Om oss

Vi är Bostads AB Mimer, Västerås största hyresvärd. I 100 år har vi förvaltat, utvecklat och byggt nya stadsdelar, bostadsområden och hem för västeråsarna.

Våra bostadsområden har allt från nyproduktion till röda timmerstugor. Vi erbjuder studentbostäder, 55+ boenden och vanliga lägenheter. Mimer äger också kommersiella lokaler för bland annat restauranger, butiker, kontor, förskolor och äldreboenden samt några stadsdelscentrum i staden. Det bor ungefär 22 000 västeråsare i våra 11 556 lägenheter. Vi finns i merparten av stadens stadsdelar och vi är den största aktören på hyresbostadsmarknaden i staden.

Västerås växer vilket ställer krav på fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Mimer är med och bidrar till nya fina hyresrätter samtidigt som vi rustar upp i det befintliga beståndet och utvecklar stadsdelar och områden.

Mimer ska som allmännyttigt bostadsbolag, ägt av Västerås stad, tillsammans med andra bidra till att utveckla Västerås. Vi ska vara en god samhällsaktör i en växande stad och stå för värden som trygghet, tillit och service. Vi ska motarbeta otrygghet och utanförskap. De övergripande mål som formuleras ska vara väl förankrade hos Mimers medarbetare. Det vi gör idag påverkar framtiden.

Mimer i Siffror

 • Antal fastigheter: 252 st
 • Antal lägenheter: 11 556 st
 • Antal kommersiella lokaler: 245 st
 • Andel av Västerås totala bostadsmarknad: 15,4 %
 • Andel av hyresmarknaden: 40,9 %
 • Förmedlade bostäder: 1 420 st
 • Genomsnittlig hyra: 1 180 Kr/kvm
 • Omsättning: 995 907 Tkr
 • Resultat före skatt: 176 259 Tkr
 • Bokfört värde fastigheter: 7 249 549 Tkr
 • Antal anställda: 162 st

Året i korthet

Flytten till Navet

I januari gick flytten av hela Mimers personal till ett gemensamt aktivitetsbaserat kontor i det nya kontorshuset Navet. Vid infarten till Västerås har vi renoverat en gammal tegelbyggnad som från början användes som fordonsverkstad för ASEA. Nu fick byggnaden nytt liv när Mimer flyttade in tillsammans med Mälarenergi, Fibra och VafabMiljö.

Coronapandemin

I början av mars startades Mimers krisledningsstab upp för att hantera effekterna av pandemin. Många frågor genom hela företaget har hanterats, både interna och externa effekter. Under en del av året valde vi att enbart ta emot serviceanmälningar som var absolut nödvändiga. En annan del av året ställde vi kravet att ingen fick vara hemma när vi kom för att utföra servicearbeten. Lokalhyresgäster fick halverad hyra under några av årets månader och merparten av de medarbetare som hade möjlighet, arbetade hemifrån.

Måluppfyllnad

2020 har varit det stora målåret för Mimer. Fyra högt uppsatta mål inom kund, medarbetare, ekonomi och kvalitet skulle nås.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Under flera år har Mimer arbetat med struktur och kultur för att förbättra företagets kvalitet. Vårt kvalitetsarbete ska vara så bra att det anses vara ett föredöme för andra. Målet har därför varit att få motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020. Efter en grundlig genomgång av SIQ’s examinatorer fick vi beskedet att vi får motta utmärkelsen som enda företag i Sverige detta år.

Avkastning

Vår ekonomiska målsättning är att uppnå 3 % avkastning på totalt kapital. Under året gjordes stora och små insatser genom hela företaget. Flertalet av dessa insatser initierades och genomfördes av Mimers medarbetare genom det strukturerade arbete som inleddes hösten 2019 för att stärka ekonomin. Mimers avkastning för 2020 slutade på 3,0 %, vilket är ett fantastiskt resultat av ett gediget fokuserat lagarbete i att stärka ekonomin och samtidigt leverera en hög kvalitet med nöjda medarbetare och kunder.

Nöjda kunder

I februari nominerades vi till ”största lyft” i kundnöjdheten jämfört med bostadsföretag i vår storlek. Under året har vi dock valt att göra stora förändringar på grund av pandemin, för att minska smittspridningen vilket gjort att vi sjunkit något men ligger fortfarande stadigt på en hög nivå på 83,5 %. Målet är att ha nöjdast kunder i Sverige 2020 vilket återstår att se vid utvärderingen i februari.

Medarbetare

Målet är att vara en av de tre bästa arbetsplatserna i Sverige. Under året ökade vi till 95 % i total nöjdhet bland medarbetarna. Ett fantastiskt resultat med tanke på året vi lämnat bakom oss. Det som sticker ut i årets resultat är en ökad nöjdhetgällande arbetsmiljöfrågorna och frågor kring ledarskap.

Nya bostäder och renoveringar

Under året fick hyresgäster flytta tillbaka till det antika kvarteret Josef. 98 nyrenoverade lägenheter i ett av de gamla arbetarkvarteren i centrum. Näst på tur för renovering är 146 lägenheter i stadsdelen Gryta, en renovering som startade under året. Planerad produktionsstart i slutet av 2021 är även renoveringen av Kolaren och Kolmilan 380 lägenheter som ligger på Stentorpet på Malmaberg.

De pågående nyproduktionsprojekten är Bäckby centrum med 105 lägenheter samt en ICA-butik. På Vallby byggs 44 lägenheter och Capios vårdcentral. Kvarteret Älgen erbjuder 64 lägenheter, Skallberget erbjuder 64 lägenheter och på Tegnérlunden byggs 69 lägenheter. Alla med inflyttning under 2021. Pågående är också Kvarteret Högne i centrum med 54 lägenheter och 340 garageplatser, detta med inflyttning sommaren 2022. Under året startade även större arbeten på Förseglet, Öster mälarstrand, ett mångårigt fastighetutvecklingsprojekt med flera byggaktörer.

Kommande byggprojekt som beslutats under 2020 är ett Trygghetsboende i Skultuna med start hösten 2021 samt att ett inriktningsbeslut fattats gällande ett åttiotal radhus i Dingtuna samt lika många lägenheter i Kvarteret Hulte i centrum.

Stadsdelsutvecklingsprocessen

En av de processer som skulle ta ett språng och utvecklas mycket under året var stadsdelsutvecklingsprocessen. Ett viktigt och långsiktigt arbete som i slutändan främjar trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Under året har grunden byggts och flera pilotprojekt satts i gång och under 2021 kommer vi att se fler effekter av arbetet.

Mimer firar 100 år

1 december 1920 registrerades Mimer som bolag. 2020 var året då vi firade 100 år som företag. Jubileet firades hela året på olika sätt under sägningen 100 år till med Mimer. Genom att berätta historien om Mimer både bakåt och framåt i tiden ville vi visa hemmet från olika perspektiv. Vi berättade därför historier omvärldshändelser, framtidens boende, mat och utsåg århundradets granne. Det stora 100-årskalaset blev av naturliga skäl flyttat till framtiden.