Du som bor på Vetterstorp

Mimer har byggt om kvarteret Pol- och Fixstjärnan i Vetterstorp. 297 lägenheter har fått nya badrum och högre standard. Arbetet har pågått mellan 2017–2019.

Ombyggnationen är klar

Nu är ombyggnationen klar och samtliga lägenheter renoverade.

Utemiljön

En del av den yttre miljön kommer att återställas redan nu, medan resten görs till våren.

Återställs under våren:

  • Växterna vid Narvavägens entréer byts ut (våren/försommaren)
  • Boulebanan återställs
  • En del bänkar kommer bytas ut