Etapp 1

Mimer ska bygga om lägenheterna i ditt område. Här hittar du information om ombyggnationen i Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.

Aktuellt

Grävningsarbeten Drevervägen

Nu har etablering av manskapsbodar börjat på gräsytan utanför Drevervägen 37-43.

Viktigt att altan, staket, blomlådor och annat som du vill spara på din tomt plockas bort innan vi börjar gräva. Information till berörda har gått ut via brev ihop med en ritning över det aktuella området.

Efter arbetet återställs ytan med grus. Altaner och staket som vi behöver ta bort kommer inte att återställas innan ombyggnationen. Även häckar och träd kommer tas bort om det krävs för grävarbetet.

Tidplan grävarbeten

Nedan följer en preliminär tidplan över grävningsarbetet på Drevervägen:

 • Del 1 Drevervägen 1-43: Planerat 10 augusti – 24 augusti
 • Del 2 Drevervägen 79, 61-45: Planerat 25 augusti – 4 september
 • Del 3 Drevervägen 81-95: Planerat 7 september – 10 september
 • Del 4 Drevervägen 73, 115-97: Planerat 11 september – 21 september

Tillfällig tvättstuga

I och med ombyggnationen av tvättstugan på Drevervägen bygger vi nu en tillfällig tvättstuga på Drevervägen 79. Den beräknas stå klar under vecka 32.

Om du vill använda den tillfälliga tvättstugan behöver du göra en serviceanmälan på 021-39 70 00 eller via Mina sidor. Där meddelar du att du vill ha behörighet till tvättstugan så ordnar vi det.

I början av augusti delar vi ut nyckel till dig som anmält detta via serviceanmälan.

Bokar tvättid gör du på kalendern som sitter direkt innanför dörren i den tillfälliga tvättstugan. Det kommer gå att boka ett pass mellan klockan 8-13 och ett pass mellan klockan 13-18.
Obs! Här gäller inte halvtimmesregeln, att tvättstugan är fri att tvätta i för en annan hyresgäst när den första halvtimmen har passerat. Utan är tiden bokad så är den bokad. Vi hoppas att ni ska visa hänsyn till varandra och tvätta på anvisad tid, samt stryka er själva i god tid innan om ni upptäcker i efterhand att ni inte har möjlighet att tvätta på ert bokade pass.

Byggstart av den gamla tvättstugan och de nya smålägenheterna beräknas till 10 augusti.

Titta på håll!

Nu när arbetet startar vill vi påminna er om att framförallt prata med era barn om säkerheten kring ett bygge. Vi förstår att det är spännande med stora maskiner och byggarbeten, men det kan också vara farligt. Titta gärna, men gör det på ett betryggande avstånd!

Besöksparkeringar

Vi kommer iordningställa ett antal platser för besöksparkeringar där orienteringstavlan för Drevjaktsvägen står idag.

Vår entreprenör Peab

I en del av byggnaden för tvättstugan på Drevjaktsvägen 79 kommer Peab hålla till.

På gräsytan nedanför parkeringsplatserna på Drevjaktsvägen blir det plats för byggets avfallshantering.

Nu startar byggnationen av tvättstugan till smålägenheter

Under juni månad påbörjar vi ombyggnationen/nybyggnationen av tvättstugan på Drevjaktsvägen 53. Detta innebär att du inte kommer kunna tvätta där från och med 1 juni. För att tvätta hänvisar vi dig istället till tvättstugan på Drevjaktsvägen 79. Där bokar du din tvättid som vanligt.

Vad kommer förändras när vi bygger om? 

Drevjaktsvägen 53 kommer delvis byggas om till lägenheter, medan tvättstugan renoveras och yteffektiviseras. Det kommer bli uppdelat på följande sätt: 

Lägenheter 

 • 1 lägenhet: 1 rok, 32 kvm 
 • 1 lägenhet: 1 rok, 29 kvm 
 • lägenhet: 2 rok, 46,5 kvm 

Tvättstugan, innehåll (st av varje): 

 • Tvättmaskin 
 • Grovtvättmaskin
 • Torktumlare
 • Torkskåp
 • Mangel

Ursäkta röran… 

Det här arbetet innebär trafik till och från arbetsområdet. Vgör allt vi kan för att hitta bästa möjliga lösning av transportväg under tiden. Arbetet beräknas vara klart i september. Mer information om de nya lägenheter kommer längre fram. 

Ett förtydligande gällande din lägenhetsritning

I samband med vårt utskick av Hyresgästgodkännande så bifogade vi er nya lägenhetsritning. Vissa lägenheter har då fått ny kvadratmeter. Varför? Mätmetoderna skiljer sig från när husen byggdes, det är inte lägenheten som blivit större över tid. Idag mäter vi till exempel trapp och delar av hall och klädkammare som inte tidigare ingick. Detta påverkar inte idag er mer än att lägenhetsritningen blivit uppdaterad efter dagens sätt att mäta yta.

Nu börjar vi hyra ut som korttidskontrakt

För att vara säkra på att ha tillgång till evakueringslägenheter för dig och dina grannar under ombyggnationen, kommer vi från och med nu att hyra ut vissa lägenheter på Gryta som korttidskontrakt. Det innebär att vi endast hyr ut lägenheten fram tills att vi behöver den som evakueringslägenhet i samband med ombyggnationen.

Har du fått ditt Hyresgästgodkännande?

Nu har vi börjat skicka ut hyresgästgodkännandeblanketten, din nya lägenhetsritning och information om ombyggnationen. Kontakta någon av oss om du har frågor kring Hyresgästgodkännandet eller den tidigare utskickade Projektplanen. Våra kontaktuppgifter hittar du i brevet tillsammans med övriga dokument som skickats ut till dig. Utskicken kommer ske löpande den närmaste veckan.

Kommande Drop in-tillfällen ställs in

Tanken var att bjuda in till Drop- in-tillfällen även denna gång, men i dessa tider då vi ska undvika större sammankomster har vi valt att ställa in dem. Du kan fortfarande ställa frågor till oss, via mejl eller över telefon. Skulle ni ha frågor som behöver ett hembesök, så kommer vi att boka in ett sådant.

Hyresgästgodkännande

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästernas vetskap. De hyresgäster som motsäger sig standardhöjningen kommer få sitt ärende prövat i Hyresnämnden och måste då där ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Projektplanen

Nu har vi skickat ut Projektplanen till dig och dina grannar. Här hittar du allt som ska göras i din ombyggnation, samt information om till exempel utflytt, Hyresgästgodkännande och turordning i renoveringen.

Läs Projektplanen digitalt

Tidplan

Bygget i lägenheterna startar när vi har fått in undertecknade hyresgästgodkännanden. Det är svårt att sätta en byggstart idag på grund av detta, men som det ser ut nu så bör det yttre markarbetet starta nu till sommaren 2020 medan det inre arbetet preliminärt drar igång vid årsskiftet 2020/2021.

Det här sker fram till byggstart:

 1. Markarbeten, kulvert
 2. Val av inredningspaket
 3. Flytten går till evakueringslägenhet
 4. Byggstart
 5. Återflytt

Röstningsresultat – kök, badrum och utemiljö

Vi har ett resultat av den Röstningsbroschyr som gick ut till er för en tid sen. Här skulle ni rösta på kök, badrum, lekplatser och val av staket inför er ombyggnation.

De vinnande resultaten blev:

Kök och badrum

Alternativ 7, 8 och 10.

Temalekplats

Alternativ 1; Slottstema.

Staket

Alternativ 2; Staket med tätare mellan brädorna.

Läs mer om de olika alternativen som röstades fram i kommande Projektplan.
Tillsammans med Projektplanen medföljer en inbjudan till kommande Drop In för er i etapp 1.

Enkätsvar – parkering och planlösning

Vi har vid två tillfällen gått ut med enkäter där du som hyresgäst kunde vara med och påverka. Här skulle du tycka till om parkeringssituationen i ditt område, samt planlösningen för kök i den ombyggnationen som är på gång.

Den första enkäten handlade om parkeringar och vad du har för behov gällande garage och parkeringsplats med eller utan el. Vi frågade också om hur många parkeringsplatser per hushåll du ville ha.

Den andra enkäten som gick ut handlade om planlösning av kök. Den fick endast de som blir berörda i ombyggnationen.

Resultat av enkät gällande parkering

Vi har ett gemensamt resultat från Drevervägen, Drevjaktsvägen och Spårhundsvägen.

Vill du ha tillgång till parkeringsplats?

 • Ja, 1 parkeringsplats: 51%
 • Ja, 2 parkeringsplatser: 25%
 • Ja, 3 parkeringsplatser: 10%
 • Nej, jag är inte i behov av en plats: 14%

Vilken typ av parkeringsplats skulle du helst vilja ha?

 • Garage: 37%
 • Carport: 6%
 • Parkering med el: 21%
 • Parkering utan el: 36%

Resultat av planlösning för kök

Många svarade på enkäten som gick ut gällande planlösning av kök.
Resultatet blev att 74,4 % röstade ja till den nya planlösningen och 25,6 % röstade nej.

Val av renovering – omfattning

I renoveringen kan du även välja mellan alternativ 1; totalrenovering och alternativ 2; köks- och badrumsrenovering. De olika alternativen har två olika hyresnivåer.

Alternativ 1 (Totalrenovering)
Kök och badrum. Nya garderober, socklar, foder innerdörrar samt ytskikt på väggar, golv och tak i lägenhetens samtliga rum.

Alternativ 2 (Köks- och badrumsrenovering)
Kök och badrum.

Plusval

I brevet som skickade ut innan sommaren gällande Plusval, har ett par fel smugit sig in.

 • Nytt kakel i köket ingår inte i Plusval, utan är ett tillval.
 • Nya garderober ingår inte i Plusval.

För dig som väljer alternativ 1, totalrenovering i din ombyggnation, upphör Plusval. Mimer tar då över ansvaret för underhåll av lägenhetens ytskikt som tidigare legat på dig som hyresgäst i valfritt lägenhetsunderhåll, Plusval.

För dig som väljer alternativ 2, köks- och badrumsrenovering kvarstår valfritt lägenhetsunderhåll, Plusval. Det innebär att du som hyresgäst kan beställa till exempel nya golv eller tapeter efter ombyggnationen, enligt de bestämmelser som gäller sen tidigare.

Det här ska vi göra

För att huset och lägenheterna ska hålla många år till behöver ombyggnationen en grundnivå.

Vi byter alla elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera tak, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation.

Vi renoverar kök, badrum och wc. Lägenheternas golv, väggar och innertak kan komma att få nya ytskikt beroende på vilket val du som hyresgäst gör i ombyggnationen.

Mimer bygger om delar av de tvättstugor som finns i området till smålägenheter. Tvättstugorna kommer inte att försvinna. De kommer att yteffektiviseras och förses med utrustning för grovtvätt och nya maskiner för vanlig tvättning. I samtliga lägenheter ingår dessutom en ny tvättmaskin i den framförhandlade hyran.

Vi kommer att bygga nya lekplatser och grillplatser. Nya träd och buskar planteras.

Belysningen ses över och kompletteras för att skapa ett ljusare och tryggare område.

Innehåll kök

Ingår i båda alternativen för köksrenovering:

 • Ny kombinerad kyl och frys (gäller 2 rok)
 • Ny separat kyl och frys (gäller 3-6 rok)
 • Ny spis med induktionshäll och varmluftsugn
 • Nya skåpluckor
 • Nya bänk- och väggskåp
 • Ny bänkskiva
 • Ny diskbänk
 • Nytt kakel ovan diskbänk
 • Förberett för diskmaskin
 • Vitmålade väggar
 • Vitmålat tak
 • Ny linoleummatta
 • Ny spiskåpa
 • Ny kran
 • Nya, vita socklar och foder
 • Ny bänkbelysning
 • Ny innerdörr

Innehåll badrum

Ingår i båda alternativen för badrumsrenovering:

 • Helkaklade väggar
 • Målat tak
 • Ny våtrumsmatta
 • Nya kranar, handfat och dusch
 • Ny toalett
 • Ny tvättmaskin
 • Spegelskåp med belysning och eluttag
 • Dusch med duschväggar, eller badkar med skärmvägg
 • Handdukstork
 • Högskåp
 • Ny belysning
 • Tryckstyrd termostatblandare
 • Nya handdukshängare
 • Ny innerdörr

Din nya hyra

Förhandlingen om din nya hyra är klar och breven har skickats ut till alla i etapp 1.

Samråd

Vi startar samrådsgruppen under 2019. Efter ett par träffar så märkte vi tydligt att många var intresserade att vara med och påverka olika val i ombyggnationen.
Vi beslutade då att avsluta samrådsgruppens arbete för att arbeta fram en ny modell där alla hyresgäster som vill, kan vara med och påverka.

Vi arbetar nu med varje etapp för sig. Först ut är Etapp 1; Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen.

Minnesanteckningar Samråd 1 – Gryta etapp 1

Viktigt att uppdatera dina uppgifter

Vi kommer skicka ut mycket information till dig digitalt. Logga därför in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter så att våra sms och mejl kommer fram till dig. Om det inte går att nå dig på mejl eller sms, kontakta Katrin Cederborg på 021-39 73 85.

Kan jag bo kvar?

Under den första fasen, när vi gör det utvändiga arbetet kan du bo kvar. När arbetet inne i lägenheten börjar kan du inte bo hemma. Vi beräknar att renoveringen av din lägenhet tar 3-5 månader. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med flytthjälp. Din ombyggnadssamordnare, Katrin Cederborg, kommer kontakta dig i god tid.

Vill du byta lägenhet?

Om du vill slippa bo i tillfälligt boende under byggtiden kan möjligheten finnas att flytta direkt till en nyrenoverad lägenhet i området. Då kan du samtidigt passa på att byta till ett större eller mindre boende. De nyrenoverade lägenheterna som blir lediga i området erbjuder vi i första hand till er som berörs av ombyggnationen. Vi kommer publicera de lediga lägenheterna på mimer.nu/sok-ledigt.

Är du intresserad av att byta lägenhet behöver du skapa en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.