Göra rent ventilerna

För att ventilationen ska fungera bra måste ventilerna kunna släppa igenom luft. De får därför inte vara igentäppta av damm och smuts. Tilluftsventilerna släpper in ny luft och frånluftsventilerna släpper ut den gamla luften i din bostad. Även köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet.

Kom ihåg att ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra aldrig på inställningen.