Du som bor i kvarteret Josef

Kvarteret Josef är ett anrikt kvarter som byggdes i början av 1900-talet. Nu, efter drygt 100 år står kvarteret inför en omfattande och nödvändig ombyggnation så att fastigheten och din lägenhet kan hålla i många år till.

Aktuellt just nu

Markarbeten

Nu arbetar vi för fullt med markarbeten och under vecka 32 monterar vi trappor på Lilla Nygatan 1–3 och återställer smågatsten. Arbeten med dagvattenbrunnar påbörjas vecka 33. Övriga markarbeten startar i augusti och planeras vara klara i november.

Vi ställer ut en del utemöbler på den lediga ytan på gården.

Miljöboden

Inom kort återställs miljöboden med de vanliga fraktionerna igen. Elavfallsburarna tas bort, då vi är klara med flyttarna till tillfälligt boende.

Containern

Vi tar bort ut-/inflyttningscontainern nu. Den kommer tillbaka igen till återflytten av etapp 4 i september. Inget får kastas i byggets containers.

Arbeten i sommar

Mellan vecka 28–31 har bygget semester. En del mindre arbeten kommer pågå under vecka 28–29.

Information om de olika etapperna

Nu har vi tre etapper i ombyggnationen igång samtidigt.

Tvättstugan på Utanbygatan 4C pågår och vi har nu stängt tvättstugan på Alléstigen 9.

Etapp 4
Tillbakaflyttar sker 1 september.

Du som bor i 4C–D kommer få separat information om när ditt magasinerade förråd flyttas tillbaka igen. Detta på grund av förseningar för att vi fått fel material levererat till dessa förråd.

Det blir trångt på gården om alla ska flytta tillbaka samtidigt. Därför kommer vi göra inflyttningsscheman som du får mer information om när det närmar sig. Detta gäller samtliga återstående etapper.

Etapp 5
Planerad återflytt 1 oktober.

Etapp 6
Planerad återflytt 1 december.

Tidplan

Det tar ungefär ett år att bygga om alla lägenheterna i ditt kvarter. Efter det tillkommer några månader för uppfräschning av gården.

Du flyttar till ditt tillfälliga boende cirka en månad innan byggstarten. Vi planerar att utföra ombyggnationen preliminärt i följande etapper: