Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om du inte ska bo i din lägenhet under en viss tid kan du ansöka om hyra ut den i andra hand, men bara om det finns giltiga skäl. Det kan till exempel vara att du ska studera eller arbeta på annan ort under en begränsad tid eller prova att vara sambo med någon.

Vi ställer krav på hyresgästen och dig som vill hyra ut

  • Alla ansökningar beviljas ett år i taget. Vill du fortsätta hyra ut i andra hand efter ett år behöver du skicka in en ny ansökan och nya intyg i god tid.
  • Du får hyra ut i andra hand i max två år.
  • Din hyresgäst får inte ha störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex månaderna.
  • En Lätt att leva-lägenhet får du bara hyra ut till personer över 55 år som inte har barn som bor med dem.
  • En studentlägenhet får du bara hyra ut till den som ska studera på Mälardalens universitet och läsa minst 15 högskolepoäng per termin.
  • Om du har korttidskontrakt får du inte hyra ut i andra hand.
  • Om du har sagt upp din lägenhet får du inte hyra ut i andra hand.
  • Enligt lag får du inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten fullt möblerad får du göra ett tillägg på grundhyran på max 15%. Du får även göra tillägg för till exempel el eller bredband, men det får inte vara högre än dina kostnader för tjänsten.

Om du hyr ut utan lov kan du förlora lägenheten

Du kan förlora ditt lägenhetskontrakt om du hyr ut din lägenhet utan att Mimer har godkänt det. Vi kan alltså säga upp kontraktet utan förvarning, och du förlorar din lägenhet.

Gör så här om du vill hyra ut i andra hand

Fyll i blanketten för andrahandsuthyrning och skicka den till oss. Vår adress står på blanketten.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning (3 sidor) (pdf)

För att kunna fylla i blanketten måste du ha ditt lägenhetsnummer. Det hittar du på ditt hyreskontrakt. Du måste också ha en fullmaktsinnehavare. Det ska vara en person som Mimer kan kontakta, till exempel om det blir problem med lägenheten. Fullmaktsinnehavare kan inte vara du själv, och inte din andrahandshyresgäst.

Mimer behandlar din ansökan och kontaktar dig sen

Vi går igenom din ansökan och bestämmer om du får hyra ut eller inte. Därefter kontaktar vi dig. Det kan ta upp till fyra veckor, men går oftast snabbare.

Du ansvarar för lägenheten – skriv kontrakt med den som hyr i andra hand

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar för lägenheten även om du inte bor där. Du måste till exempel se till att hyran blir betalad. Din hyresgäst måste också ta väl hand om lägenheten och får inte störa grannarna – det är ditt ansvar. Därför ska du skriva ett hyreskontrakt med den som du hyr ut till.

Den som hyr i andra hand får inte ta över förstahandskontraktet

Du som hyr en lägenhet i andra hand hyr av förstahandshyresgästen, inte av Mimer. Det innebär bland annat att du aldrig kan ta över lägenhetskontraktet.

För att hyra i andra hand behöver du även uppfylla våra grundkrav.

Våra grundkrav för att hyra bostad