Det här är Mimer

Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter där alla Västeråsare kan känna sig hemma. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och bostadsområden, ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad. Med drygt 11 500 hyreslägenheter i 31 områden är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Västerås. Ungefär var sjätte västeråsare bor hos oss.

Affärsidé

Vi ska aktivt bidra till att utveckla ett hållbart Västerås genom att bygga, äga, förvalta och hyra ut attraktiva bostäder för livets olika skeden.

Vision

Vi skapar hemlängtan och framtidstro. Trivsamma, hållbara hem med plats för trygghet och gemenskap. Vi tänker nytt, smart och utvecklar våra bostadsområden för framtiden och för våra hyresgäster.

Vår värdegrund

Omtanke, nytänkande och engagemang ska genomsyra vår verksamhet och företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs, utvecklas och presterar för västeråsarnas bästa.

Kundlöfte

En bra dag börjar hemma är vårt kundlöfte och det hjälper oss att i alla lägen fatta beslut för hyresgästens bästa.

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från 2020 års årsredovisning.

 • Antal lägenheter: 11 556 st
  Antal vanliga lägenheter: 9 718
  Antal 55+ lägenheter: 160
  Antal studentlägenheter: 851
  Antal blocklägenheter: 367
  Antal småhus: 460
 • Antal fastigheter: 252
 • Antal anställda: 162
 • Antal miljöbodar: 255 (inklusive nedgrävda markbehållare)

Ekonomiska nyckeltal

 • Omsättning: 995 907 Tkr
 • Resultat före skatt: 176 259 Tkr
 • Soliditet: 28,1 %
 • Direktavkastning på bokförda värden: 5,7 %
 • Rentabilitet eget kapital: 5,2 %
 • Bokfört värde fastigheter: 7 250 Mkr
 • Investeringsvolym: 908 764 Tkr
 • Driftkostnader per kvm: 431 kr

Utmärkelser och certifieringar