Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Mimer ska som hyresvärd, aktör i Västerås, inköpare och arbetsgivare ta socialt ansvar.

Därför är människors lika värde och inkludering liksom en säker och trygg boende- och arbetsmiljö väldigt viktiga frågor för oss. Rent affärsmässigt är social hållbarhet i våra bostadsområden starkt förknippat med värdet på våra fastigheter och deras attraktivitet. Detta gör att våra insatser lönar sig över tid. Arbetet inom social hållbarhet tar avstamp i vår hållbarhetspolicy.

Väsentliga områden inom social hållbarhet

  1. Hållbara stadsdelar
  2. God samhällsaktör
  3. Hållbart arbetsliv
  4. Mänskliga rättigheter

Arbetet med dessa fyra områden styr mot FN:s globala mål: