Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Färgglad verksamhetsbil med texten "en bra dag börjar hemma" framför en miljöbod där två medarbetare arbetar.

Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter där alla Västeråsare kan känna sig hemma. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och bostadsområden, ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad. Med drygt 11 600 hyreslägenheter i 31 områden är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Västerås. Ungefär var sjätte västeråsare bor hos oss.

Affärsidé

Vi ska aktivt bidra till att utveckla ett hållbart Västerås genom att bygga, äga, förvalta och hyra ut attraktiva bostäder för livets olika skeden.

Vision

Vi skapar hemlängtan och framtidstro. Trivsamma, hållbara hem med plats för trygghet och gemenskap. Vi tänker nytt, smart och utvecklar våra bostadsområden för framtiden och för våra hyresgäster.

Vår värdegrund

Omtanke, nytänkande och engagemang ska genomsyra vår verksamhet och företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs, utvecklas och presterar för västeråsarnas bästa.

Kundlöfte

En bra dag börjar hemma är vårt kundlöfte och det hjälper oss att i alla lägen fatta beslut för hyresgästens bästa.

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från 2021 års årsredovisning.

 • Antal lägenheter: 11 680
  • Antal vanliga lägenheter: 9 897
  • Antal 55+ lägenheter: 160
  • Antal studentlägenheter: 849
  • Antal blocklägenheter: 314
  • Antal småhus: 460
 • Antal fastigheter: 252
 • Antal anställda: 166
 • Antal miljöbodar: 255 (inklusive nedgrävda markbehållare)

Ekonomiska nyckeltal

 • Omsättning: 1 014 627 Tkr
 • Resultat före skatt: 182 397 Tkr
 • Soliditet: 28,3 %
 • Direktavkastning på bokförda värden: 5,1 %
 • Räntabilitet eget kapital: 5,0 %
 • Bokfört värde fastigheter: 7 422 Mkr
 • Investeringsvolym: 842 Mkr
 • Driftkostnader per kvm: 610 kr

Utmärkelser och certifieringar

Logotyp med texten "Hållbar framgång. Utmärkelsen Svensk kvalitet 2020"

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

Great place to work 2021
Sveriges bästa arbetsplats 2021
UC Nordiskt tillväxtcertifikat

UC Nordiskt tillväxtcertifikat

Certifikat ISO 14 001 för Miljöledning

Vi är certifierade enligt ISO 14 001 för Miljöledning

ISO 50 001 för Energiledning

Vi är certifierade enligt ISO 50 001 för Energiledning

ISO 45001 för Arbetsmiljöledning

Vi är certifierade enligt ISO 45001 för Arbetsmiljöledning