Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

År 2021 blev 15 kvinnor utsatta för dödligt våld där kvinnan var eller har varit i en parrelation med förövaren. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet, 2017) lever mer än 200 000 barn i hem där det förekommer olika typer av våld.

Vi på Mimer vill uppmana alla våra hyresgäster till att våga bry sig och visa omtanke om varandra. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera när vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra. Det kan gälla både vuxna och barn.

Det psykiska och fysiska våldet ökar och många lever i ofrivillig ensamhet. Därför är det extra viktigt att vi vågar bry oss om varandra. Att våga bry sig kan rädda liv.

Vi som arbetar på Mimer får utbildning i hur man ska agera när man misstänker att någon hyresgäst far illa och vi har tystnadsplikt i det som sker i enskilda ärenden.

Hör polisen berätta om våld i nära relationer och hur du kan agera om du hör att någon blir utsatt.

Socialtjänsten om att göra en orosanmälan när du tror att barn far illa.

Kvartersvärdar och stadsdelsutvecklare på Mimer om hur du kan fånga upp dina grannar som lever i ofrivillig ensamhet.

Är du orolig för att en granne far illa?

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig att:

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring polisen på 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten på 021–39 00 00, knappval 9.

Tänk på att aldrig utsätta dig själv för fara!