Macluumaad ku qoran af Soomaali

Khuseeya qofka guri ka dalbanaaya ama kaga jira Mimer.

Macluumaadka adiga oo ah kireyste

Sidn ayaan Mimer ula soo xidhiidhayaa

Raadi kuwa banaan

Waa maxay shuruudaha dalbade ahaan aniga la iga rabbaa?

Si aad Mimer guri uga kireysato waa inaad shuruudahan aasaasiga ah buuxiso:

 • Waa inaad 18 sanno buuxisey.
 • Waa inaad leedahay lambarka shakhsiga ee Iswiidhan.
 • Waa inaanay deyn kugu laheyn Mimer ama mulkiile/shirkad kale oo guryaha kireysaa.
 • Waa inaanad laheyn wax ka badan 1 betalningsanmärkningar (Calaamad lagu saaro markaanad daynta wakhti ku bixin) sannadadii ugu danbeeyey.
 • Adiga ah qofka heshiiska kireysiga haystaa, waa inaad tahay qof aqalka u baahan, halkaana degan oo aad cinwaankana ku qoran tahay.
 • Waa inaad shirkada Mimer ka haysato kaliya hal kontaraag/heshiiska ijaarka oo gacanta koowaad ah.
 • Qofka kireystaha ahi waa inuu sameysto caymiska guriga.
 • Waa inaanay aqalka ku noolaan dad ka badan intan macquulka ahi marka laga eego qiyaasta/xajmiga aqalka.

Waxba dakhliga dhaqaalahaaga ah laguguma xidhaayo, laakiin waxaanu sameynaynaa kreditupplysning (Egitaanka lagu sameeyo macluumaadka heerka dhaqalahaaga iyo daynta lagugu leeyahay) taas oo khuseysa dhammaan dadka dalbadayaasha ah ee loo soo bandhigey inay guriga soo eegaan si loogu arko wixii betalningsanmärkningar ee qofku uu leeyahay iyo deymahaba.

Dalab Samee

Waxaad safka Mimer gali kartaa laga bilaabo sanadka aad 16 sanno jir buuxiso. Laga bilaabo maalinta aad is diiwaan galiso ayaad keydsaneysaa dhibco aad hesho markaad safka guriga ee Mimer aad ku jirto (köpoäng).

Haddii adiga iyo lammaanahaagu aad labadiinuba dooneysaan inaad ku qornaatiin kontaraaga guriga, waa inaad dalab wadajir ah sameysaan. Si laguugu aqbalo inaad la codsade tahay, waa inaad ku wada noolaataan xaaladaha   guurka oo kale ah

Si aad u sii haysato dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto, waa inaad rabitaankaaga cusboonaysiiso ugu yaraan hal mar (1) wakhti/sanadkii, haddii kale waxaad lumin doontaa dhibcahaaga aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto iyadoo dalabkaagana la tirtiri doono. Waa adiga masuuliyadaada inaad la socoto dalabkaaga iyo markaad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso.

Halkan iska diiwaan gali (war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish)

Waa maxay dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto?

Marka aad is diiwaangaliso ayaad heli doontaa 1 dhibic/maalintiiba. Waxa dhibcahaas dheer in qofka Mimer guri kaga jiraa uu heli doonaa 5 dhibcood oo dheeraad ah/bisha. Marba marka ay dhibcaha aad haysataa ka sii bataan ayaad leedahay fursad ka sii weyn oo aad guri ugu heleyso.

Marka aad aqbasho kontaraag ayaa dalabkaaga la tirtiri doonaa iyadoo dhibcahaaga aad heshey markaad safka guriga ee Mimer ku jirto dib loogu celin doono eber (taasi waxay khuseysaa xitaa marka la bedelaayo). Haddii aad rabto inaad ku sii jirto safka waa inaad sameyso dalab cusub.

Dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto ayaa ah qaar shakhsi ah oo aan qof kale lagu wareejin karin ama dhibcihiisa lagu biirin karin. Laakiin waxa jira laba arrimood oo taas ka baxsan oo markaas dhibcaha la isa siin karo, kuwaasna waa inaad mar walba cadeyn keento/tusto. Dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto waxa isa siin kara dadka wada-nool ee ay ka dhaxeyso xidhiidh guurka la mid ah, ee xaaladahan soo socda:

 1. haddii ay dhacdo dhimasho
 2. haddii ay dhacdo in si waarta/si kama danbayn ah loogu guuro guryaha daryeelka.

Waxaad dhibcahaaga wakhtigan aad leedahay/haysato ka heli doontaa markaad soo gasho Mina sidor (boggageyga), war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish.

Sidee ayaan dalabkeyga u cusbooneysiiyaa?

Sidan ayaad sameynaysaa si aad dalabkaaga ugu cusbooneysiiso:

 • Soo gal Mina Sidor.
 • Riix “Uppdatera din ansökan” (Cusbooneysii dalabkeyga).
 • Keydso (xitaa haddii aadan wax isbedel ah ku sameynin dalabkaaga, waa inaad keydsataa).
 • Hubi inaad cusbooneysiiso macluumaadka lagaala soo xidiidhaayo, tusaale ahaan cinwaanka emaylka iyo mobaylka.

Waxaad arki kartaa markii ugu danbeysay ee aad cusboonaysiisay dalabkaaga bogga Mina Sidor, meesha badhanka ”Uppdatera din ansökan” hoostiisa.

Sidee baan u diiwaangeliyaa rabitaanka guryaha bannaan?

Aad bogayaga, mimer.nu, ama la soo deg app-kayaga Sök ledigt (Raadi kuwa banaan), war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish. Halkaas waxa ku jira dhamaan guryaha banaan ee ay Mimer leedahay. Qofka leh dhibcaha ugu badan ee aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto ee soo buuxiya shuruudahayaga aasaasiga ah ayaa ah kan saxeexi doona heshiiska kireysiga.

Tirada dadka loo ogol yahay inay deganaadaan guriga

Tirada dadka loo ogol yahay inay deganaadaan guriga waa inay ahaadaan kuwo macquul ah marka loo eego xajmiga guriga si looga hortago xaalado deganaansho oo aan caafimaad fiicneyn. Waa muhiim inaad taas ka fikirto markaad anaga guri naga raadsaneyso.

Tilmaamahan soo socda ayaa shaqeynaysa

 • 1 qol iyo madbakh yar/Jiko: 3 qof
 • 2 qol iyo madbakh yar/Jiko: 4 qof
 • 3 qol iyo madbakh yar/Jiko: 6 qof
 • 4 qol iyo madbakh yar/Jiko: 8 qof
 • 5 qol iyo madbakh yar/Jiko: 10 qof
 • 6 qol iyo madbakh yar/Jiko: 12 qof

Tirada dadku waxay khuseysaaa dadka waaweyn iyo caruurta.

Muuqaalka hoyga ee Mimer

Marka laga reebo guryaha ardeyda iyo kontaraagyada muddada gaaban ah, ayaa waxaad dhammaan guryaha bannaan ka heli doontaa Lediga lägenheter (Guryaha banaan), war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish. Dhamaan guryahaas oo idil waxa la kireeyaa iyadoo loo soo maraayo köpoäng. Waxyaalaha shuruudaha aasaasiga ee khuseeya, ka fiiri qeybta Waa maxay shuruuda aniga la iga rabo dalbade ahaan?

Ikon för rökfritt - rykande cigarett i en röd cirkel med rött streck diagonalt över.Sigaar laguma cabi karo

Waxyaabaha cusub ee aan soo saarnay waa ”Guri aan sigaar lagu cabi karin” iyadoo laga fikiraayo dadka kireystayaasha ah ee qiiqa ku xanuunsada. Guri aan sigaarka lagu cabbin micnaheedu waa in sigaarku uu mamnuuc ka yahay aqalka dhexdiisa, balakoonka/barxadda banaanka, irirda agteeda iyo meelaha aqalka ee la wada wadaago.

Ikon för snabb inflytt (lila bakgrund med tre lodräta streck och ett hus i kursivt)Degdeg ugu soo guur

Degdeg ugu soo guuris waa guryo ugu badnaan 1 bil ay ka dhiman tahay markii lagu soo guuro. Marka uu guri u bannaanaado in la kireysto, ayaa si wada jir ah loogu soo galiyaa guryaha kale ee banaan muddo laba maalmood gudahed ah. Waqtigaas dhexdiisa waxaad fursad u haysataa inaad rabitaankaaga diiwaangeliso.

Guryaha degdega loogu soo guuraayo waxa lagu kireeyaa köpoäng, si la mid ah sida guryaha kale.

Si aad ugu hesho fursad aad ku kireysatid guri degdega loogu soo guuraayo waxaad u baahan tahay:

 • Inaad buuxisyo shuruudahayaga aasaasiga ah ee guryaha lagu kireysto.
 • Aad diyaar u tahay inaad guriga qaadato isla marka uu u banaanaado in la kireeyo.

Ikonen för Lätt att leva-lägenheter: 55+ i vitt mot blå bakgrundSi fudud loogu noolaado 55+

Qof koowaad ee dalbanayaa waa inuu buuxiyey 55 jir. Lamaane ama qofka la nool wuu ka yaraan karaa. Waa inaadan haysan wax carruur ah oo guriga kugula nool.

Ikon för ungdomslägenheter: siffrorna 18 och 27 mot en orange botten.Guryaha dhallinyarada

 • Waa inaad u dhexeysaa 18 illaa 27 sano jir.
 • Kireyntu waxay u dhacaysaa iyadoo la soo maraayo safka caadiga ah.
 • Waxaad xaq u leedahay inaad guriga sii deganaato ilaa inta aad rabto, taas macnaheedu waxa weeye xitaa marka aad dhaafto 27 sano jir.
 • Waa adiga qofka dalbadaha koowaad ah cida ay tahay inay buuxiso shuruudda da’da marka aqalka la dalbanaayo. Qofka kula dalbanayaa ayaa lagu qori karaa kontaraaga xitaa haddii qofkaasi aanu buuxin shuruuda da’da.

Ikon för korttidskontrakt: Illustration av ett svart hur med en stor klocka framför, mot en blå bakgrundKontaraag muddo gaaban ah

Guryaha waxa la kireynayaa muddo xaddidan sababtoo ah in dib u habeyn degaanka lagu sameynaayo ama iyadoo guriga loo isticmaalaayo gurmad ahaan darteed. Adiga kireystaha ahi waxaad haystaa fursad aad ku sii joogeyso ilaa wakhtigaas ay Mimer guriga u baahan tahay. Heshiisku wuxuu soconayaa kolba hal bil gudaheed iyadoo adiga kireysteha ah iyo Mimer ba aad labadiiniba heysataan hal bil oo is ogeysiin ah.

Waxaad xajisaneysaa dhibcahaaga aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto iyadoo aad xilligaasna aad raadsan karto guryaha kale.

Si aad guri ugu kiraysatid kontaraag muddada gaaban ah waxaad u baahan tahay:

 • Inaad buuxiso shuruudahayaga aasaasiga ah lagu kireysto guryaha.
 • Aad diyaar u tahay inaad guriga qaadato isla marka uu kirro u banaanaado.

Dhamaan guryaha banaan ee lagu kireeyaa kontaraag muddada gaaban ah (war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish)

Guryaha ardeyda

Si aad u kireysatid mid ka mid ah guryahayaga ardeyda waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shuruurdahan soo socda:

 • Waa inaad wax ka barato/dhigato Mälardalens högskola (MDH).
 • Waa inaad ugu yaraan 15 dhibcood/simisterkii dhigato.
 • Markaad waxbarashda dhameyso waa inaad kontaraag ka baxdid/joojiso.

Waxaad kirada bixineysaa uun 10 bilood sanadkii. Waxa kireysiga la sameynayaa iyadoo la soo maraayo Bostad Västerås (war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish).