Inköp och upphandling

Vi använder dagligen leverantörer inom många olika branscher och gör mellan 30-50 upphandlingar om året. Som allmännyttigt bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling – LOU.

Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra upphandlingar.