Parkeringsregler

Vi har regler för våra parkeringsplatser, för att allt ska fungera utan störningar. Vi samarbetar med parkeringsföretaget Q-Park, som kontrollerar att reglerna följs. Om någon bryter mot reglerna, kan den få en p-bot.

Du får bara parkera på parkeringar. På all övrig mark är det parkeringsförbud. Du får dock parkera för att lasta i och ur ett fordon, till exempel när du flyttar. Men du får inte lämna fordonet mer än 6 minuter. Om du står längre kan du få en p-bot.

Garage

I garaget får du:
 • parkera din personbil och om det får plats din motorcykel, moped eller cykel.
 • förvara en verktygslåda eller ett mindre plåtskåp för verktyg.
 • förvara en takbox, snöskyffel och borste.
 • förvara max två uppsättningar däck.
 • ansvara själv för att skotta snö framför din garageport.
Tänk på att du inte får:
 • ställa din husvagn, husbil eller släp i garaget.
 • använda garaget till förråd eller verkstad.
 • förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.
 • hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från oss.
  Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal.
 • utöka, ändra eller reparera garagets eldragning.
 • använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.

Parkeringsplats med eller utan el

 • Parkera endast personbil, motorcykel eller moped.
 • Du får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Mimer. Om du gör det kan vi säga upp ditt kontrakt, och du mister din parkeringsplats.
 • Fordonet som du parkerar ska stå innanför parkeringsrutan.
 • Om du använder motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den. En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Fordonet får inte vara farligt för andra när det står parkerat. Det får till exempel inte ha trasiga fönster eller lyktglas.
 • Fordonet får inte vara farligt för miljön när det står parkerat. Det får till exempel inte läcka vätska.
 • Fordonet måste gå att köra och inte vara skrotfärdigt.
 • Du ansvarar själv för att skotta snö vid din parkeringsplats.

Centralgarage/Termogarage/Carport

 • Parkera bara personbilar, motorcyklar och mopeder.
 • Du får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Du får förvara max två uppsättningar däck.
 • Gasol, brandfarliga vätskor eller lösa bilbatterier är inte tillåtna.
 • Du får inte använda garaget som förråd eller verkstad.
 • Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Mimer. Om du gör det kan vi säga upp ditt kontrakt, och du mister din parkeringsplats.
 • Om du använder motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.
 • En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Du ansvarar själv för att skotta snö framför din carport.

Besöksparkeringar

 • Besökare betalar avgift alla dagar, 6 kronor/timme eller 35 kronor/dygn.
 • Besökande som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar gratis upp till 24 timmar.
 • Du som bor permanent får inte parkera på en besöksparkering.
 • Besökare får inte ställa upp husvagnar, husbilar eller släp.
 • Fordon som parkeras måste vara registrerade och i kördugligt skick.