Smörja ytterdörrens lås

Går det trögt att vrida om nyckeln i ytterdörren? Då är det oftast dags att smörja cylinderlåset. Annars kan låset fastna och dörren inte gå att öppna. Det är viktigt att använda rätt låsspray eller låsolja. Vänd dig till närmaste låssmed för att få hjälp.