elcykelpool. Dock erbjöds bilarna endast under första halvan av året då leverantören lades ned. Ny leverantör är upphandlad inför 2021. Den som vill kan också utnyttja kollektivtrafiken för tjänsteresor och använder då FöretagFlex, det lokala bussbolaget VL:s tjänsteresesystem.

Alla våra anställda utbildas i EcoDriving. Med en mjuk och defensiv körstil minskas både bränsleförbrukningen och slitaget på bilen.

Under 2020 skrev vi under Tjänstebilsutmaningen. Satsningen drivs av Fossilfritt Sverige vars mål är att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Vad gäller målet med en fossilfri fordonsflotta till 2020 har vi inte nått det riktigt men åtgärder är vidtagna så att målet kommer att uppfyllas under 2021. Vi har även uppdaterat våra reseriktlinjer men valt att inte ”lansera” dem eftersom vi under coronapandemin inte kan tillämpa dem.

Om transporter är en väsentlig del av den tjänst vi har för avsikt att upphandla ställer vi krav på fordon och drivmedel i de upphandlingar där det är möjligt och lämpligt. Exempelvis har vi ställt krav på att sopbilarna som hämtar avfall våra miljöbodar ska drivas av biogas.

Vi är med i tjänstebilsutmaningen

Mimer har länge arbetat med sin fordonsflotta så att den idag består av miljöbilar. 2020 skrev vi under Tjänstebilsutmaningen som drivs av Fossilfria Sverige och vi vill att fler företag ska gå med.

Pressmeddelande: Mimer går med i Tjänstebilsutmaningen