Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

På Mimer strävar vi efter att i hela verksamheten bidra till en hållbar utveckling där såväl nuvarande som kommande generationers behov tillgodoses.

På Mimer arbetar vi aktivt med att förbättra miljön, människors sociala och ekonomiska levnadsförhållanden samt med mångfaldsfrågor. Det gör vi för våra hyresgäster, västeråsarna och för Mimer som företag. Vi arbetar med hållbarhet ur tre perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Bostads AB Mimers hållbarhetspolicy (pdf)

Hållbarhetsrapport 2023

Allt arbetade med den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten 2023 finns samlad i vår hållbarhetsrapport.

Mimers hållbarhetsrapport 2023 (pdf)

Ekologisk hållbarhet – vad betyder det?

Att jobba för ekologisk hållbarhet betyder att vi arbetar med att minska såväl vår som våra hyresgästers miljöpåverkan. Det inkluderar bland annat källsortering, minskad energianvändning och minskad miljöpåverkan vid nyproduktion.

Alla kan bidra till ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

En bra bostad, ett trevligt bostadsområde och en väl fungerande stad med många möjligheter är en förutsättning för ett bra och tryggt liv. Allt som motverkar utanförskap och åtskillnad vill vi aktivt delta i, stödja och driva.

Social hållbarhet – för jämlikhet, mångfald och inkludering

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segre­gerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö. Vid såväl ny- som ombyggnation arbetar vi aktivt för att säkerställa en ekonomisk hållbarhet. Vi satsar på förnyelsebart material och ser till hela produktionskedjan.

Ekonomisk hållbarhet – för att kunna investera i nya och befintliga fastigheter och områden