Biodling

Sedan sommaren 2015 har Mimer nya hyresgäster - flitiga, intressanta och livsviktiga bin. Dessa bin har flyttat in i bikuporna på en Gröna Mimergård på Jakobsbergsgatan.

Runt bigården har det planterats ett par fina klätterväxter och på gården ger vårlökar intryck av en äng. En informationstavla, Mimer-kupan, berättar om binas liv. Bikuporna är ett samarbete med biodlare Martin Fröberg som bor i området.

Mimer-kupan

Klicka på bilden för att få upp bilden som en pdf.

Informationstavlan om Mimer-kupan

Illustratör: Rebecca Elfast