Genomförda projekt

Under de senaste åren har vi byggt mer än någonsin. På så vis har vi bidragit med en stor andel av Västerås nybyggnationer.

Fastigheterna är spridda över hela stan och attraherar olika målgrupper.

Ska kartan vara med?

Genomförda byggprojekt