Etapp 1

Mimer ska bygga om lägenheterna i ditt område. Här hittar du information om ombyggnationen i Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.

Aktuellt

Nu är förhandlingen om din nya hyra klar och breven har skickats ut till alla i etapp 1. Efter sommaren kommer vi bjuda in dig och dina grannar till ett andra Bomöte för mer information.

Samtidigt skickades ett brev om Plusval ut, där ett par fel smugit sig in.

  • Nytt kakel i köket ingår inte i Plusval, utan är ett tillval.
  • Nya garderober ingår inte i Plusval.

Läs brevet om Plusval här.

Samråd

Vi startar samrådsgruppen under 2019. Efter ett par träffar så märkte vi tydligt att många var intresserade att vara med och påverka olika val i ombyggnationen.
Vi beslutade då att avsluta samrådsgruppens arbete för att arbeta fram en ny modell där alla hyresgäster som vill, kan vara med och påverka.

Vi kommer nu att arbeta med varje etapp för sig. Först ut är Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Vi kommer arbeta med ett röstningsförfarande och det innebär att man kan sitta hemma och göra sin röst hörd, för de som vill kommer vi att bjuda in till Öppet Hus med röstning.

Vi planerar att utföra denna röstning samt ha vårt Öppet Hus under hösten i år.

Röstningsbroschyr samt inbjudan till Öppet Hus kommer att skickas hem till er samt publiceras här på Hemsidan.

Minnesanteckningar Samråd 1 – Gryta Etapp 1

Tidplan

Planerad byggstart är under 2019/2020. Detaljerad tidplan kommer när det närmar sig.

Det här sker fram till byggstart:

  1. Hyresförhandling
  2. Bomöte 2
  3. Öppet hus med röstning
  4. Hyresgästgodkännande
  5. Val av inredningspaket
  6. Byggstart, utvändigt
  7. Byggstart, invändigt

Din nya hyra

Nu är förhandlingen om din nya hyra klar och breven skickats ut till alla i etapp 1. Efter sommaren kommer vi bjuda in dig och dina grannar till ett andra Bomöte för mer information.

Viktigt att uppdatera dina uppgifter

Vi kommer skicka ut mycket information till dig digitalt. Logga därför in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter så att våra sms och mejl kommer fram till dig. Om det inte går att nå dig på mejl eller sms, kontakta Katrin Cederborg på 021-39 73 85.

Kan jag bo kvar?

Under den första fasen, när vi gör det utvändiga arbetet kan du bo kvar. När arbetet inne i lägenheten börjar kan du inte bo hemma. Vi beräknar att renoveringen av din lägenhet tar 3-5 månader. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med flytthjälp. Din ombyggnadssamordnare, Katrin Cederborg, kommer kontakta dig i god tid.

Vill du byta lägenhet?

Om du vill slippa bo i tillfälligt boende under byggtiden kan möjligheten finnas att flytta direkt till en nyrenoverad lägenhet i området. Då kan du samtidigt passa på att byta till ett större eller mindre boende. De nyrenoverade lägenheterna som blir lediga i området erbjuder vi i första hand till er som berörs av ombyggnationen. Vi kommer publicera de lediga lägenheterna på mimer.nu/sok-ledigt.

Är du intresserad av att byta lägenhet behöver du skapa en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.

Det ska vi göra

Vi byter alla elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Husen behöver även bli mer energieffektiva så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation. Vi renoverar kök, badrum och wc. Lägenheternas golv, väggar och tak kommer få nya ytskikt.