Kundenkäten 2021 så har ni tyckt och det här gör vi

Kundenkäten är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver bli bättre. Vi vill rikta ett stort tack till dig för att du tar dig tid och ger oss feedback. Vårt fokus har under 2021 varit att det ska vara rent, snyggt och tryggt, samt att du ska få hjälp av oss när du behöver det. Här är några exempel på det ni tyckt till om i kundenkäten under 2021.

Städning av trapphus

Det var tydligt att många var missnöjda med städningen av trapphus och tvättstugor. Nya entreprenörer för städning är upphandlade och på plats från och med årsskiftet 2021/2022.

Utemiljö

Era önskemål efter all utevistelse under pandemin har medfört att ni vill ha fler platser att vara på ute. Bord, bänkar och grillplatser är önskat och vi ser över lämpliga platser att förbättra.

Miljöbodar

Vi fortsätter med våra renoveringar och informationskampanjer område för område gällande sortering och våra miljöbodar. Glädjande har detta gett fina resultat och både betygen på sophantering och städning av miljöbodar har gått upp. Tack för ert engagemang.

Trygghet

Trygghet är alltid ett högt prioriterat fokus för oss i allt från den fysiska tryggheten i hus och på gårdar samt den sociala tryggheten i din stadsdel. Trygghetsbetyget har gått upp under året, även om vi inte nått vårt mål. Därför fortsätter vi arbetet med trygghetsskapande åtgärder genom att exempelvis förbättra belysningen och motverka platser som kan upplevas otrygga.

Under 2022 kommer vi också på flera håll fortsätta med våra trygghetsvandringar, vilka varit pausade under pandemin. I flera av våra stadsdelar intensifieras även arbetet tillsammans med andra aktörer.

Vår service

Gällande bemötande från kundcenter och kvartersvärdar är mer än 9 av 10 är nöjda med vår service och vårt bemötade. Tack för ert fina betyg. Dock tycker ni att våra telefontider varit lite långa. Vi har därför satt in fler personer på kundcenter och fortsätter att utveckla fler digitala kontaktvägar. Det senaste tillskottet är vår chatt på mimer.nu där du kan prata med våra medarbetare på kundcenter direkt i chatten.

Mål och resultat 2021

 • Serviceindex – mål 83 % resultat 80,3 %
 • Trygghetsindex – mål 83 % resultat 75,6 %
 • Rent och Snyggt – mål 83 % resultat 77,5 %
 • Ta kunden på allvar – mål 90,6 % resultat 84,6 %

Så här fungerar kundenkäten

Kundenkäten kommer i första hand ut digitalt via sms eller mejl. Här beskriver vi lite mer hur det fungerar när du får kundenkäten från oss.

Kundenkät från AktivBo — Bostads AB Mimer

Mimer upplåter boende till flyktingar från Ukraina

I svåra situationer behöver vi hjälpas åt. Vi på Mimer vill, och gör naturligtvis vad vi kan, i den här krissituationen. På uppdrag av Migrationsverket upplåter vi därför olika typer av boenden till de som flyr kriget i Ukraina. Dessa lägenheter tas inte från den vanliga bostadskön utan är, av olika anledningar, vakanta sedan innan.

De första flyktingarna tog vi emot förra veckan. De bor tillfälligt i 19 av våra vakanta studentlägenheter. Fler alternativ som Vallby äldreboende, ett tidigare gruppboende på Pettersberg samt temporära paviljonger i Skultuna, kommer upplåtas i nästa steg.

Påverkar inte kötiden

Dessa är inga bostäder som annars skulle gått till bostadskön utan är redan vakanta studentbostäder och tidigare blockhyresavtal med Västerås stad, som till exempel tidigare gruppboenden och servicehus.

Vad kan du göra?

Mimer bistår med boendet och du kan hjälpa till genom att ha förståelse. Dessa människor känner inte till något om den plats de hamnat på eller vad som gäller när de bor hos oss. Ha överseende och visa dem gärna till rätta med tvättstuga, sortering i miljöbod och så vidare.

Om du vill hjälpa till ännu mer vänder du dig till lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas eller vilka insamlingar som pågår. Håll dig uppdaterad via deras webbplatser. Det är viktigt att hjälpen samordnas på ett strukturerat sätt.

Mer information

Mer övergripande information om läget hittar du under krisinformation.se.
Kriget i Ukraina – Krisinformation.se

Mer information om Västerås stads ansvar kopplat till situationen i Ukraina och de som flyr till Sverige finns på vasteras.se. Där kan du läsa om hur du som privatperson kan stötta och hjälpa.
Frågor och svar om Ukraina – Västerås (vasteras.se)

Nu startar sandupptagningen

Inget säger vår som att sandupptagningen drar igång. Vi påbörjar arbetet vecka 11 och är klara senast 1 maj. Det kan låta en del och bli dammigt. Du som har bilplats behöver sopa den själv.

Redan nu börjar våra entreprenörer smyga igång sandupptagningen. Först handlar det om att få all sand som hamnat på gräsmattor, där det legat snöhögar, att komma ut på asfalten. Därefter kan den verkliga sandupptagningen, med gatsopningsmaskiner, dra igång.

Därför kan det låta och bildas damm

Våra entreprenörer blåser med hjälp av så kallade ryggblåsar fram sanden till sopmaskinen som sopar upp den. Det här kan upplevas som bullrigt och det kan bildas damm.

Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar som arbetet kan orsaka. Sedan kan vi förhoppningsvis se fram emot en härlig vår med rena bostadsgårdar.

Har du en parkeringsplats? Den sopar du själv

Entreprenörerna får inte blåsa i närheten av parkerade bilar. Du som hyresgäst ansvarar själv över att sopa bort sanden från din förhyrda parkeringsplats. Tips: Sopa ut sanden redan nu, till körvägen så tar sopmaskinen sedan upp den.

Ska du tvätta dina fönster? Vänta till efter 1 maj

Ska du tvätta dina fönster så vänta gärna till efter 1 maj. Enligt våra avtal med entreprenörerna är det då de ska vara klara. Det ändras inte även om de kan börja tidigare i år. Genom att vänta slipper du att få fönsterna nedsmutsade igen. Vanliga gator ansvarar Västerås stad för att ta upp sanden från.

Information från Västerås stad om när sandupptagning sker

Information gällande skyddsrum och krisberedskap

Just nu får vi frågor gällande skyddsrum och andra frågor om krisberedskap. Här får du svar på vad som gäller samt var du kan få mer information.

Skyddsrum

Det finns skyddsrum i en del av Mimers fastigheter, men du tillhör inte något specifikt skyddsrum utan har rätt att använda dig av vilket skyddsrum du vill – i mån av plats.

Läs mer om skyddsrum på: Skyddsrum (msb.se)

48 timmar att ställa i ordning

Idag kan ditt skyddsrum vara låst och/eller användas som till exempel cykelförråd, källarförråd eller hobbylokal. Mimer har 48 timmar på sig att ställa i ordning och låsa upp skyddsrummen som tillhör våra fastigheter. Du behöver ingen låsbricka eller nyckel för att komma in i ett aktivt skyddsrum.

Vad är ett skyddsrum utrustat med?

När det gäller skyddsrumsutrustning varierar det, men grunden är att det bland annat ska finnas kärl att hämta vatten i, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det görs på olika sätt beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller för skyddsrummet.

Var finns skyddsrummen?

I MSB:s kartportal kan du se var alla skyddsrum i hela Sverige finns: https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/

Allmän krisinformation

Här följer en rad länkar om du vill veta mer om skyddsrum eller krisberedskap.

Roliga aktiviteter på sportlovet

Under vecka 9 är det sportlov i Västerås. Men vad finns det för roliga aktiviteter att prova på? Vi har listat både idrotts- och kulturaktiviteter som är gratis och kul för barn och ungdomar i olika åldrar.

Try it nära Råby

Prova olika idrotter och kulturaktiviteter, olika dagar, tider platser och åldrar på Råby. För dig som är 7–15 år. Alla aktiviteter är gratis

Tisdag 1 mars

Basket med Aros Basket
Ålder: 10–12 år
Tid: 13–14
Plats: Råby idrottshall

Dans med Marionetterna
Ålder: 7–15 år
Tid: 13–14
Plats: Råby idrottshall

Fotboll med IK Franke Fotboll
Ålder: 7–10 år
Tid: 14–15
Plats: Råby idrottshall

Pyssel med Konstfrämjande & Råby bibliotek
Ålder: Alla
Tid: 13–15
Plats: Råbygallerian

Onsdag 2 mars

Fotboll med IK Franke Fotboll
Ålder: 10–12 år
Tid: 13–14
Plats: Råby idrottshall

Dans med Marionetterna
Ålder: 7–15 år
Tid: 13–14
Plats: Råby idrottshall

Innebandy med IK Råby innebandy
Ålder: 7–10 år
Tid: 14–15
Plats: Råby idrottshall

Friidrott med Västerås friidrottsklubb
Ålder: 7–15 år
Tid: 15–16
Plats: Råby idrottshall

Pyssel med Konstfrämjande & Råby bibliotek
Ålder: Alla
Tid: 13–15
Plats: Råbygallerian

Torsdag 3 mars

Basket med Aros Basket
Ålder: 7–10 år
Tid: 13–14
Plats: Råby idrottshall

Innebandy med IK Råby innebandy
Ålder: 7–10 år
Tid: 14–15
Plats: Råby idrottshall

Pyssel med Konstfrämjande & Råby bibliotek
Ålder: Alla
Tid: 13–15
Plats: Råbygallerian

Anmälan

Anmälan sker på plats så se till att vara i tid. Alla behöver ha ombyte och träningsskor för idrottsaktiviteterna.

Om Try it nära Råby

Syftet med TRY IT nära Råby är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid samt en möjlighet att hitta nya vägar in i föreningslivets kultur- och idrottsverksamheter.

Mimer är medarrangör, tillsammans med idrottsklubbarna.

För mer info kontakta:
Hibaaq – Trygghetssamordnaren på Råby 021-39 74 22
P-O – Avdelningschef Råby Fritid 021-39 88 01

Västerås stadsbibliotek: Alla barn är superhjältar!

Barnavdelningen på huvudbiblioteket
Gå tipspromenad, pyssla superhjältemask, skapa din egen superhjälte och få massor av härliga boktips. Skapa din superhjälte och hamna på vår vägg av lokala superhjältar!

Pyssel: tisdag 1 mars–torsdag 3 mars kl 13–16
VR-aktivitet: måndag 28 februari kl 14.30–16.30, torsdag 3 mars kl 14–16, Torget
Aktiviteter med filmtema, Torget

Råby
Pyssel: tisdag 1/3 onsdag 2/3-torsdag 3/3, kl. 13-15

Bäckby
Pyssel: onsdag kl. 15-17 och torsdag kl. 10-12

Hammarby
Måndag 28/2 dukar biblioteket upp för pyssel. De bjuder på fika kl. 13-14. Sedan kan du pyssla och gå tipspromenad under ordinarie öppettider hela veckan.

Torsdag 3/3 börjar rollspel för barn. Handbok för Superhjältar – Rollspelet är en slags berättelselek där du tillsammans med andra skapar en egen superhjältesaga. En bibliotekarie tar på sig rollen som spelledare och hittar på en berättelse. Du och några andra barn tar rollen av varsin hjälte. Med hjälp av spelreglerna kan varje hjälte få sina egna krafter och bli en del av Röda Maskens superhjältegrupp. Lös mysterier, bekämpa brott och bli en superhjälte! Alla för en! Biblioteket bjuder på fika. Gratis, men begränsat antal platser. Föranmälan till biblioteket.

Skiljebo
Hämta material från och med måndag 28 februari och pyssla hemma! Gäller så långt pysselmaterialet räcker.

Viksäng
Drop-in pyssel hela veckan under ordinarie öppettider.

Önsta-Gryta
Drop-in pyssel hela veckan under ordinarie öppettider.

Bokbussen
Hämta material och pyssla hemma både vecka 8 och 9.

Gå på bandy

VSK Bandys herrlag spelar kvartsfinal 3 av 5 mot Sandvikens AIK tisdag 1 mars kl 19. Och eventuellt kvartsfinal 5 av 5 fredag 4 mars kl 18.00.

Med Mimerkortet går du två personer och betalar för en. Barn och ungdomar under 15 år går gratis.

Sportlovskul på Vallby friluftsmuseum

När: 26 februari–6 mars kl 10–17.
Kostnad: Gratis inträde till museet

Museideckarn och det försvunna ordet
En lekfull runda som passar barn i skolåldern. Hjälp museideckarn att hitta alla bokstäver! Uppdrag och talong finns vid informationstavlan vid lanthandeln. Medtag gärna egen penna. Finns tillgänglig varje dag kl 10–17.

Käpphästbana
Ta ett varv på käpphästbanan! Har du ingen egen häst finns det att låna. Banan är öppen varje dag kl 10–17.

Djurvandring
Följ med museibonden som visar och berättar om museets djur när de ska utfodras inför kvällen. Antalet platser är begränsat och föranmälan görs senast kl 12 samma dag. Anmälan sker via mail till vallby.friluftsmuseum@vasteras.se eller på telefon 021-39 80 70, vardagar kl 10–12. Uppge önskat datum, ditt namn, telefonnummer samt hur många som vill delta.

Måndag 28 februari kl 15.30 (FULLBOKAD)
Torsdag 3 mars kl 15.30 (FULLBOKAD)
Söndag 6 mars kl 15.30 (föranmälan senast fredag 4 mars kl 12)

Öppet i tryckeriet
Gör ett besök i tryckeriet, där volontären och tryckaren Sten Vedmar visar och berättar om hur man använder de gamla tryckpressarna. Prova att trycka ett eget kort! Tryckeriet ligger i Tenngjutaregården, det gröna huset på torget. Ingång på baksidan.

Lördag 26 februari kl 11–16
Söndag 27 februari kl 13.30–16

Med reservation för ändringar.

Fler aktiviteter

Västerås stad har samlat fler aktiviteter på sin hemsida.

Lovaktiviteter – Västerås (vasteras.se)

Tele2 frivisar nyhetskanaler

Tele2 frivisar tre stora nyhetskanaler under två veckor, på grund av situationen i Ukraina.

De tv-kanaler som frivisas är CNN, BBC World News och Al Jazeera. Dessutom frivisas Expressen TV under samma period.

Du hittar frivisningarna automatiskt i din Tv Hub eller i Tele2 Play. Om du har en äldre digitalbox gäller följande kanalplatser:

 • BBC World News – Kanalplats 123
 • Al Jazeera English – Kanalplats 128
 • CNN – Kanalplats 120
 • Expressen TV – Kanalplats 43

Problem att öppna entréporten med mobilen?

I våra fastigheter finns ofta en porttelefon vid entrén där besökare kan ringa upp de boende. I vissa system kan hyresgästen trycka en siffra/tecken på sin mobiltelefon för att fjärröppna entréporten. På senare tid har den funktionen börjat fungera sämre för vissa hyresgäster.

Vad beror felet på?

När du trycker siffra/tecken för att öppna entrédörren skickas en analog tonsignal genom mobilnätet till porttelefonen. I vissa fastigheter med RCO-system fungerar det inte som det ska utan tonen kan ibland förvanskas i telefonen eller mobilnätet så att porttelefonen inte uppfattar den rätt.

Nyare mobiltelefoner har funktioner som gör att tonvalsignalen inte blir rätt. Även en  systemuppdatering kan göra så att signalen inte blir rätt.

Vad gör Mimer?

Inom några år kommer tekniken med tonval sluta fungera eftersom de äldre 2G- och 3G-mobilnäten håller på att stängas ned nu när 5G-utbyggnaden pågår. Analoga toner kan inte skickas i 4G- eller 5G-näten. Problemet är omfattande och vi arbetar på att ta fram ny teknik för att kunna fjärröppna entréporten. Tyvärr har vi inte hittat några snabba lösningar på problemet.

Vad kan du göra själv?

Här nedan ser du inställningar på några av de vanligaste mobiltelefonfabrikat som kan hjälpa för att få tonvalssignalen att fungera. Gå in under inställningar i din mobil.

Menyvalen kan se olika ut, men det finns ofta en inställning för att slå av eller på VoLTE. Den inställningen ska vara Av.

Apple
Inställningar -> Mobilnät -> Alternativ för mobildata -> Aktivera 4G -> Röst och data -> stäng av VoLTE

Samsung
Inställningar -> Anslutning -> Mobilnätverk -> LTE-röstsamtal av.

Huawei
Inställningar -> Mer -> Mobilnätverk -> Önskad nätverkstyp -> Välj 4G -> Dra reglaget till vänster på ”VoLTE-samtal”.

Om det inte fungerar ändå?

Om det ändå inte fungerar behöver du gå ner och öppna för dina gäster.

Nytt mimerkort – nu digitalt

Nu förnyas Mimerkortet. Nytt för i år är att vi har skrotat det gamla plastkortet och istället skapat ett digitalt Mimerkort. Du hittar det på Mina sidor.

Du kommer alltså inte få hem ett nytt Mimerkort med Hemma hos, som vanligt, utan har det nu enkelt och smidigt i telefonen.

Du som ny hyresgäst får ett papperskort i broschyren ”Välkommen till ditt nya hem”.

För dig som vill ha ett fysiskt kort

Om du inte har möjlighet att använda det digitala Mimerkortet på Mina sidor kan du beställa ett papperskort. Det gör du genom att kontakta kundcenter.

Gäller året ut

En annan nyhet är att Mimerkortet nu gäller för ett år i taget. Det förnyas automatiskt på Mina sidor vid årsskiftet. Du som fortsatt vill ha ett papperskort behöver då beställa ett nytt.

Förmåner för dig som hyresgäst

Mimerkortet ger dig som hyresgäst hos oss extra förmåner hos olika företag och idrottsföreningar i Västerås. Se aktuella erbjudanden och rabatter på vår sida ”Mimerkortet ger rabatter och förmåner”. Vi listar också alla företag med Mimerkortserbjudanden i varje nummer av vår kundtidning Hemma Hos. Nya erbjudanden och aktiviteter tillkommer hela tiden. Håll utkik!

Mimerkortet ger rabatter och förmåner

Nu har vintern kommit tillbaka

Våra entreprenörer är ute och snöröjer våra områden just nu då det kommit ner rejält med snö under natten och ser ut att fortsätta under dagen. Eftersom det hinner snöa igen ganska fort kommer de behöva snöröja och halkbekämpa igen när det slutat snöa.  Vi och våra entreprenörer håller koll på väderprognosen.

I normala fall undviker vi att köra med maskiner på våra områden under natten, men nu ser det ut att krävas för att få bort de stora mängder snö som enligt prognoserna ska komma. Vi hoppas att ni har överseende med det störningar det kan innebära.  Vi prioriterar alltid att öppna upp framkomligheten mellan entréer och allmänna kommunikationsmedel. Därefter snöröjs trappor, gårdar och parkeringar.

Hur arbetar vi?

Alla våra skötselentreprenörer har snöjour mellan 15 oktober till 15 april. När det är snöfall följer vi Västerås stads utkallning. Det betyder att när Västerås stad kallar ut sina entreprenörer till olika uppdrag, gör även vi det till våra områden. Då gör vi samma insatser som staden i övrigt. Mellan uppdragen håller våra entreprenörer efter genom att skotta och sanda på extra utsatta delar av våra områden.

“Det snöar för fullt, varför plogar ni inte?”

Om väderleksrapporten visar att det ska sluta snöa på eftermiddagen, kan vi välja att vänta tills det har slutat innan vi sätter igång. På så sätt får vi bort all snö på en gång och kan börja sanda. Ibland händer det att vi kallar ut våra skötselentreprenörer tidigare, tillsammans med Västerås stad, trots fortsatt snöfall. Det är för att vi vill undvika att ploga för mycket på nätterna i våra bostadsområden.

När det snöar mycket tar det längre tid

När det kommer stora mängder med snö på kort tid hinner inte snöröjningen med allt under natten. Då prioriterar vi huvudleder och större vägar, cykelbanor med mera. Alla snöröjare som finns i stan jobbar för fullt när det har snöat extra mycket, för att göra det framkomligt för alla.

Vem snöröjer var?

 • Våra entreprenörer snöröjer entréer, källartrappor, allmänna ytor, besöksparkeringar och handikapparkeringar på våra områden.
 • Du ansvarar själv för att skotta dina egna ytor. Det kan vara din hyrda parkeringsplats, balkong, uteplats eller en egen ingång till ditt radhus.
 • Västerås stad ansvarar för angränsande ytor, som exempelvis cykel- och bilvägar. Gå gärna in på deras hemsida för att se vilka gator respektive cykelvägar som är prioriterade:
  Snöskottning och sandning, Västerås stad

Hur prioriterar vi?

Mimers första prioritet är alltid att öppna upp framkomligheten mellan entréer och allmänna kommunikationsmedel. Därefter snöröjs trappor, gårdar och parkeringar.

Vilka krav har entreprenörerna på sig?

I våra avtal är det tydligt beskrivet hur lång tid entreprenören har på sig att slutföra uppdraget från en utkallning. Det följer vi upp. Dessutom kollar vi att plogningen har gjorts tillräckligt brett, att det är sandat tillräckligt mycket samt att ingen har missat någon yta.

Har du cykel?

Om du har tillgång till ett cykelförråd kan du ställa in den där. Då slipper cykeln förstöras av snön samtidigt som du underlättar för oss när vi ska snöröja.

Tänk gärna på:

Vid snö och slask blir golven i trapphusen snabbt smutsiga. Stampa gärna av skorna innan du går in, så hjälps vi åt att hålla det fint!

Beskärningstider – för snyggare häckar

Just nu pågår vårvinterbeskärning av våra buskar och häckar i alla våra områden. Vi gör en så kallad föryngring, där växtmaterialet beskärs nästan ända till marken. Men det är inget att oroa sig över.

Det kan se brutalt ut, men är alldeles nödvändigt för att få friska och vackra buskar och häckar även i framtiden. På några ställen måste vi ta ner häckar som vuxit sig alldeles för höga för våra skötselentreprenörer att sköta.

Extra information till dig med häck som ska beskäras

Vi beskär även häckar och buskar som gränsar till tomt eller uteplats, och som du som hyresgäst normalt sett sköter insidan av. Har du en häck som vi ska beskära i år har du fått information om det i brevlådan.

Vad betyder föryngring?

Vid en föryngring tar vi ner växtmaterialet (busken eller häcken) nästan ända ner till marken. Det behövs för att växtmaterialet ska hålla sig friskt och bli vitalt igen. Ibland kan det vara bättre att gallra ur eller reducera på annat sätt, det kan se lite olika ut beroende på behov och art.

Ska ni verkligen göra det här nu?

Vårvintern är den bästa tiden att göra den här beskärningen. Det blir en otrolig växtkraft i knopparna på de grenar vi lämnar kvar. Det beror på att knopparna helt själva får tillgång till all den överskottsenergi som lagras i rötterna under vintern. Resultatet blir att de kommer skjuta rejält med nya skott.

Inga skäl till oro

Så bli inte oroliga när ni hör röjsågar på våra områden det är för att vi även i fortsättningen ska få njuta av vackra, blommande, välmående buskar och lagom höga häckar.