Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Att Mimer är ett av Västerås stads helägda bolag innebär att vi är en angelägenhet för alla västeråsare. I den kommunala sfären har man sedan länge talat om att ”förvalta stadens resurser för kommande generationer” – det vill säga ekonomisk hållbarhet.

För att förvalta resurserna på bästa sätt behöver vi dock göra mer än att förvalta fastigheter; att underhålla dem och se till att de fastigheter vi äger behåller sitt värde till kommande generationer. Det är givetvis viktigt, men begreppet ekonomisk hållbarhet innefattar mycket mer för oss.

Varierat utbud som passar alla

Genom att tillhandahålla en diversifierad och nytänkande produktportfölj hjälper vi till att täcka behov som finns inom staden och gör den till en attraktiv stad att bo i. Vi skapar mervärde både för våra kunder och företaget och därmed också ägarna.

Därför behövs en långsiktig lönsamhet

Ekonomisk hållbarhet är för oss inte bara att förvalta utan även att utveckla och växa som företag; för staden, dess invånare och nästa generations bästa. Detta betyder att Mimer behöver ha en långsiktig lönsamhet som möjliggör investeringar.