Bostads AB Mimer – Det största bostadsföretaget i Västerås