Göra rent filtret i tvättmaskinen*

Låter tvättmaskinen i lägenheten illa? I rensluckan för tvättmaskinen sitter ett filter. Där kan det samlas hår och damm, men även mindre föremål som mynt, hårnålar eller liknande. Töm alltid fickorna på kläder innan du tvättar dem.

Det ingår i skötseln av tvättmaskinen att hålla rent i och runt filter, pump och avlopp.

*Den här instruktionen gäller endast tvättmaskin installerad i lägenhet.