Viktig information angående dina nycklar

Med omtanke om dig och våra medarbetare och för att minska smittspridningen av Covid-19 kommer du få ta emot dina lägenhetsnycklar direkt från den avflyttande hyresgästen.

Viktigt! Åk inte till Mimers kundcenter. Läs istället nedanstående information och kontakta din områdessamordnare vid frågor.

Så här gör du

  • Du kommer att få 3 exemplar av en nyckelkvittens från Mimer som vi har skickat till dig per post.
  • Den avflyttande hyresgästen kommer att ringa dig de närmaste dagarna.
  • Kom via telefon överens med den avflyttande hyresgästen angående när och var du ska ta emot nycklarna.
  • Du och den avflyttande hyresgästen fyller i och skriver under kvittenserna vid nyckelöverlämningen. Skriv under alla 3 exemplar.
  • Skicka tillbaka ett exemplar till Mimer i det bifogade frisvarskuvertet. Alternativt kan ni ta en bild på kvittensen med telefonen och mejla den till kundcenter@mimer.nu. De andra exemplaren behåller du och den avflyttande hyresgästen.

Är du sjuk?

Är du sjuk skickar du någon annan för att hämta dina nycklar av den avflyttande hyresgästen.

Vid frågor

Om du har frågor gällande nycklarna eller om du inte har blivit uppringd av den avflyttande hyresgästen senast 27/11 ska du kontakta din områdessamordnare Peter på telefonnummer 021-39 72 37.

Tack för din förståelse!