Det här är Mimer

Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter där alla Västeråsare kan känna sig hemma. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och bostadsområden, ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad. Med drygt 11 500 hyreslägenheter i 31 områden är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Västerås. Ungefär var sjätte västeråsare bor hos oss.

Affärsidé

Vi ska aktivt bidra till att utveckla ett hållbart Västerås genom att bygga, äga, förvalta och hyra ut attraktiva bostäder för livets olika skeden.

Vision

Vi ska bli Sveriges bästa bostadsföretag. För att nå dit behöver vi arbeta aktivt för att få nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vi ska dessutom ha en god lönsamhet, bedriva ett framgångsrikt miljöarbete och ligga i frontlinjen när det gäller utveckling.

Vår värdegrund

Omtanke, nytänkande och engagemang ska genomsyra vår verksamhet och företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs, utvecklas och presterar för västeråsarnas bästa.

Kundlöfte

En bra dag börjar hemma är vårt kundlöfte och det hjälper oss att i alla lägen fatta beslut för hyresgästens bästa.

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från 2019 års årsredovisning.

 • Antal lägenheter: 11 549
  • Antal vanliga lägenheter: 9 711
  • Antal 55+ lägenheter: 160
  • Antal studentlägenheter: 851
  • Antal blocklägenheter: 367
  • Antal småhus: 460
 • Antal fastigheter: 252 
 • Antal lokaler: 852
 • Antal miljöbodar: 255 (inklusive nedgrävda markbehållare)
 • Antal anställda: 158

Ekonomiska nyckeltal

 • Omsättning: 933 684 Tkr
 • Resultat före skatt: 150 146 Tkr
 • Soliditet: 28,0%
 • Direktavkastning på bokförda värden: 5%
 • Avkastning eget kapital: 3,8
 • Bokfört värde fastigheter: 6 485 999 Tkr
 • Investeringsvolym: 491 825 Tkr
 • Driftkostnader per kvm: 588 kr

Certifieringar