Biodling

Sedan sommaren 2015 har Mimer nya hyresgäster – flitiga, intressanta och livsviktiga bin. De har flyttat in i bikuporna på en Gröna Mimergård på Jakobsbergsgatan.

Runt bigården har hyresgästerna planterat ett par fina klätterväxter och på gården ger vårlökar intryck av en äng. En informationstavla, Mimer-kupan, berättar om binas liv. Bikuporna är ett samarbete med biodlare Martin Fröberg som bor i området.