Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Varje höst förhandlar Mimer och Hyresgästföreningen kommande års hyresjustering, baserat på en modell framtagen av Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Varför måste hyran förhandlas varje år?

Mimer begär en förhandling om justering av hyran varje år. Vi förhandlar för att Mimers kostnader generellt sett ökar varje år, precis som hos de flesta företag och samhället i stort. Det är kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av våra fastigheter, som för till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering.

Vi är också just nu inne i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader ökar för oss och för alla i samhället. Detta påverkar nivån på hyresjusteringen.

Vad påverkar hyran?

För att komma fram till vilken nivå hyran ska justeras med har organisationerna Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en modell. Den årliga hyresförhandlingen baseras enligt modellen på fem faktorer, som speglar den allmänna, ekonomiska utvecklingen och som samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling.

De fem faktorerna är:

  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för kommunala taxor och avgifter exempelvis vatten, el, värme och avfall.
  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser
  • Ekonomisk tillväxt

Utöver detta tar vi hänsyn till olika lokala förutsättningar och hyresgästintresset.