Etapp 2

Mimer ska bygga om lägenheterna i ditt område. Här hittar du information om ombyggnationen i Etapp 2; Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen.

Aktuellt

Nu startar vi med inventeringar av lägenheterna på etapp 2. Vi gör dessa inventeringar tillsammans med Peab.

Vi har slumpmässigt valt ut vilka lägenheter vi ska besöka. Det har varit baserat på de olika lägenhetstyperna. Vi gör inventeringarna för att noggrant se efter vad som behöver göras i ombyggnationen. Därefter kan vi planera utförandet av ombyggnationen i detalj.

Vi kommer inte att besöka alla lägenheter i området.

Inventeringarna kommer att ske någon gång mellan 7 oktober och 11 oktober. De som kommer få besök för inventering, har blivit informerade om detta.

Öppet Hus

Under vintern kommer ni att bli inbjudna till Öppet Hus med röstning. Det som ska röstas fram är de Temaval vi ska använda oss av i Kök, Badrum och Wc, samt diverse lekutrustning och staket.

Inbjudan till detta Öppna Hus kommer att skickas ut ca en månad innan.

Samråd

Vi startar samrådsgruppen under 2019. Efter ett par träffar så märkte vi tydligt att många var intresserade att vara med och påverka olika val i ombyggnationen.
Vi beslutade då att avsluta samrådsgruppens arbete för att arbeta fram en ny modell där alla hyresgäster som vill, kan vara med att påverka.

Vi kommer nu att arbeta med varje etapp för sig.

Vi kommer arbeta med ett röstningsförfarande och det innebär att man kan sitta hemma och göra sin röst hörd, för dem som vill kommer vi att bjuda in till Öppet Hus med röstning.

Vi planerar att utföra denna röstning samt ha vårt Öppet Hus under senhösten/vintern.

Röstningsbroschyr samt inbjudan till Öppet Hus kommer att skickas hem till er samt publiceras här på Hemsidan.

Tidplan

Planerad byggstart är under 2020/2021. Detaljerad tidplan kommer när det närmar sig.

Det här sker fram till byggstart:

  1. Hyresförhandling
  2. Öppet hus med röstning
  3. Bomöte 2
  4. Hyresgästgodkännande
  5. Val av inredningspaket
  6. Byggstart, utvändigt
  7. Byggstart, invändigt

Din nya hyra

Under hösten planeras förhandlingen av hyrorna att starta för er på Etapp 2.

Viktigt att uppdatera dina uppgifter

Vi kommer skicka ut mycket information till dig digitalt. Logga därför in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter så att våra sms och mejl kommer fram till dig. Om det inte går att nå dig på mejl eller sms, kontakta Katrin Cederborg på 021-39 73 85.

Kan jag bo kvar?

Under den första fasen, när vi gör det utvändiga arbetet kan du bo kvar. När arbetet inne i lägenheten börjar kan du inte bo hemma. Vi beräknar att renoveringen av din lägenhet tar 3-5 månader. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med flytthjälp. Din ombyggnadssamordnare, Katrin Cederborg, kommer kontakta dig i god tid.

Vill du byta lägenhet?

Om du vill slippa bo i tillfälligt boende under byggtiden kan möjligheten finnas att flytta direkt till en nyrenoverad lägenhet i området. Då kan du samtidigt passa på att byta till ett större eller mindre boende. De nyrenoverade lägenheterna som blir lediga i området erbjuder vi i första hand till er som berörs av ombyggnationen. Vi kommer publicera de lediga lägenheterna på mimer.nu/sok-ledigt.

Är du intresserad av att byta lägenhet behöver du skapa en ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.