Etapp 1

Mimer bygger om lägenheterna i ditt område. Här hittar du information om ombyggnationen i Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.

Aktuellt

Flyttcontainer på plats på Spårhundsvägen

Nu finns en flyttcontainer på plats vid stora lekparken på Spårhundsvägen.

Plocka isär/montera ihop ditt grovavfall så gott det går innan du slänger det så ryms det mer i containern.

Grovavfall är stora saker, som till exempel sängar, stolar, hyllor och mattor.

Mindre elavfall slänger du i Miljöboden, som exempelvis en elvisp. Större elapparater som tv- eller dataskärmar transporterar du själv till Återbruket.

Kontakta gärna ombyggnadskoordinator Thommy på 021-39 70 04 om du ser att den behöver tömmas.

Tvättstugan på Drevjaktsvägen 81 öppen

Tvättstugan på Drevjaktsvägen 81 är öppen igen efter sin renovering. Du bokar som vanligt via Mina sidor eller på bokningstavlan vid tvättstugan.

Nu kan du tvätta på Drevjaktsvägen 71 igen

Nu har vi även öppnat den omgjorda tvättstugan på Drevjaktsvägen 71. Din bokning gör du som vanligt via Mina sidor eller på bokningstavlan som sitter utvändigt vid tvättstugan. Du kommer endast in i tvättstugan när du har en bokad tid.

Tvättider finns att boka enligt följande:

Måndag-fredag, klockan

 • 8-11
 • 11-14
 • 14-17
 • 17-20

Lördag-söndag, klockan

 • 9-12
 • 12-15
 • 15-18

Inflyttningar i nya lägenheterna

Nu har de sista inflyttningarna till de nya lägenheterna på Drevervägen 71A-B skett.

Vad sker i ombyggnationen?

 • 6–7 månader innan byggstart skickar vi ut information till dig om vad som sker fram till dess.
 • Cirka 6 månader innan byggstart kallar vi dig för att göra dina färg- och materialval.
 • 3–4 månader innan byggstart får du hem en broschyr i din brevlåda. Där hittar du allt som du behöver tänka på inför din ombyggnation, månad för månad.

Skadedjurskontroller

I oktober startade vi med skadedjurskontroller i lägenheterna. Detta är något som görs vid samtliga ombyggnationer och är inget specifikt för just ditt område. Du kommer att bli aviserad med en lapp i din brevlåda med vilket datum vi kommer till dig.

Kontrollen utförs av vår skadedjursentreprenör Nomor.

Beslut gällande öppning i häcken

Efter önskemål och synpunkter från er boende på området har vi beslutat att lämna en öppning i häcken på baksidorna. Detta för att till exempel ha möjlighet att komma igenom med gräsklippare och som en passage ut mot allmänna utrymmen.

I tidigare ombyggnationer där vi planterat häck hela vägen, har ofta buskar förstörts efter en tid då man gått igenom häcken.

Inte slänga saker i Peabs containers

Det är inte tillåtet att kasta saker i någon av våra entreprenörers containers – som dessutom står uppställda på det inhägnade området, där det är förbjudet för privatpersoner att vara.

I god tid innan ombyggnationen startar kommer Mimer ställa ut containers, samt komplettera i miljöboden med fler kärl, så att ni hinner rensa och kasta innan er flytt till det tillfälliga boendet.

Ser du någon som bryter mot ovan nämnda saker, vänligen hör av dig till oss.

Direktflyttar

Istället för att flytta fram och tillbaka till en tillfällig evakueringslägenhet under renoveringstiden, erbjuder vi dig nu möjligheten att flytta direkt till en färdigrenoverad lägenhet. Du kanske samtidigt vill passa på att byta till en större eller mindre lägenhet?

De aktuella lägenheterna kommer först och främst erbjudas till er som bor inom de tre etapperna på Gryta som berörs av ombyggnationen. Du konkurrerar alltså bara med dina grannar. Tidplanen för ombyggnationen styr i första hand erbjudandet, men även din köpoäng kan påverka.

De lägenheter som inte blir uthyrda i första skedet kommer sedan att publiceras på hemsidan för resten av kön när det är 3-4 månader kvar till inflytt.

Samtidigt pågår övrig uthyrning på Gryta av vanliga hyresavtal och korttidsavtal. Det är orenoverade lägenheter och publiceras på mimer.nu.

Hur anmäler jag intresse?
Anmäl ditt intresse snarast genom att kontakta Pernilla på pernilla.lindh@mimer.nu eller 021-39 72 14. Tänk på att specificera noggrant vad du vill flytta till så vi inte erbjuder dig lägenheter du inte är intresserad av.

Då vi är tidigt ute och lägenheterna inte är lediga för dagen, kommer dessa inte gå att se här på hemsidan och ingen visning av lägenheten kommer kunna erbjudas. Lägenheterna kommer vid inflytt ha genomgått en totalrenovering.

Din köpoäng nollställs om du väljer att byta lägenhet.

Är du inte registrerad som sökande i vår bostadskö?
Registrera dig på mimer.nu eller kontakta vårt kundcenter på kundcenter@mimer.nu eller 021-39 70 00.

Obs! En direktflytt kan bara du som har ett tillsvidareavtal göra (inte korttidskontrakt).

Titta på håll!

Nu när arbetet startat vill vi påminna er om att framförallt prata med era barn om säkerheten kring ett bygge. Vi förstår att det är spännande med stora maskiner och byggarbeten, men det kan också vara farligt. Titta gärna, men gör det på ett betryggande avstånd!

Besöksparkeringar

Vi har iordningsställt ett antal platser för besöksparkeringar där orienteringstavlan för Drevjaktsvägen står idag.

Vår entreprenör Peab

I en del av byggnaden för tvättstugan på Drevjaktsvägen 79 håller Peab till. På gräsytan nedanför parkeringsplatserna på Drevjaktsvägen finns byggets avfallshantering.

Ett förtydligande gällande din lägenhetsritning

I samband med vårt utskick av Hyresgästgodkännande så bifogade vi er nya lägenhetsritning. Vissa lägenheter har då fått ny kvadratmeter. Varför? Mätmetoderna skiljer sig från när husen byggdes, det är inte lägenheten som blivit större över tid. Idag mäter vi till exempel trapp och delar av hall och klädkammare som inte tidigare ingick. Detta påverkar inte idag er mer än att lägenhetsritningen blivit uppdaterad efter dagens sätt att mäta yta.

Nu börjar vi hyra ut som korttidskontrakt

För att vara säkra på att ha tillgång till evakueringslägenheter för dig och dina grannar under ombyggnationen, kommer vi från och med nu att hyra ut vissa lägenheter på Gryta som korttidskontrakt. Det innebär att vi endast hyr ut lägenheten fram tills att vi behöver den som evakueringslägenhet i samband med ombyggnationen.

Drop in-tillfällen ställdes in

Tanken var att bjuda in till Drop- in-tillfällen även denna gång, men i dessa tider då vi ska undvika större sammankomster valde vi att ställa in dem. Du kan fortfarande ställa frågor till oss, via mejl eller över telefon. Skulle du ha frågor som behöver ett hembesök, så kommer vi att boka in ett sådant.

Hyresgästgodkännande

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästernas vetskap. De hyresgäster som motsäger sig standardhöjningen kommer få sitt ärende prövat i Hyresnämnden och måste då där ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Projektplanen

Nu har vi skickat ut Projektplanen till dig och dina grannar. Här hittar du allt som ska göras i din ombyggnation, samt information om till exempel utflytt, Hyresgästgodkännande och turordning i renoveringen.

Läs Projektplanen digitalt

Röstningsresultat – kök, badrum och utemiljö

Vi har ett resultat av den Röstningsbroschyr som gick ut till er för en tid sen. Här skulle ni rösta på kök, badrum, lekplatser och val av staket inför er ombyggnation.

De vinnande resultaten blev:

Kök och badrum

Alternativ 7, 8 och 10.

Temalekplats

Alternativ 1; Slottstema.

Staket

Alternativ 2; Staket med tätare mellan brädorna.

Läs mer om de olika alternativen som röstades fram i kommande Projektplan.
Tillsammans med Projektplanen medföljer en inbjudan till kommande Drop In för er i etapp 1.

Enkätsvar – parkering och planlösning

Vi har vid två tillfällen gått ut med enkäter där du som hyresgäst kunde vara med och påverka. Här skulle du tycka till om parkeringssituationen i ditt område, samt planlösningen för kök i den ombyggnationen som är på gång.

Den första enkäten handlade om parkeringar och vad du har för behov gällande garage och parkeringsplats med eller utan el. Vi frågade också om hur många parkeringsplatser per hushåll du ville ha.

Den andra enkäten som gick ut handlade om planlösning av kök. Den fick endast de som blir berörda i ombyggnationen.

Resultat av enkät gällande parkering

Vi har ett gemensamt resultat från Drevervägen, Drevjaktsvägen och Spårhundsvägen.

Vill du ha tillgång till parkeringsplats?

 • Ja, 1 parkeringsplats: 51%
 • Ja, 2 parkeringsplatser: 25%
 • Ja, 3 parkeringsplatser: 10%
 • Nej, jag är inte i behov av en plats: 14%

Vilken typ av parkeringsplats skulle du helst vilja ha?

 • Garage: 37%
 • Carport: 6%
 • Parkering med el: 21%
 • Parkering utan el: 36%

Resultat av planlösning för kök

Många svarade på enkäten som gick ut gällande planlösning av kök.
Resultatet blev att 74,4 % röstade ja till den nya planlösningen och 25,6 % röstade nej.

Val av renovering – omfattning

I renoveringen kan du även välja mellan alternativ 1; totalrenovering och alternativ 2; köks- och badrumsrenovering. De olika alternativen har två olika hyresnivåer.

Alternativ 1 (Totalrenovering)
Kök och badrum. Nya garderober, socklar, foder innerdörrar samt ytskikt på väggar, golv och tak i lägenhetens samtliga rum.

Alternativ 2 (Köks- och badrumsrenovering)
Kök och badrum.

Plusval

I brevet som skickade ut innan sommaren gällande Plusval, har ett par fel smugit sig in.

 • Nytt kakel i köket ingår inte i Plusval, utan är ett tillval.
 • Nya garderober ingår inte i Plusval.

För dig som väljer alternativ 1, totalrenovering i din ombyggnation, upphör Plusval. Mimer tar då över ansvaret för underhåll av lägenhetens ytskikt som tidigare legat på dig som hyresgäst i valfritt lägenhetsunderhåll, Plusval.

För dig som väljer alternativ 2, köks- och badrumsrenovering kvarstår valfritt lägenhetsunderhåll, Plusval. Det innebär att du som hyresgäst kan beställa till exempel nya golv eller tapeter efter ombyggnationen, enligt de bestämmelser som gäller sen tidigare.

Det här ska vi göra

För att huset och lägenheterna ska hålla många år till behöver ombyggnationen en grundnivå.

Vi byter alla elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera tak, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation.

Vi renoverar kök, badrum och wc. Lägenheternas golv, väggar och innertak kan komma att få nya ytskikt beroende på vilket val du som hyresgäst gör i ombyggnationen.

Mimer bygger om delar av de tvättstugor som finns i området till smålägenheter. Tvättstugorna kommer inte att försvinna. De kommer att yteffektiviseras och förses med utrustning för grovtvätt och nya maskiner för vanlig tvättning. I samtliga lägenheter ingår dessutom en ny tvättmaskin i den framförhandlade hyran.

Vi kommer att bygga nya lekplatser och grillplatser. Nya träd och buskar planteras.

Belysningen ses över och kompletteras för att skapa ett ljusare och tryggare område.

Innehåll kök

Ingår i båda alternativen för köksrenovering:

 • Ny kombinerad kyl och frys (gäller 2 rok)
 • Ny separat kyl och frys (gäller 3-6 rok)
 • Ny spis med induktionshäll och varmluftsugn
 • Nya skåpluckor
 • Nya bänk- och väggskåp
 • Ny bänkskiva
 • Ny diskbänk
 • Nytt kakel ovan diskbänk
 • Förberett för diskmaskin
 • Vitmålade väggar
 • Vitmålat tak
 • Ny linoleummatta
 • Ny spiskåpa
 • Ny kran
 • Nya, vita socklar och foder
 • Ny bänkbelysning
 • Ny innerdörr

Innehåll badrum

Ingår i båda alternativen för badrumsrenovering:

 • Helkaklade väggar
 • Målat tak
 • Ny våtrumsmatta
 • Nya kranar, handfat och dusch
 • Ny toalett
 • Ny tvättmaskin
 • Spegelskåp med belysning och eluttag
 • Dusch med duschväggar, eller badkar med skärmvägg
 • Handdukstork
 • Högskåp
 • Ny belysning
 • Tryckstyrd termostatblandare
 • Nya handdukshängare
 • Ny innerdörr

Din nya hyra

Förhandlingen om din nya hyra är klar och breven har skickats ut till alla i etapp 1.

Samråd

Vi startar samrådsgruppen under 2019. Efter ett par träffar så märkte vi tydligt att många var intresserade att vara med och påverka olika val i ombyggnationen.
Vi beslutade då att avsluta samrådsgruppens arbete för att arbeta fram en ny modell där alla hyresgäster som vill, kan vara med och påverka.

Vi arbetar nu med varje etapp för sig. Först ut är Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.

Minnesanteckningar Samråd 1 – Gryta etapp 1

Viktigt att uppdatera dina uppgifter

Vi kommer skicka ut mycket information till dig digitalt. Logga därför in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter så att våra sms och mejl kommer fram till dig. Om det inte går att nå dig på mejl eller sms, kontakta Katrin Cederborg på 021-39 73 85.

Kan jag bo kvar?

Under den första fasen, när vi gör det utvändiga arbetet kan du bo kvar. När arbetet inne i lägenheten börjar kan du inte bo hemma. Vi beräknar att renoveringen av din lägenhet tar 3-5 månader. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med flytthjälp. Din ombyggnadssamordnare, Katrin Cederborg, kommer kontakta dig i god tid.