Problem att öppna entréporten med mobilen?

I våra fastigheter finns ofta en porttelefon vid entrén där besökare kan ringa upp de boende. I vissa system kan hyresgästen trycka en siffra/tecken på sin mobiltelefon för att fjärröppna entréporten. På senare tid har den funktionen börjat fungera sämre för vissa hyresgäster.

Vad beror felet på?

När du trycker siffra/tecken för att öppna entrédörren skickas en analog tonsignal genom mobilnätet till porttelefonen. I vissa fastigheter med RCO-system fungerar det inte som det ska utan tonen kan ibland förvanskas i telefonen eller mobilnätet så att porttelefonen inte uppfattar den rätt.

Nyare mobiltelefoner har funktioner som gör att tonvalsignalen inte blir rätt. Även en  systemuppdatering kan göra så att signalen inte blir rätt.

Vad gör Mimer?

Inom några år kommer tekniken med tonval sluta fungera eftersom de äldre 2G- och 3G-mobilnäten håller på att stängas ned nu när 5G-utbyggnaden pågår. Analoga toner kan inte skickas i 4G- eller 5G-näten. Problemet är omfattande och vi arbetar på att ta fram ny teknik för att kunna fjärröppna entréporten. Tyvärr har vi inte hittat några snabba lösningar på problemet.

Vad kan du göra själv?

Här nedan ser du inställningar på några av de vanligaste mobiltelefonfabrikat som kan hjälpa för att få tonvalssignalen att fungera. Gå in under inställningar i din mobil.

Menyvalen kan se olika ut, men det finns ofta en inställning för att slå av eller på VoLTE. Den inställningen ska vara Av.

Apple
Inställningar -> Mobilnät -> Alternativ för mobildata -> Aktivera 4G -> Röst och data -> stäng av VoLTE

Samsung
Inställningar -> Anslutning -> Mobilnätverk -> LTE-röstsamtal av.

Huawei
Inställningar -> Mer -> Mobilnätverk -> Önskad nätverkstyp -> Välj 4G -> Dra reglaget till vänster på ”VoLTE-samtal”.

Om det inte fungerar ändå?

Om det ändå inte fungerar behöver du gå ner och öppna för dina gäster.

Nytt mimerkort – nu digitalt

Nu förnyas Mimerkortet. Nytt för i år är att vi har skrotat det gamla plastkortet och istället skapat ett digitalt Mimerkort. Du hittar det på Mina sidor.

Du kommer alltså inte få hem ett nytt Mimerkort med Hemma hos, som vanligt, utan har det nu enkelt och smidigt i telefonen.

Du som ny hyresgäst får ett papperskort i broschyren ”Välkommen till ditt nya hem”.

För dig som vill ha ett fysiskt kort

Om du inte har möjlighet att använda det digitala Mimerkortet på Mina sidor kan du beställa ett papperskort. Det gör du genom att kontakta kundcenter.

Gäller året ut

En annan nyhet är att Mimerkortet nu gäller för ett år i taget. Det förnyas automatiskt på Mina sidor vid årsskiftet. Du som fortsatt vill ha ett papperskort behöver då beställa ett nytt.

Förmåner för dig som hyresgäst

Mimerkortet ger dig som hyresgäst hos oss extra förmåner hos olika företag och idrottsföreningar i Västerås. Se aktuella erbjudanden och rabatter på vår sida ”Mimerkortet ger rabatter och förmåner”. Vi listar också alla företag med Mimerkortserbjudanden i varje nummer av vår kundtidning Hemma Hos. Nya erbjudanden och aktiviteter tillkommer hela tiden. Håll utkik!

Mimerkortet ger rabatter och förmåner

Nu har vintern kommit tillbaka

Våra entreprenörer är ute och snöröjer våra områden just nu då det kommit ner rejält med snö under natten och ser ut att fortsätta under dagen. Eftersom det hinner snöa igen ganska fort kommer de behöva snöröja och halkbekämpa igen när det slutat snöa.  Vi och våra entreprenörer håller koll på väderprognosen.

I normala fall undviker vi att köra med maskiner på våra områden under natten, men nu ser det ut att krävas för att få bort de stora mängder snö som enligt prognoserna ska komma. Vi hoppas att ni har överseende med det störningar det kan innebära.  Vi prioriterar alltid att öppna upp framkomligheten mellan entréer och allmänna kommunikationsmedel. Därefter snöröjs trappor, gårdar och parkeringar.

Hur arbetar vi?

Alla våra skötselentreprenörer har snöjour mellan 15 oktober till 15 april. När det är snöfall följer vi Västerås stads utkallning. Det betyder att när Västerås stad kallar ut sina entreprenörer till olika uppdrag, gör även vi det till våra områden. Då gör vi samma insatser som staden i övrigt. Mellan uppdragen håller våra entreprenörer efter genom att skotta och sanda på extra utsatta delar av våra områden.

“Det snöar för fullt, varför plogar ni inte?”

Om väderleksrapporten visar att det ska sluta snöa på eftermiddagen, kan vi välja att vänta tills det har slutat innan vi sätter igång. På så sätt får vi bort all snö på en gång och kan börja sanda. Ibland händer det att vi kallar ut våra skötselentreprenörer tidigare, tillsammans med Västerås stad, trots fortsatt snöfall. Det är för att vi vill undvika att ploga för mycket på nätterna i våra bostadsområden.

När det snöar mycket tar det längre tid

När det kommer stora mängder med snö på kort tid hinner inte snöröjningen med allt under natten. Då prioriterar vi huvudleder och större vägar, cykelbanor med mera. Alla snöröjare som finns i stan jobbar för fullt när det har snöat extra mycket, för att göra det framkomligt för alla.

Vem snöröjer var?

 • Våra entreprenörer snöröjer entréer, källartrappor, allmänna ytor, besöksparkeringar och handikapparkeringar på våra områden.
 • Du ansvarar själv för att skotta dina egna ytor. Det kan vara din hyrda parkeringsplats, balkong, uteplats eller en egen ingång till ditt radhus.
 • Västerås stad ansvarar för angränsande ytor, som exempelvis cykel- och bilvägar. Gå gärna in på deras hemsida för att se vilka gator respektive cykelvägar som är prioriterade:
  Snöskottning och sandning, Västerås stad

Hur prioriterar vi?

Mimers första prioritet är alltid att öppna upp framkomligheten mellan entréer och allmänna kommunikationsmedel. Därefter snöröjs trappor, gårdar och parkeringar.

Vilka krav har entreprenörerna på sig?

I våra avtal är det tydligt beskrivet hur lång tid entreprenören har på sig att slutföra uppdraget från en utkallning. Det följer vi upp. Dessutom kollar vi att plogningen har gjorts tillräckligt brett, att det är sandat tillräckligt mycket samt att ingen har missat någon yta.

Har du cykel?

Om du har tillgång till ett cykelförråd kan du ställa in den där. Då slipper cykeln förstöras av snön samtidigt som du underlättar för oss när vi ska snöröja.

Tänk gärna på:

Vid snö och slask blir golven i trapphusen snabbt smutsiga. Stampa gärna av skorna innan du går in, så hjälps vi åt att hålla det fint!

Beskärningstider – för snyggare häckar

Just nu pågår vårvinterbeskärning av våra buskar och häckar i alla våra områden. Vi gör en så kallad föryngring, där växtmaterialet beskärs nästan ända till marken. Men det är inget att oroa sig över.

Det kan se brutalt ut, men är alldeles nödvändigt för att få friska och vackra buskar och häckar även i framtiden. På några ställen måste vi ta ner häckar som vuxit sig alldeles för höga för våra skötselentreprenörer att sköta.

Extra information till dig med häck som ska beskäras

Vi beskär även häckar och buskar som gränsar till tomt eller uteplats, och som du som hyresgäst normalt sett sköter insidan av. Har du en häck som vi ska beskära i år har du fått information om det i brevlådan.

Vad betyder föryngring?

Vid en föryngring tar vi ner växtmaterialet (busken eller häcken) nästan ända ner till marken. Det behövs för att växtmaterialet ska hålla sig friskt och bli vitalt igen. Ibland kan det vara bättre att gallra ur eller reducera på annat sätt, det kan se lite olika ut beroende på behov och art.

Ska ni verkligen göra det här nu?

Vårvintern är den bästa tiden att göra den här beskärningen. Det blir en otrolig växtkraft i knopparna på de grenar vi lämnar kvar. Det beror på att knopparna helt själva får tillgång till all den överskottsenergi som lagras i rötterna under vintern. Resultatet blir att de kommer skjuta rejält med nya skott.

Inga skäl till oro

Så bli inte oroliga när ni hör röjsågar på våra områden det är för att vi även i fortsättningen ska få njuta av vackra, blommande, välmående buskar och lagom höga häckar.

Laddning av el- eller hybridbil i vanligt uttag kan orsaka brand

Vi vet att det finns hyresgäster som laddar sin elbil eller laddhybrid i ett vanligt uttag i sitt garage eller vid en vanlig elstolpe. Detta är inte tillåtet och kan vara en direkt brandfara.

Uttaget kan bli överhettat

När ett eluttag under en lång tid levererar så pass mycket ström som en elbilar eller laddhybrider kräver, kan uttaget bli överhettat och orsaka en brand. Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav.

För att ladda en elbil eller laddhybrid måste uttaget vara godkänt för denna typ av laddning, vilket inte ett vanligt eluttag är.

Vad gör jag om jag vill ladda min elbil eller laddhybrid?

Om du har behov av en laddbox för elbil eller laddhybrid kontaktar du vårt Kundcenter på via 021-39 70 00 (knappval 3) eller mejla genom att klicka på den lila ikonen med pratbubblor nere till höger på sidan.

När vi fått din beställning undersöker vi om en installation är möjlig och återkommer sedan med ett besked till dig. Det är inte säkert att vårt elnät klarar av detta och vi kan komma att neka din beställning.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mimers elsäkerhetsansvarige Jouko Körström på jouko.korstrom@mimer.nu eller 021-39 73 92.

Vaccination mot covid-19 med drop-in på Råby Galleria

För att minska smittspridningen måste fler välja att vaccinera sig. Skydda dig själv och andra som kan bli allvarligt sjuka. Du behöver två doser vaccin för ett bra skydd. Alla över 18 år rekommenderas också en tredje dos för att förlänga skyddet.

Den här nyheten är ett meddelande från Region Västmanland.

Drop-in på Råby Galleria, Pilfinksgatan 1 kl. 16.30–18

 • Tisdag 1 februari
 • Tisdag 8 februari
 • Tisdag 15 februari
 • Tisdag 22 februari
 • Tisdag 22 mars

Att tänka på inför vaccinationen

 • Du måste ha med dig giltig ID-handling. Om du saknar svenskt personnummer behöver du ett reservnummer eller samordningsnummer.
 • Du ska ha fyllt 12 år för att vaccineras med dos 1.
 • För dos 2 ska det ha gått minst 4 veckor sedan dos 1.
 • För dos 3 ska det ha gått minst 3 månader sedan dos 2.
 • Även du som nyligen har haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig så snart som möjligt.
 • Du som är 31 år och äldre vaccineras med Modernas vaccin oavsett tidigare vaccinsort.
 • Du som är 30 år och yngre vaccineras endast med Pfizers vaccin.
 • Barn under 15 år måste ha med en ifylld samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna. Den finns att hitta på 1177.se.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Västmanland på 1177.se/vastmanland.

 لقاح كوفيد-19 احضور  بدون موعد مسبق إ غالارا روي( Råby Galleria)

يجب أن يختار المزد من الناس أخذ اللقاح دف احدّ من انتشار العدوى. وعليك حماية نفسك وحماية الآخرن الذين قد يصابون بأمراض خطة. تحتاج إ جرعتن من اللقاح لحصول ع حماية جيدة.  وننح جميع من تجاوزوا سن 18 عاماً أن يأخذوا جرعة ثالثة أيضاً من أجل تمديد احماية. احضور  بدون موعد مسبق إ غالارا روي، الائنة  شارع( Pilfinksgatan 1) الساعة 16:3018

 • الثلاثاء 1 فاير/شباط
 • الثلاثاء 8 فاير/شباط
 • الثلاثاء 15 فاير/شباط
 • الثلاثاء 22 فاير/شباط
 • الثلاثاء 22 مارس/آذا ر

أمور  يجب التفك  ا قبل أخذ اللقاح

 • يجب أن تصطحب معك وثيقة هوة خصية سارة المفعول. ون لم يكن لديك رقم خىي سودي فتحتاج إ رقم احتياطي أو رقم تنسيقي. يجب أن تون قد أكملت سن 12 عاماً لي تحصل ع اجرعة الأو.
 • يجب أن يون قد مىى 4 أسابيع ع الأقل عد اجرعة الأو لي تحصل ع اجرعة الثانية .
 • يجب أن يون قد مىى 3 أشهر ع الأقل عد اجرعة الثانية لي تحصل ع اجرعة الثالثة.
 • حى ون كنت قد أُصبت بوفيد-19 مؤخرًاً فإننا ننحك بأن تأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن .
 • إذا ان عمرك 31 عاماً فما فوق فسوف تحصل ع لقاح موديرنا( Moderna) غض النظر عن نوع اللقاح السابق.
 • إذا ان عمرك 30 عاماً فما دون فسوف تحصل ع لقاح فايزر (Pfizer) فقط.
 • الأطفال دون سن 15 عاماً يجب أن يصطحبوا معهم استمارة الموافقة مملوءة ومُ َّ وقع علا من كلا وليي الأمر. وتجد الاستمارة الموقع: 1177.se .

اقرأ المزد عن لقاح كوفيد-19  فاستمانلاند ع الموقع: 1177.se/vastmanland.

Tallaalka cudurka covid-19 looga hortago ee ballan la’aanta (drop-in) laysaga tallaali karo Råby Galleria

Sidii hoos loogu dhigo heerka faafinta cudur-sideha awgiis, waa in dad tiro badan ay cudurka iska tallaalaan. Adiga cudurka iska badbaadi waxaana ka badbaadisa dadyowga hab halis ah cudurka ugu xannuunsan karo. Badbaadin heer sare ah waxaad heli kartaa haddii laba jeer cudurka laga tallaalo. Korniinka muddada badbaadada awgiis waxaa dhammaan dadka da’dooda 18 sano ka wayn lagula talinayaa in mar saddexaad cudurka iska tallaalaan.

Råby Galleria ee ballan la’aanta [Drop-in] layska tallaali karo waxay ku taalla, Pilfinksgatan 1, saacadaha waa 16.30:00-18:00:

 • Talaado 1 febraayo
 • Talaado 8 febraayo
 • Talaado 15 febraayo
 • Talaado 22 febraayo
 • Talado 22 maarso

Tallaalka kahor ka feker 

 • In aad haysato aqoonsi sax ah. Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga ee dalka Iswiidan, waa inaad haysato lamabarrada loo yaqaanno [reservnummer] ama [samordningsnummer].
 • Qaybta/qiyaasta 1:aad waxaa lagula tallaali kara haddii 12 sano jir tahay ama da’daada ka wayn tahay.
 • Qaybta/qiyaasta 2-aad waxaa lagu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 4 toddobaad ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 1:aad lagugu tallaalay.
 • Qaybta/qiyaasta 3-aad waxaa lagugu tallaali karaa haddii ugu yaraan ay 3 bilood ka soo wareegatay tan iyo markii qaybta/qiyaasta 2:aad lagugu tallaalay.
 • Xitaa haddii goor dhow u cudurka [Covid-19] kugu dhacay waxaa lagula talinayaa in sida ugu dhaqsida badan aad cudurka iska tallaalsho.
 • Haddii da`daada ay tahay 31 sano ama ka wayn tahay waxaa lagugu tallaali doonaa dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Moderna iyadoo aan fiirogaar la siin nooca berri hore lagu tallaalay.
 • Haddii da`daada ay tahay 30 sano ama ka yar tahay waxaa lagu tallaali doonaa oo keliya dawada tallaalka oo ay samayso shirkadda Pfizer.
 • Ilmaha aan weli 15 sano buuxsan waa in ay haystaan foomka oggollaanshada oo buuxsan oona xilhaayeyaasha xannaanadda/waalidiinta hoos ka soo saxiixeen. Foomka waxaa laga soo degsan karaa barta internetka 1177.se.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan tallaalka cudurka covid19 looga hortago ee Gobolka Västmanland ka aqriso barta internetka 1177.se/vastmanland.

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ምስ ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ ኣብ ሮቢ ጋለሪያ Råby Galleria

ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምጕዳል ብዙሓት ክታበት ንክወስዱ ክመርጹ ኣሎዎም። ነብስኻን ንኻልኦት ብኸቢድ ክሓሙ ንዝኽእሉን ተኸላኸል። ጽቡቕ ምክልኻል ንኽህልወካ ክልተ ክታበት ምውሳድ የድልየካ። ነቲ መጠን ምክልኻል ንምንዋሕ ኵሎም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም ሳልሳይ ክታበት ክወስዱ ይምከር።

ብዘይ ቆጸራ ምምጻእ (Drop-in) ኣብ ሮቢ ጋለሪያ (Pilfinksgatan 1) ሰዓት 16:30-18:00:

 • ሰሉስ ዕለት 1 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 8 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 15 የካቲት
 • ሰሉስ ዕለት 22 የካቲት
 • ሰኑይ ዕለት 22 መጋቢት

ኣብ ግዜ ክታበት ክትሓስበሎም ዘሎካ

 • መዓልቱ ዘየሕለፈ መንነት ወረቐት ክህልወካ ኣሎዎ። ናይ ሽወደን መንነት ወረቐት ዘይብልካ ምስ እትኸውን፡ ግዝያዊ መለለዪ ቁጽሪ ወይ ድማ ንእብ ሽወደን ተመዝጊቦም ንዘይነብሩ ሰባት ዝወሃብ መለለዪ ቁጽሪ ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ነታ 1ይቲ ክታበት ንምውሳድ 12 ዓመት ዝመላእካ ምዃን ኣሎካ።
 • 2ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 1ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 4 ሰሙናት ክሓልፉ ኣሎዎም
 • 3ይቲ ክታበት ንምውሳድ ካብታ 2ይቲ ዝወሰድካያ ክታበት እንተወሓደ 3 ኣዋርሕ ክሓልፉ ኣሎዎም።
 • ንስኻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ ብዝተኻእለ መጠን ተቐላጢፍካ ክታበት ክትወስድ ይምከር።
 • ንስኻ ዕድመኻ 31 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቅድም እንታይ ዓይነት ክታበት ወሲድካ ነርካ ብዘየገድስ ሙደርና (Moderna) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ንስኻ ዕድመኻ 30 ዓመት ዝኾንካን ወይ ካብኡ እትንእስን ፋይዘርስ (Pfizers) ዝበሃል ክታበት ኢኻ እትወስድ።
 • ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑት ዝተመልአ ክልተኦም ወለዲ ዝፈረሙሉ/ዝኸተሙሉ ናይ ስምምዕ ሰነድ

(samtyckesblankett) ሒዞም ይቐርቡ። ኣብ 1177.se ክርከብ ይከኣል። ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ቨስትማንላንድ  ኣብዚ ኣቲኻ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል 1177.se/vastmanland.

Dags att söka till SummerWorks

Efter ett uppehåll på två år, på grund av pandemin, är SummerWorks äntligen tillbaka! Nu söker vi 16–17-åringar som vill ha ett roligt och lärorikt sommarjobb.

Ett sommarjobb med Mimers SummerWorks ger dig erfarenhet inom både praktiskt arbete och service. Det är ett bra första steg in på arbetsmarknaden som ger dig möjlighet att utvecklas. Plus att det ger lite extra pengar i kassan.

Vem kan söka?

 • Du som är 16–17 år (under perioden för sommarjobbet) och bor hos Mimer.
 • Du som tycker om att arbeta praktiskt och tillsammans med andra i ett team.
 • Du ska även vara bra på att hålla tider, vara engagerad i arbetet och kunna möta våra kunder på ett bra sätt.

Sista ansökningsdag är 22 februari. Du söker via vår karriärsida.

Mimer Summerworks 2022

När är SummerWorks?

Vecka 26–28, med två obligatoriska utbildningsdagar v 25.

Vad är det för arbetsuppgifter?

Du kommer att jobba med att fixa till och fräscha upp i våra områden. Arbetet sker i team, så du får lära dig att samarbeta i grupp. Vanliga arbetsuppgifter kan vara:

 • olja in utemöbler och staket
 • rensa hängrännor på miljöbodar
 • städa tvättstugor och källargångar
 • smörja lås och annat underhåll i våra fastigheter
 • städa i våra bostadsområden.

Under arbetets gång kommer du att ha en handledare att vända sig till.

Intresserad? Läs mer!

SummerWorks – sommarjobba hos Mimer!

Ökad covid-19-smitta, fortsätt följa rekommendationerna

Covid-19-smittan är stor och många är sjuka. För allas trygghet är det därför viktigt att vi hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer.

För din och vår trygghet ber vi dig om följande:

 • När vi kommer hem till dig för att utföra arbete håller vi avstånd till varandra.
 • Är du sjuk ber vi dig vänta med ditt ärende tills du är frisk igen.

Du kan känna dig trygg med att vi på Mimer följer myndigheternas rekommendationer och vi är inte på jobbet om vi är sjuka.

Många är sjuka just nu och du kan få vänta lite längre på att få din serviceanmälan utförd.

Håll dig uppdaterad på det senaste från myndigheterna på Krisinformation.se

Ta hand om dig!

Nytt städbolag tar över städningen 1 februari

Den 1 februari välkomnar vi ett nytt städbolag, Rimab Facility Service AB. . De kommer ansvara för städning av trapphus, källare, tvättstugor och allmänna utrymmen på Mimers distrikt Öst och Väst.

Anledning till att vi får ett nytt städbolag är att vi omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt den lagen måste vi upphandla olika tjänster när avtalstiden löpt ut eller avslutats av annan orsak.

Tack och välkommen!

Vi säger tack till de som tidigare arbetat med att hålla rent i våra trapphus och välkomnar nu alla medarbetare hos Rimab. Säg gärna hej om du ser dem!

Öppettider över trettonhelgen

Under trettondagsafton och trettondagen har vi ändrade öppettider.

När vi har stängt kan du göra serviceanmälan på Mina sidor som vanligt. Akuta ärenden hjälper fastighetsjouren dig med.

Mimers öppettider över trettonhelgen

5/1, trettondagsafton: 10–15
6/1 trettondagen: Stängt
7/1: 10–15

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ringer när Mimer är stängt ringer du fastighetsjouren. Fastighetsjouren når du på 021-39 70 00.

Vad är ett akut ärende?

Kontakta Fastighetsjouren på 021-39 70 00 om:

 • det rinner mycket vatten från från ett rör som gått sönder
 • det är stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
 • en elledning har gått sönder
 • lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös och det finns risk att någon skadas
 • en glasruta är krossad och det finns risk att någon skadas eller att det blir inbrott
 • du har låst dig ute eller tappat bort nycklarna och behöver en låsöppning.