Parkeringsregler

Vi har regler för våra parkeringsplatser, för att allt ska fungera utan störningar. Vi samarbetar med parkeringsföretaget Securitas, som kontrollerar att reglerna följs. Om någon bryter mot reglerna, kan den få en p-bot.

Du får bara parkera på parkeringar. På all övrig mark är det parkeringsförbud. Du får dock parkera för att lasta i och ur ett fordon, till exempel när du flyttar. Men du får inte lämna fordonet mer än 6 minuter. Om du står längre kan du få en p-bot.

Garage

I garaget får du:

 • parkera din personbil och om det får plats din motorcykel, moped eller cykel.
 • förvara en verktygslåda eller ett mindre plåtskåp för verktyg.
 • förvara en takbox, snöskyffel och borste.
 • förvara max två uppsättningar däck.
 • ansvara själv för att skotta snö framför din garageport.

Tänk på att du inte får:

 • ställa din husvagn, husbil eller släp i garaget.
 • använda garaget till förråd eller verkstad.
 • förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.
 • hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från oss. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal.
 • utöka, ändra eller reparera garagets eldragning.
 • använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.

Parkeringsplats med eller utan el

 • Parkera endast personbil, motorcykel eller moped.
 • Du får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Mimer. Om du gör det kan vi säga upp ditt kontrakt, och du mister din parkeringsplats.
 • Fordonet som du parkerar ska stå innanför parkeringsrutan.
 • Om du använder motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den. En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Fordonet får inte vara farligt för andra när det står parkerat. Det får till exempel inte ha trasiga fönster eller lyktglas.
 • Fordonet får inte vara farligt för miljön när det står parkerat. Det får till exempel inte läcka vätska.
 • Fordonet måste gå att köra och inte vara skrotfärdigt.
 • Du ansvarar själv för att skotta snö vid din parkeringsplats.

Centralgarage/Termogarage/Carport

 • Parkera bara personbilar, motorcyklar och mopeder.
 • Du får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Du får förvara max två uppsättningar däck.
 • Gasol, brandfarliga vätskor eller lösa bilbatterier är inte tillåtna.
 • Du får inte använda garaget som förråd eller verkstad.
 • Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Mimer. Om du gör det kan vi säga upp ditt kontrakt, och du mister din parkeringsplats.
 • Om du använder motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.
 • En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Du ansvarar själv för att skotta snö framför din carport.

Är ditt fordon för stort för din parkeringsplats?

 • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller garage.
 • Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon att köra iväg eller förbi.
 • Fordonet ska få plats innanför parkeringsrutans linjer.
 • Fordonet får inte vara längre än väglinjernas längd.

Följer du inte ovanstående regler från och med 1 maj 2021 riskerar du att få parkeringsböter.

Behöver du säga upp din parkeringsplats?

Om ditt fordon inte uppfyller reglerna behöver du säga upp din parkeringsplats snarast. Det gör du genom att logga in på Mina sidor.

Övriga skötselregler

 • Fordonet ska vara i sådant skick att det är användbart och kan godkännas vid en kontrollbesiktning. Fordon som inte uppfyller kraven kan transporteras bort på ägarens bekostnad.
 • Du får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller gör att du befinner dig på en annan parkeringsplats eller utrymme som ägs av Mimer. Inte heller arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom får förekomma.
 • Du ansvarar själv för snöröjning, sandning och renhållning på din hyrda parkeringsplats. Mimer underhåller infartsvägen till parkeringen.

Besöksparkeringar

 • Besökare betalar avgift alla dagar, 8 kronor/timme eller 40 kronor/dygn.
 • Besökande som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar gratis upp till 24 timmar.
 • Besökare får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Fordon som parkeras måste vara registrerade och i kördugligt skick.