Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi använder dagligen leverantörer inom många olika branscher och gör mellan 30-50 upphandlingar om året. Som allmännyttigt bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling – LOU.

Så här svarar du på en upphandling

Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra upphandlingar. Vi använder oss av Mercell TendSign, som är ett webbaserat verktyg, för hela upphandlingsprocessen. Där finns hela förfrågningsunderlaget att hämta. Du som leverantör kan kostnadsfritt lämna anbud direkt i systemet. Du har också möjlighet att prenumerera på nyannonserade upphandlingar via Mercell TendSign.

För att kunna ta del av förfrågningsunderlag som hör till annonserade upphandlingar måste du skapa ett konto på Mercell TendSign.

Pågående upphandlingar i TendSign

Du som är leverantör åt oss

Som leverantör åt Mimer är du en del av vårt ansikte utåt. Alla vi samarbetar med ska därför följa Entreprenörshandboken, där vi berättar vad vi förväntar oss av våra entreprenörer.

Entreprenörshandboken (pdf)

Leverantörsportalen

Är du leverantör hos oss kan du bli anvisad att hantera våra avrop genom vår leverantörsportal.

Leverantörsportalen

Leverantörskontroll

Vi gör alltid en ekonomisk kontroll av leverantörer och underleverantörer i samband med upphandlingar och tecknande av avtal.

Vi begär fortlöpande uppgifter om ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de företag som levererar varor och tjänster till oss. Kontrollerna är en del av vår kvalitetssäkring av ingångna avtal och ska säkerställa att de krav som ställdes vid upphandlingen fortlöpande efterlevs.

Begära ut handling

När en upphandling är avslutad är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Hör av dig till post.inkop@mimer.nu om du vill ta del av anbud.

För att påskynda utlämnandet av anbudet är det bra om ni uppger följande i mejlet:

  • Specifikation om vilka handlingar som önskas
  • Diarienummer och/eller namn på upphandlingen
  • Postadress dit ni vill att kopian skickas

Vi lämnar ut kopian av anbudet efter en sekretessprövning från vår inköpsavdelning.

Hantering av personuppgifter

Mimer behandlar personuppgifter i samband med anbudslämning i enlighet med GDPR. Mer information om det hittar du i vår integritetspolicy.

Dataskydd och hantering av personuppgifter

Kontakta oss

Inköpsenheten upphandlar varor, tjänster och entreprenader till Mimers verksamheter. Har du frågor kring upphandlingar och LOU, är du välkommen att kontakta post.inkop@mimer.nu eller vår inköpschef.

Porträtt på Josef Elawad

Josef Elawad

Inköpschef 021-39 70 17 josef.elawad@mimer.nu

Att vara vår entreprenör

Hör tre av våra upphandlade entreprenörer och inköpschef Josef Elawad berätta mer om vad det innebär att vara en av Mimers entreprenörer.