Vaccination mot covid-19 med drop-in på Pettersbergsskolan

För att minska smittspridningen måste fler välja att vaccinera sig. Skydda dig själv och andra som kan bli allvarligt sjuka. Du behöver två doser vaccin för ett bra skydd. Alla över 18 år rekommenderas också en tredje dos för att förlänga skyddet.

Den här nyheten är ett meddelande från Region Västmanland.

Drop-in i matsalen på Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39 klockan 14–17

 • Onsdag 2 februari
 • Onsdag 2 mars
 • Onsdag 16 mars
 • Onsdag 30 mars

Att tänka på inför vaccinationen

 • Du måste ha med dig giltig ID-handling. Om du saknar svenskt personnummer behöver du ett reservnummer eller samordningsnummer.
 • Du ska ha fyllt 12 år för att vaccineras med dos 1.
 • För dos 2 ska det ha gått minst 4 veckor sedan dos 1.
 • För dos 3 ska det ha gått minst 3 månader sedan dos 2.
 • Även du som nyligen har haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig så snart som möjligt.
 • Du som är 31 år och äldre vaccineras med Modernas vaccin oavsett tidigare vaccinsort.
 • Du som är 30 år och yngre vaccineras endast med Pfizers vaccin.
 • Barn under 15 år måste ha med en ifylld samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna. Den finns att hitta på 1177.se.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Västmanland på 1177.se/vastmanland.

لقاح كوفيد-19 احضور  بدون موعد مسبق إ مدرسة بيسباري سكولان( Pettersbergsskolan)

يجب أن يختار المزد من الناس أخذ اللقاح دف احدّ من انتشار العدوى. وعليك حماية نفسك وحماية الآخرن الذين قد يصابون بأمراض خطة. تحتاج إ جرعتن من اللقاح لحصول ع حماية جيدة.  وننح جميع من تجاوزوا سن 18 عاماً أن يأخذوا جرعة ثالثة أيضاً من أجل تمديد احماية. احضور  بدون موعد مسبق إ مدرسة بيسباري سكولان، الائنة  شارع( Pettersbergsgatan 39) الساعة 14:0017:00

 • الأرعاء 2 فاير/شباط
 • الأرعاء 2 مارس/آذا ر
 • الأرعاء 16 مارس/آذار
 • الأرعاء 30 مارس/آذار

أمور  يجب التفك  ا قبل أخذ اللقاح

 • يجب أن تصطحب معك وثيقة هوة خصية سارة المفعول. ون لم يكن لديك رقم خىي سودي فتحتاج إ رقم احتياطي أو رقم تنسيقي. يجب أن تون قد أكملت سن 12 عاماً لي تحصل ع اجرعة الأو.
 • يجب أن يون قد مىى 4 أسابيع ع الأقل عد اجرعة الأو لي تحصل ع اجرعة الثانية .
 • يجب أن يون قد مىى 3 أشهر ع الأقل عد اجرعة الثانية لي تحصل ع اجرعة الثالثة.
 • حى ون كنت قد أُصبت بوفيد-19 مؤخرًاً فإننا ننحك بأن تأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن .
 • إذا ان عمرك 31 عاماً فما فوق فسوف تحصل ع لقاح موديرنا( Moderna) غض النظر عن نوع اللقاح السابق.
 • إذا ان عمرك 30 عاماً فما دون فسوف تحصل ع لقاح فايزر (Pfizer) فقط.
 • الأطفال دون سن 15 عاماً يجب أن يصطحبوا معهم استمارة الموافقة مملوءة ومُ َّ وقع علا من كلا وليي الأمر. وتجد الاستمارة الموقع: se .1177.

اقرأ المزد عن لقاح كوفيد-19  فاستمانلاند ع الموقع: 1177.se/vastmanland.

Tallaalka cudurka covid-19 looga hortago ee ballan la’aanta (drop-in) laysaga tallaali karo Iskuulka Pettersbergsskolan

Sidii hoos loogu dhigo heerka faafinta cudur-sideha awgiis, waa in dad tiro badan ay cudurka iska tallaalaan. Adiga cudurka iska badbaadi waxaana ka badbaadisa dadyowga hab halis ah cudurka ugu xannuunsan karo. Badbaadin heer sare ah waxaad heli kartaa haddii laba jeer cudurka laga tallaalo. Korniinka muddada badbaadada awgiis waxaa dhammaan dadka da’dooda 18 sano ka wayn lagula talinayaa in mar saddexaad cudurka iska tallaalaan.

Goobta lagu cunteeyo ee Iskuulka Pettersbergsskolan ee ballan la’aanta [Drop-in] layska tallaali karo wuxuu ku yaalla, Pettersbergsgatan 39, saacadaha waa 14.00:00-17:00:

 • Arbaco 2 febraayo
 • Arbaco 2 maarso
 • Arbaco 16 maarso
 • Arbaco 30 maarso

Tallaalka kahor ka feker

 • In aad haysato aqoonsi sax ah. Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga ee dalka Iswiidan, waa inaad haysato lamabarrada loo yaqaanno [reservnummer] ama [samordningsnummer].
 • Qaybta/qiyaasta 1:aad waxaa lagula tallaali kara haddii 12 sano jir tahay ama da’daada ka wayn tahay.
 • Qaybta/qiyaasta 2-aad waxaa lagu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 4 toddobaad ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 1:aad lagugu tallaalay.
 • Qaybta/qiyaasta 3-aad waxaa lagugu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 3 bilood ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 2:aad lagugu tallaalay.
 • Xitaa haddii goor dhow u cudurka [Covid-19] kugu dhacay waxaa lagula talinayaa in sida ugu dhaqsida badan aad cudurka iska tallaalsho.
 • Haddii da`daada ay tahay 31 sano ama ka wayn tahay waxaa lagugu tallaali doonaa dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Moderna iyadoo aan fiirogaar la siin nooca berri hore lagu tallaalay.
 • Haddii da`daada ay tahay 30 sano ama ka yar tahay waxaa lagu tallaali doonaa oo keliya dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Pfizer.
 • Ilmaha aan weli 15 sano buuxsan waa in ay haystaan foomka oggollaanshada oo buuxsan oona xilhaayeyaasha xannaanadda/waalidiinta hoos ka soo saxiixeen. Foomka waxaa laga soo degsan karaa barta internetka 1177.se.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan tallaalka cudurka covid19 looga hortago ee Gobolka Västmanland ka aqriso barta internetka 1177.se/vastmanland.

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ ኣብ ፐተርሽበሪስስኩላን Pettersbergsskolan

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምጕዳል ብዙሓት ክታበት ንክወስዱ ክመርጹ ኣሎዎም። ነብስኻን ንኻልኦት ብኸቢድ ክሓሙ ንዝኽእሉን ተኸላኸል። ጽቡቕ ምክልኻል ንኽህልወካ ክልተ ክታበት ምውሳድ የድልየካ። ነቲ መጠን ምክልኻል ንምንዋሕ ኵሎም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም ሳልሳይ ክታበት ክወስዱ ይምከር።

ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ (Drop-in) ኣብ ፐተርሽበሪስስኮላን Pettersbergsgatan 39 ሰዓት 14:00-17:00:

 • ረቡዕ ዕለት 2 የካቲት
 • ረቡዕ ዕለት 2 መጋቢት
 • ረቡዕ ዕለት 16 መጋቢት
 • ረቡዕ ዕለት 30 መጋቢት

ኣብ ግዜ ክታበት ክትሓስበሎም ዘሎካ

 • መዓልቱ ዘየሕለፈ መንነት ወረቐት ክህልወካ ኣሎዎ። ናይ ሽወደን መንነት ወረቐት ዘይብልካ ምስ እትኸውን፡ ግዝያዊ መለለዪ ቁጽሪ ወይ ድማ ንእብ ሽወደን ተመዝጊቦም ንዘይነብሩ ሰባት ዝወሃብ መለለዪ ቁጽሪ ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ነታ 1ይቲ ክታበት ንምውሳድ 12 ዓመት ዝመላእካ ምዃን ኣሎካ።
 • 2ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 1ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 4 ሰሙናት ክሓልፉ ኣሎዎም
 • 3ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 2ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 3 ኣዋርሕ ክሓልፉ ኣሎዎም።
 • ንስኻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ ብዝተኻእለ መጠን ተቐላጢፍካ ክታበት ክትወስድ ይምከር።
 • ንስኻ ዕድመኻ 31 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቅድም እንታይ ዓይነት ክታበት ወሲድካ ነርካ ብዘየገድስ ሙደርና (Moderna) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ንስኻ ዕድመኻ 30 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ እትንእስን ፋይዘርስ (Pfizers) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑት ዝተመልአ ክልተኦም ወለዲ ዝፈረሙሉ/ዝኸተሙሉ ናይ ስምምዕ ሰነድ (samtyckesblankett) ሒዞም ይቐርቡ። ኣብ 1177.se ክርከብ ይከኣል። ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ

19 ኣብ ቨስትማንላንድ  ኣብዚ ኣቲኻ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል 1177.se/vastmanland.

Dags att söka till SummerWorks

Efter ett uppehåll på två år, på grund av pandemin, är SummerWorks äntligen tillbaka! Nu söker vi 16–17-åringar som vill ha ett roligt och lärorikt sommarjobb.

Ett sommarjobb med Mimers SummerWorks ger dig erfarenhet inom både praktiskt arbete och service. Det är ett bra första steg in på arbetsmarknaden som ger dig möjlighet att utvecklas. Plus att det ger lite extra pengar i kassan.

Vem kan söka?

 • Du som är 16–17 år (under perioden för sommarjobbet) och bor hos Mimer.
 • Du som tycker om att arbeta praktiskt och tillsammans med andra i ett team.
 • Du ska även vara bra på att hålla tider, vara engagerad i arbetet och kunna möta våra kunder på ett bra sätt.

Sista ansökningsdag är 22 februari. Du söker via vår karriärsida.

Mimer Summerworks 2022

När är SummerWorks?

Vecka 26–28, med två obligatoriska utbildningsdagar v 25.

Vad är det för arbetsuppgifter?

Du kommer att jobba med att fixa till och fräscha upp i våra områden. Arbetet sker i team, så du får lära dig att samarbeta i grupp. Vanliga arbetsuppgifter kan vara:

 • olja in utemöbler och staket
 • rensa hängrännor på miljöbodar
 • städa tvättstugor och källargångar
 • smörja lås och annat underhåll i våra fastigheter
 • städa i våra bostadsområden.

Under arbetets gång kommer du att ha en handledare att vända sig till.

Intresserad? Läs mer!

SummerWorks – sommarjobba hos Mimer!

Ökad covid-19-smitta, fortsätt följa rekommendationerna

Covid-19-smittan är stor och många är sjuka. För allas trygghet är det därför viktigt att vi hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer.

För din och vår trygghet ber vi dig om följande:

 • När vi kommer hem till dig för att utföra arbete håller vi avstånd till varandra.
 • Är du sjuk ber vi dig vänta med ditt ärende tills du är frisk igen.

Du kan känna dig trygg med att vi på Mimer följer myndigheternas rekommendationer och vi är inte på jobbet om vi är sjuka.

Många är sjuka just nu och du kan få vänta lite längre på att få din serviceanmälan utförd.

Håll dig uppdaterad på det senaste från myndigheterna på Krisinformation.se

Ta hand om dig!

Nytt städbolag tar över städningen 1 februari

Den 1 februari välkomnar vi ett nytt städbolag, Inspira. De kommer ansvara för städning av trapphus, källare, tvättstugor och allmänna utrymmen på Mimers distrikt Mitt och Norr.

Anledning till att vi får ett nytt städbolag är att vi omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt den lagen måste vi upphandla olika tjänster när avtalstiden löpt ut eller avslutats av annan orsak.

Tack och välkommen!

Vi säger tack till de som tidigare arbetat med att hålla rent i våra trapphus och välkomnar nu alla medarbetare hos Inspira. Säg gärna hej om du ser dem!

Öppettider över trettonhelgen

Under trettondagsafton och trettondagen har vi ändrade öppettider.

När vi har stängt kan du göra serviceanmälan på Mina sidor som vanligt. Akuta ärenden hjälper fastighetsjouren dig med.

Mimers öppettider över trettonhelgen

5/1, trettondagsafton: 10–15
6/1 trettondagen: Stängt
7/1: 10–15

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ringer när Mimer är stängt ringer du fastighetsjouren. Fastighetsjouren når du på 021-39 70 00.

Vad är ett akut ärende?

Kontakta Fastighetsjouren på 021-39 70 00 om:

 • det rinner mycket vatten från från ett rör som gått sönder
 • det är stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
 • en elledning har gått sönder
 • lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös och det finns risk att någon skadas
 • en glasruta är krossad och det finns risk att någon skadas eller att det blir inbrott
 • du har låst dig ute eller tappat bort nycklarna och behöver en låsöppning.

Roliga saker att göra på jullovet

Pulkaåk, skridskotur, snöbollskrig. Men vad finns det mer för roligheter att göra på jullovet? För dig som vill testa innebandy och fotboll har vi ett samarbete med Skiljebo SK.

WINTER 22 – innebandy och fotboll i Viksängshallen

3–5 januari anordnar Skiljebo SK Winter 22. En gratis aktivitet där barn och ungdomar 8-13 år får prova på fotboll och innebandy.

Tid: 9.30–12.30 (1,5 timme fotboll följt av 1,5 timme innebandy)
Plats: Viksängshallen
Övrigt: Alla deltagare får frukt och en vattenflaska. De som vill vara med och spela innebandy behöver ta med sig egen klubba.

Anmälan

Du anmäler dig eller ditt barn genom att skicka ett mejl med namn och ålder på deltagaren till lars.kjellstrand@skiljebosk.nu.

Lovaktiviteter från Västerås stad

Västerås stad har samlat massor med aktiviteter för jullovet på sin hemsida.

Lovaktiviteter – Västerås (vasteras.se)

Sortera rätt i jul

Papper, snören, kartonger. Det blir lätt en hel del skräp efter klapparna öppnats på julafton. Hur ska allt egentligen sorteras? VafabMiljö delade en cheklista för att underlätta i julstöket.

När julklapparna är öppnade

 • Julklappspapper – sorteras som pappersförpackning
 • Kartongförpackning – sorteras som pappersförpackning (stora förpackningar ska till Återbruket och kastas i behållaren för Well)
 • Wellpappkartong – lämnas i behållaren för Well på Återbruket (wellpapp känns igen genom att det har ett vågigt mittenskikt)
 • Tidningspapper – lämnas i behållaren för tidningar
 • Presentsnören, etiketter, tejp och lacksigill – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, alternativt på Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi

När julen är slut och granen ska ut

Granar som vissnat/är trasiga lämnar du till Återbruket.

 • Julgran – lämnas i behållaren för Ris och grenar, alternativt Trädgårdsavfall på Återbruket
 • Plastgran – lämnas i behållaren för Metallskrot på Återbruket
 • Julgransbelysning – lämnas i behållaren för El-avfall på Återbruket
 • Julgranskulor i glas (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Isolering o glas på Återbruket
 • Julgranskulor i plast (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Plast på Återbruket

På VafabMiljös hemsida kan du läsa deras fullständiga Sorteringslista A-Ö.

Sorteringslista A-Ö | VafabMiljö (vafabmiljo.se)

Tack för att du hjälper till att hålla ordning i miljöboden.

Våra öppettider över jul och nyår

Under jul- och nyårshelgen har vi lite ändrade öppettider. Vi har till exempel stängt på julafton, nyårsafton och trettondagen.

De dagar vi har stängt kan du göra serviceanmälan på Mina sidor som vanligt. Akuta ärenden hjälper fastighetsjouren dig med.

Mimers öppettider under jul och nyår 2021

23/12: 10–15
24/12 julafton: Stängt
27–30/12: 10–17
31/12 nyårsafton: Stängt
3–5/1: 10–17
5/1: 10–15
6/1 trettondagen: Stängt
7/1: 10–15

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ringer när Mimer är stängt ringer du fastighetsjouren. Fastighetsjouren når du på 021-39 70 00.

Vad är ett akut ärende?

Kontakta Fastighetsjouren på 021-39 70 00 om:

 • det rinner mycket vatten från från ett rör som gått sönder
 • det är stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
 • en elledning har gått sönder
 • lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös och det finns risk att någon skadas
 • en glasruta är krossad och det finns risk att någon skadas eller att det blir inbrott
 • du har låst dig ute eller tappat bort nycklarna och behöver en låsöppning.

Bidra till ett säkert trapphus

Snart är det jul! Då vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att förvara saker eller sätta upp pynt i trapphuset. Varför? För att vi är måna om dig som hyresgäst och därför vill att ha säkra trapphus. Saker hindrar en eventuell utrymning och kan även orsaka brand.

Vi jobbar dagligen med att det ska vara tryggt och säkert att bo hos oss. Ambulans och räddningspersonal behöver också lätt ta sig fram för att hjälpa till om olyckan är framme.

Var med och bidra till ett säkert trapphus

Ditt trapphus och loftgång måste vara helt fria från saker som kan brinna eller vara i vägen vid utrymning. Om du förvarar något där innebär det att du måste ta bort det. Det gäller till exempel barnvagnar, möbler, tidningar, kartonger, dörrmattor, blommor, skohyllor, pulkor och dörrkransar.

Rullatorer får placeras på anvisad plats i trapphuset eller loftgången.

Får jag inte ens sätta upp en dörrkrans?

Nej, eftersom de är av brännbart material och kan försvåra vid en utrymning. Även små föremål som hamnar på golvet i en akut situation kan försvåra vid en utrymning. Detta kan ställa till det för räddningspersonal som vill komma fram för att hjälpa dig eller dina grannar.

Här kan du istället förvara dina saker

 • Dina personliga saker förvarar du i din lägenhet eller i ditt förråd.
 • Cyklar och barnvagnar förvarar du i första hand på anvisade platser som i cykelrum och källarförråd.
 • Matavfall, tidningar, förpackningar, restavfall, småel, batterier och glödlampor lämnar du i din miljöbod.
 • Grovavfall lämnar du på Återbruket.

Vad händer med det som ingen tar bort?

När vi besöker våra fastigheter kollar vi alltid att trapphusen är säkra. Om något står kvar i trapphuset behöver vi ta hand om det. Vi förvarar sakerna i tre månader, sedan slänger vi dem. Om vi tagit bort något som du sedan saknar kan du hämta ut ditt föremål. Gör en serviceanmälan på Mina sidor eller ring 021-39 70 00, så hjälper de dig. Det kostar 300 kr att hämta ut ett föremål. Kostnaden läggs på din hyra.

Här kan du läsa mer om brandsäkerhet

Illustration från MSB; en överkryssad barnvagn samt överkryssade stora plastlådor kartonger ställda i ett trapphus

För din säkerhet måste det vara helt fritt från saker i ditt trapphus och loftgång. Illustration: MSB

Hyrorna för 2022 är klara

Mimer och Hyresgästföreningen är överens om 2022 års hyror. Hyreshöjningen för året blir i genomsnitt 1,65 % med ett spann mellan 0–1,71 %.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2022.

Tillval

För dig som har Tillval kommer kostnaden för tillvalet att öka med 1,65 %.

Extra förråd, parkeringar och garage

Hyr du parkering, garage eller ett extra förråd utöver det som hör till bostaden, höjs hyran med 2 % från 1 januari.

Här ser du din nya hyra

Du kan se vad din nya hyra blir på Mina sidor, Kivra och e-faktura från 15 december eller på hyresavin som kommer med posten senast 20 december.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter via kontaktformuläret längst ner till höger på sidan eller på 021-39 70 00.