Det här är restavfall

Det du får kvar efter du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall och annat som kan återvinnas är restavfall.