Ekonomisk hållbarhet

Mimer är som Västerås stads helägda bolag en angelägenhet för alla västeråsare. I den kommunala sfären har man länge talat om att ”förvalta stadens resurser för kommande generationer”. Ett något nyare begrepp, som för oss står för samma sak, är ekonomisk hållbarhet.

För att förvalta resurserna på bästa sätt behöver vi dock göra mer än att förvalta fastigheter. Att vi underhåller och ser till att de fastigheter vi äger behåller sitt värde för kommande generationer är givetvis viktigt, men begreppet ekonomisk hållbarhet innefattar för oss mycket mer. Genom att tillhandahålla en diversifierad och nytänkande produktportfölj hjälper vi till att täcka behov som finns inom staden vilket gör Västerås till en attraktiv stad att bo i. Vi skapar mervärde både för våra kunder och för företaget och därmed också för ägarna.

Ekonomisk hållbarhet är för oss inte bara att förvalta utan även att utveckla och växa som företag; för stadens, dess invånares och nästa generations bästa. Detta betyder att Mimer långsiktigt behöver ha en sund och stark ekonomi, det möjliggör investeringar för framtiden.

Våra väsentlighetsområden

  1. Hållbar affärsutveckling
  2. Hållbar fastighetsförvaltning
  3. Ansvarsfulla inköp och antikorruption
  4. Kvalitet