Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om det blir stopp i diskmaskinen och den börjar samla vatten i botten är det ofta silen i botten på diskmaskinen som behöver rengöras. Där samlas matrester och smuts.

Silarna behöver rengöras med jämna mellanrum. För vissa diskmaskiner visas en felkod som betyder att den inte kan tömma ut vattnet.

Silen i diskmaskinens botten lyfts upp.
1. Kontrollera att diskmaskinen är avstängd. Gör rent diskmaskinens sprutarmar med en trasa och ta bort eventuella matrester i munstyckena med en tandpetare.
Grovsilen lyfts ur diskmaskinen.
2. Ta bort grovsil och finsil genom att skruva loss grovsilen och lyfta upp silarna.
Grovsilen torkas ren med en disktrasa under rinnande vatten.
3. Gör rent silarna med vatten och vid behov diskmedel. Sätt tillbaka silarna som de satt och skruva fast grovsilen.

Om du själv har orsakat felet

Om du varit oförsiktig och själv har orsakat felet, måste du personligen betala för reparationen. Det gäller även om du gör en serviceanmälan för ett fel som du själv ansvarar för att lösa.

Se vem som ansvarar för vad

Det är reparatören som avgör om felet uppstått på grund av maskinen, eller om du har orsakat det. Om maskinen inte ägs av oss, står du alltid själv för reparationen.