Beskärningstider – för snyggare häckar

Just nu pågår vårvinterbeskärning av våra buskar och häckar i alla våra områden. Vi gör en så kallad föryngring, där växtmaterialet beskärs nästan ända till marken. Men det är inget att oroa sig över.

Det kan se brutalt ut, men är alldeles nödvändigt för att få friska och vackra buskar och häckar även i framtiden. På några ställen måste vi ta ner häckar som vuxit sig alldeles för höga för våra skötselentreprenörer att sköta.

Extra information till dig med häck som ska beskäras

Vi beskär även häckar och buskar som gränsar till tomt eller uteplats, och som du som hyresgäst normalt sett sköter insidan av. Har du en häck som vi ska beskära i år har du fått information om det i brevlådan.

Vad betyder föryngring?

Vid en föryngring tar vi ner växtmaterialet (busken eller häcken) nästan ända ner till marken. Det behövs för att växtmaterialet ska hålla sig friskt och bli vitalt igen. Ibland kan det vara bättre att gallra ur eller reducera på annat sätt, det kan se lite olika ut beroende på behov och art.

Ska ni verkligen göra det här nu?

Vårvintern är den bästa tiden att göra den här beskärningen. Det blir en otrolig växtkraft i knopparna på de grenar vi lämnar kvar. Det beror på att knopparna helt själva får tillgång till all den överskottsenergi som lagras i rötterna under vintern. Resultatet blir att de kommer skjuta rejält med nya skott.

Inga skäl till oro

Så bli inte oroliga när ni hör röjsågar på våra områden det är för att vi även i fortsättningen ska få njuta av vackra, blommande, välmående buskar och lagom höga häckar.

Laddning av el- eller hybridbil i vanligt uttag kan orsaka brand

Vi vet att det finns hyresgäster som laddar sin elbil eller laddhybrid i ett vanligt uttag i sitt garage eller vid en vanlig elstolpe. Detta är inte tillåtet och kan vara en direkt brandfara.

Uttaget kan bli överhettat

När ett eluttag under en lång tid levererar så pass mycket ström som elbilar eller laddhybrider kräver, kan uttaget bli överhettat och orsaka en brand. Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav.

För att ladda en elbil eller laddhybrid måste uttaget vara godkänt för denna typ av laddning, vilket inte ett vanligt eluttag är.

Vad gör jag om jag vill ladda min elbil eller laddhybrid?

Vi monterar tyvärr inte enskilda laddboxar på våra parkeringar i dagsläget. Vi vill bygga ut möjligheten för dig att ladda din bil i ditt bostadsområde. En sådan utbyggnad tar tid men vi hoppas kunna erbjuda laddningsmöjlighet till så många som möjligt, så fort som möjligt. Hur och när det sker vet vi inte i dagsläget.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mimers elsäkerhetsansvarige Jouko Körström på jouko.korstrom@mimer.nu eller 021-39 73 92.

Vaccination mot covid-19 med drop-in på Bäckby Torg

För att minska smittspridningen måste fler välja att vaccinera sig. Skydda dig själv och andra som kan bli allvarligt sjuka. Du behöver två doser vaccin för ett bra skydd. Alla över 18 år rekommenderas också en tredje dos för att förlänga skyddet.

Den här nyheten är ett meddelande från Region Västmanland.

Drop-in på Bäckby torg 1, i Bäckbyhuset klockan 16.30–18:

 • Måndag 31 januari
 • Måndag 7 februari
 • Måndag 14 februari
 • Måndag 21 februari

Att tänka på inför vaccinationen

 • Du måste ha med dig giltig ID-handling. Om du saknar svenskt personnummer behöver du ett reservnummer eller samordningsnummer.
 • Du ska ha fyllt 12 år för att vaccineras med dos 1.
 • För dos 2 ska det ha gått minst 4 veckor sedan dos 1.
 • För dos 3 ska det ha gått minst 3 månader sedan dos 2.
 • Även du som nyligen har haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig så snart som möjligt.
 • Du som är 31 år och äldre vaccineras med Modernas vaccin oavsett tidigare vaccinsort.
 • Du som är 30 år och yngre vaccineras endast med Pfizers vaccin.
 • Barn under 15 år måste ha med en ifylld samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna. Den finns att hitta på 1177.se.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Västmanland på 1177.se/vastmanland.

لقاح كوفيد-19 الحضور  بدون موعد مسبق إلى ساحة باكبي (Bäckby Torg)

يجب أن يختار المزيد من الناس أخذ اللقاح بهدف الحدّ من انتشار العدوى. وعليك حماية نفسك وحماية الآخرين الذين قد يصابون بأمراض خطيرة. تحتاج إلى جرعتين من اللقاح للحصول على حماية جيدة. وننصح جميع من تجاوزوا سن 18 عاماً أن يأخذوا جرعة ثالثة أيضاً من أجل تمديد الحماية.

الحضور  بدون موعد مسبق إلى ساحة باكبي  (Bäckby torg 1) في دار باكّبي (Bäckbyhuset) الساعة 16:30–18:00

 • الاثنين 31 يناير/كانون الثاني
 • الاثنين 7 فبراير/شباط
 • الاثنين 14 فبراير/شباط
 • الاثنين 21 فبراير/شباط

أمور  يجب التفكير  بها قبل أخذ اللقاح

 • يجب أن تصطحب معك وثيقة هوة خصية سارة المفعول. ون لم يكن لديك رقم خىي سودي فتحتاج إ رقم احتياطي أو رقم تنسيقي. يجب أن تون قد أكملت سن 12 عاماً لي تحصل ع اجرعة الأو.
 • يجب أن يون قد مىى 4 أسابيع ع الأقل عد اجرعة الأو لي تحصل ع اجرعة الثانية .
 • يجب أن يون قد مىى 3 أشهر ع الأقل عد اجرعة الثانية لي تحصل ع اجرعة الثالثة.
 • حى ون كنت قد أُصبت بوفيد-19 مؤخرًاً فإننا ننحك بأن تأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن .
 • إذا ان عمرك 31 عاماً فما فوق فسوف تحصل ع لقاح موديرنا( Moderna) غض النظر عن نوع اللقاح السابق.
 • إذا ان عمرك 30 عاماً فما دون فسوف تحصل ع لقاح فايزر (Pfizer) فقط.
 • الأطفال دون سن 15 عاماً يجب أن يصطحبوا معهم استمارة الموافقة مملوءة ومُ َّ وقع علا من كلا وليي الأمر. وتجد الاستمارة الموقع: se .1177.

اقرأ المزد عن لقاح كوفيد-19  فاستمانلاند ع الموقع: 1177.se/vastmanland.

Tallaalka cudurka covid-19 looga hortago ee ballan la’aanta (drop-in) laysaga tallaali karo Bäckby Torg

Sidii hoos loogu dhigo heerka faafinta cudur-sideha awgiis, waa in dad tiro badan ay cudurka iska tallaalaan. Adiga cudurka iska badbaadi waxaana ka badbaadisa dadyowga hab halis ah cudurka ugu xannuunsan karo. Badbaadin heer sare ah waxaad heli kartaa haddii laba jeer cudurka laga tallaalo. Korniinka muddada badbaadada awgiis waxaa dhammaan dadka da’dooda 18 sano ka wayn lagula talinayaa in mar saddexaad cudurka iska tallaalaan.

Bäckby Torg ee ballan la’aanta [Drop-in] layska tallaali karo wuxuu ku yaalla, Bäckbyhuset, saacadaha waa 16.30:00-18:00:

 • Isniin 31 jannayo
 • Isniin 7 febraayo
 • Isniin 14 febraayo
 • Isniin 21 febraayo

Tallaalka kahor ka feker

 • In aad haysato aqoonsi sax ah. Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga ee dalka Iswiidan, waa inaad haysato lamabarrada loo yaqaanno [reservnummer] ama [samordningsnummer].
 • Qaybta/qiyaasta 1:aad waxaa lagula tallaali kara haddii 12 sano jir tahay ama da’daada ka wayn tahay.
 • Qaybta/qiyaasta 2-aad waxaa lagu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 4 toddobaad ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 1:aad lagugu tallaalay.
 • Qaybta/qiyaasta 3-aad waxaa lagugu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 3 bilood ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 2:aad lagugu tallaalay.
 • Xitaa haddii goor dhow u cudurka [Covid-19] kugu dhacay waxaa lagula talinayaa in sida ugu dhaqsida badan aad cudurka iska tallaalsho.
 • Haddii da`daada ay tahay 31 sano ama ka wayn tahay waxaa lagugu tallaali doonaa dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Moderna iyadoo aan fiirogaar la siin nooca berri hore lagu tallaalay.
 • Haddii da`daada ay tahay 30 sano ama ka yar tahay waxaa lagu tallaali doonaa oo keliya dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Pfizer.
 • Ilmaha aan weli 15 sano buuxsan waa in ay haystaan foomka oggollaanshada oo buuxsan oona xilhaayeyaasha xannaanadda/waalidiinta hoos ka soo saxiixeen. Foomka waxaa laga soo degsan karaa barta internetka 1177.se.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan tallaalka cudurka covid19 looga hortago ee Gobolka Västmanland ka aqriso barta internetka 1177.se/vastmanland.

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ ኣብ በክቢ ቶሪ Bäckby Torg

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምጕዳል ብዙሓት ክታበት ንክወስዱ ክመርጹ ኣሎዎም። ነብስኻን ንኻልኦት ብኸቢድ ክሓሙ ንዝኽእሉን ተኸላኸል። ጽቡቕ ምክልኻል ንኽህልወካ ክልተ ክታበት ምውሳድ የድልየካ። ነቲ መጠን ምክልኻል ንምንዋሕ ኵሎም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም ሳልሳይ ክታበት ክወስዱ ይምከር።

ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ (Drop-in) በክቢ ቶሪ Bäcbyhuset ሰዓት 16:30-18:00:

 • ሰኑይ ዕለት 31 ጥሪ
 • ሰኑይ ዕለት 7 የካቲት
 • ሰኑይ ዕለት 14 የካቲት
 • ሰኑይ ዕለት 21 የካቲት

ኣብ ግዜ ክታበት ክትሓስበሎም ዘሎካ

 • መዓልቱ ዘየሕለፈ መንነት ወረቐት ክህልወካ ኣሎዎ። ናይ ሽወደን መንነት ወረቐት ዘይብልካ ምስ እትኸውን፡ ግዝያዊ መለለዪ ቁጽሪ ወይ ድማ ንእብ ሽወደን ተመዝጊቦም ንዘይነብሩ ሰባት ዝወሃብ መለለዪ ቁጽሪ ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ነታ 1ይቲ ክታበት ንምውሳድ 12 ዓመት ዝመላእካ ምዃን ኣሎካ።
 • 2ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 1ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 4 ሰሙናት ክሓልፉ ኣሎዎም
 • 3ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 2ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 3 ኣዋርሕ ክሓልፉ ኣሎዎም።
 • ንስኻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ ብዝተኻእለ መጠን ተቐላጢፍካ ክታበት ክትወስድ ይምከር።
 • ንስኻ ዕድመኻ 31 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቅድም እንታይ ዓይነት ክታበት ወሲድካ ነርካ ብዘየገድስ ሙደርና (Moderna) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ንስኻ ዕድመኻ 30 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ እትንእስን ፋይዘርስ (Pfizers) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑት ዝተመልአ ክልተኦም ወለዲ ዝፈረሙሉ/ዝኸተሙሉ ናይ ስምምዕ ሰነድ (samtyckesblankett) ሒዞም ይቐርቡ። ኣብ 1177.se ክርከብ ይከኣል። ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ

ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ቨስትማንላንድ ኣብዚ ኣቲኻ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል 1177.se/vastmanland.

Dags att söka till SummerWorks

Efter ett uppehåll på två år, på grund av pandemin, är SummerWorks äntligen tillbaka! Nu söker vi 16–17-åringar som vill ha ett roligt och lärorikt sommarjobb.

Ett sommarjobb med Mimers SummerWorks ger dig erfarenhet inom både praktiskt arbete och service. Det är ett bra första steg in på arbetsmarknaden som ger dig möjlighet att utvecklas. Plus att det ger lite extra pengar i kassan.

Vem kan söka?

 • Du som är 16–17 år (under perioden för sommarjobbet) och bor hos Mimer.
 • Du som tycker om att arbeta praktiskt och tillsammans med andra i ett team.
 • Du ska även vara bra på att hålla tider, vara engagerad i arbetet och kunna möta våra kunder på ett bra sätt.

Sista ansökningsdag är 22 februari. Du söker via vår karriärsida.

Mimer Summerworks 2022

När är SummerWorks?

Vecka 26–28, med två obligatoriska utbildningsdagar v 25.

Vad är det för arbetsuppgifter?

Du kommer att jobba med att fixa till och fräscha upp i våra områden. Arbetet sker i team, så du får lära dig att samarbeta i grupp. Vanliga arbetsuppgifter kan vara:

 • olja in utemöbler och staket
 • rensa hängrännor på miljöbodar
 • städa tvättstugor och källargångar
 • smörja lås och annat underhåll i våra fastigheter
 • städa i våra bostadsområden.

Under arbetets gång kommer du att ha en handledare att vända sig till.

Intresserad? Läs mer!

SummerWorks – sommarjobba hos Mimer!

Ökad covid-19-smitta, fortsätt följa rekommendationerna

Covid-19-smittan är stor och många är sjuka. För allas trygghet är det därför viktigt att vi hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer.

För din och vår trygghet ber vi dig om följande:

 • När vi kommer hem till dig för att utföra arbete håller vi avstånd till varandra.
 • Är du sjuk ber vi dig vänta med ditt ärende tills du är frisk igen.

Du kan känna dig trygg med att vi på Mimer följer myndigheternas rekommendationer och vi är inte på jobbet om vi är sjuka.

Många är sjuka just nu och du kan få vänta lite längre på att få din serviceanmälan utförd.

Håll dig uppdaterad på det senaste från myndigheterna på Krisinformation.se

Ta hand om dig!

Nytt städbolag tar över städningen 1 februari

Den 1 februari välkomnar vi ett nytt städbolag, Rimab Facility Service AB. . De kommer ansvara för städning av trapphus, källare, tvättstugor och allmänna utrymmen på Mimers distrikt Öst och Väst.

Anledning till att vi får ett nytt städbolag är att vi omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt den lagen måste vi upphandla olika tjänster när avtalstiden löpt ut eller avslutats av annan orsak.

Tack och välkommen!

Vi säger tack till de som tidigare arbetat med att hålla rent i våra trapphus och välkomnar nu alla medarbetare hos Rimab. Säg gärna hej om du ser dem!

Öppettider över trettonhelgen

Under trettondagsafton och trettondagen har vi ändrade öppettider.

När vi har stängt kan du göra serviceanmälan på Mina sidor som vanligt. Akuta ärenden hjälper fastighetsjouren dig med.

Mimers öppettider över trettonhelgen

5/1, trettondagsafton: 10–15
6/1 trettondagen: Stängt
7/1: 10–15

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ringer när Mimer är stängt ringer du fastighetsjouren. Fastighetsjouren når du på 021-39 70 00.

Vad är ett akut ärende?

Kontakta Fastighetsjouren på 021-39 70 00 om:

 • det rinner mycket vatten från från ett rör som gått sönder
 • det är stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
 • en elledning har gått sönder
 • lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös och det finns risk att någon skadas
 • en glasruta är krossad och det finns risk att någon skadas eller att det blir inbrott
 • du har låst dig ute eller tappat bort nycklarna och behöver en låsöppning.

Roliga saker att göra på jullovet

Pulkaåk, skridskotur, snöbollskrig. Men vad finns det mer för roligheter att göra på jullovet? För dig som vill testa innebandy och fotboll har vi ett samarbete med Skiljebo SK.

WINTER 22 – innebandy och fotboll i Viksängshallen

3–5 januari anordnar Skiljebo SK Winter 22. En gratis aktivitet där barn och ungdomar 8-13 år får prova på fotboll och innebandy.

Tid: 9.30–12.30 (1,5 timme fotboll följt av 1,5 timme innebandy)
Plats: Viksängshallen
Övrigt: Alla deltagare får frukt och en vattenflaska. De som vill vara med och spela innebandy behöver ta med sig egen klubba.

Anmälan

Du anmäler dig eller ditt barn genom att skicka ett mejl med namn och ålder på deltagaren till lars.kjellstrand@skiljebosk.nu.

Lovaktiviteter från Västerås stad

Västerås stad har samlat massor med aktiviteter för jullovet på sin hemsida.

Lovaktiviteter – Västerås (vasteras.se)

Sortera rätt i jul

Papper, snören, kartonger. Det blir lätt en hel del skräp efter klapparna öppnats på julafton. Hur ska allt egentligen sorteras? VafabMiljö delade en cheklista för att underlätta i julstöket.

När julklapparna är öppnade

 • Julklappspapper – sorteras som pappersförpackning
 • Kartongförpackning – sorteras som pappersförpackning (stora förpackningar ska till Återbruket och kastas i behållaren för Well)
 • Wellpappkartong – lämnas i behållaren för Well på Återbruket (wellpapp känns igen genom att det har ett vågigt mittenskikt)
 • Tidningspapper – lämnas i behållaren för tidningar
 • Presentsnören, etiketter, tejp och lacksigill – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, alternativt på Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi

När julen är slut och granen ska ut

Granar som vissnat/är trasiga lämnar du till Återbruket.

 • Julgran – lämnas i behållaren för Ris och grenar, alternativt Trädgårdsavfall på Återbruket
 • Plastgran – lämnas i behållaren för Metallskrot på Återbruket
 • Julgransbelysning – lämnas i behållaren för El-avfall på Återbruket
 • Julgranskulor i glas (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Isolering o glas på Återbruket
 • Julgranskulor i plast (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Plast på Återbruket

På VafabMiljös hemsida kan du läsa deras fullständiga Sorteringslista A-Ö.

Sorteringslista A-Ö | VafabMiljö (vafabmiljo.se)

Tack för att du hjälper till att hålla ordning i miljöboden.

Våra öppettider över jul och nyår

Under jul- och nyårshelgen har vi lite ändrade öppettider. Vi har till exempel stängt på julafton, nyårsafton och trettondagen.

De dagar vi har stängt kan du göra serviceanmälan på Mina sidor som vanligt. Akuta ärenden hjälper fastighetsjouren dig med.

Mimers öppettider under jul och nyår 2021

23/12: 10–15
24/12 julafton: Stängt
27–30/12: 10–17
31/12 nyårsafton: Stängt
3–5/1: 10–17
5/1: 10–15
6/1 trettondagen: Stängt
7/1: 10–15

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ringer när Mimer är stängt ringer du fastighetsjouren. Fastighetsjouren når du på 021-39 70 00.

Vad är ett akut ärende?

Kontakta Fastighetsjouren på 021-39 70 00 om:

 • det rinner mycket vatten från från ett rör som gått sönder
 • det är stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
 • en elledning har gått sönder
 • lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös och det finns risk att någon skadas
 • en glasruta är krossad och det finns risk att någon skadas eller att det blir inbrott
 • du har låst dig ute eller tappat bort nycklarna och behöver en låsöppning.