Du som bor på Gryta

Mimer ska bygga om bostäderna på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

Första bomötet

Vi är otroligt glada över att det var så många som kom och lyssnade och ställde frågor. Vi uppskattar att ni var runt 400 hyresgäster som kom för att träffa oss.

Minnesanteckningar från bomötet 14 oktober 2018

Viktigt att uppdatera dina uppgifter

Vi kommer skicka ut mycket information till dig digitalt. Logga därför in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter så att våra sms och mejl kommer fram till dig. Om det inte går att nå dig på mejl eller sms, kontakta Katrin Cederborg på 021-39 73 85.

Samråd

Vi kommer bjuda in dig och dina grannar till ett samråd för att diskutera hur de olika valen för inredningen i kök och badrum kan se ut. Vi kommer också ha tre mindre samråd kring hur gården, förråd och tvättstugorna kan utformas. Samrådsgrupperna består av er som bor i området som ska byggas om men även av representanter från Mimer och Hyresgästföreningen. Vill du vara med ska du anmäla dig till katrin.cederborg@mimer.nu.

Hyran kommer att höjas

Din hyra kommer att höjas. När vi är klara med ett program för ombyggnationen, det vill säga en detaljerad lista på vilka åtgärder ombyggnationen ska innehålla, då börjar vi förhandlingen om hyrorna med Hyresgästföreningen. Så fort förhandlingen är klar meddelar vi dig din nya hyra.

Därför behöver ditt hus byggas om

Husen på Gryta byggdes mellan år 1978–1982. När en fastighet börjar närma sig 50 år är det dags för en mer omfattande renovering än bara det årliga underhållet. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det därför mycket som är nödvändigt att göra.

Det ska vi göra

Vi byter alla elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation. Vi renoverar kök, badrum och wc. Lägenheternas golv, väggar och tak kommer få nya ytskikt. Tvättstugor och lokaler kommer vi rusta upp.

Kunskap om våra fastigheter

Gryta är ett stort område med 541 lägenheter som har olika renoveringsbehov. Det har krävts många inventeringar och besiktningar för att ta reda på hur alla lägenheter ska renoveras.

Tidplan

Planerad byggstart är under 2019. Detaljerad tidplan kommer när det närmar sig.

Det här sker fram till byggstart:

  1. Hyresförhandling
  2. Bomöte 2
  3. Hyresgästgodkännande
  4. Val av inredningspaket
  5. Byggstart, utvändigt
  6. Byggstart, invändigt

Byggetapper

Ombyggnationen kommer delas upp i tre etapper. Varje etapp genomgår två faser. En för det utvändiga arbetet exempelvis fasad, tak, fönster och dränering. Och en fas för det invändiga arbetet exempelvis avloppssystem, och rördragningar, kök, badrum och ytskikt. När vi gör det invändiga arbetet kan du inte bo hemma.

Byggetapper för ombyggnationen är:

Etapp 1 – Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.
Etapp 2 – Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen.
Etapp 3 – Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

Kan jag bo kvar?

Under den första fasen, när vi gör det utvändiga arbetet kan du bo kvar. När arbetet inne i lägenheten börjar kan du inte bo hemma. Vi beräknar att renoveringen av din lägenhet tar 3–5 månader. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med flytthjälp. Din ombyggnadssamordnare, Katrin Cederborg, kommer kontakta dig i god tid.

Vill du byta lägenhet?

Om du vill slippa bo i tillfälligt boende under byggtiden kan möjligheten finnas att flytta direkt till en nyrenoverad lägenhet i området. Då kan du samtidigt passa på att byta till ett större eller mindre boende. De nyrenoverade lägenheterna som blir lediga i området erbjuder vi i första hand till er som berörs av ombyggnationen. Vi kommer publicera de lediga lägenheterna på mimer.nu/sok-ledigt.

Är du intresserad av att byta lägenhet behöver du skapa en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.

Svar på enkäten

Under hösten 2017 skickade vi ut en enkät till dig och dina grannar inför den kommande ombyggnationen. Det gjorde vi för att ta reda på vad du tycker är viktigt för att du ska trivas med ditt boende och för att se om du har några önskemål. Tack till alla er som svarade! Era svar hjälper oss att se vad som är viktigt för er att åtgärda.

Enkätsvar Gryta Drevjakt Drever Spårhund (pdf)
Enkätsvar Gryta Iller Mink Utter (pdf)
Enkätsvar Gryta Vargjakt Brunjakt Brunbjörn (pdf)

Kontakta oss gärna