Nymålat och fint i trapphuset

Med start 26/4-2021 så kommer vår entreprenör L-Ö Måleri måla om i trapphusen på Geijersgatan 12-20 samt Hemdalsvägen 7. Hela arbetet beräknas att vara klart i slutet av juni.

Vad innebär arbetet?
Arbetet börjar 26 april på Geijersgatan 12 och fortsätter sedan vidare till Geijersgatan 20 sedan till nummer 16 och avslutas med Hemdalsvägen 7.

Tänk på att väggarna är nymålade så du inte får färg på dig.

Frågor?

Om du har frågor går det bra att kontakta Mimers projektledare Kenth Fransson på 021-39 70 12, kenth.fransson@mimer.nu eller   Lennart Svahn på 070-770 37 05, lennart.svahn@larsson-ornmark.se

(mer…)

Vi ökar tryggheten i ditt trapphus

Då det framkommit i kundenkäten att vi behöver arbeta ännu mer med tryggheten i våra fastigheter, utför vi nu en rad åtgärder på Säbygatan.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg i ditt hus och ditt område.

Vi behöver öka tryggheten

På Säbygatan behöver vi arbeta med tryggheten i trapphus, källare och cykelrum.
Vi har bland annat problem med att personer som inte ska vara där kommer in i huset då dörrar blivit uppställda. Vi utför nu därför en rad åtgärder för att öka tryggheten i din fastighet. Det vi fokuserar på med detta arbete är att:

  • Säkerställa att endast de som ska ha tillträde till huset kommer in
  • Minska källarinbrotten
  • Minska skadegörelsen i huset

Vad kommer ske i ditt hus?

Vi sätter igen dörrar

Befintliga dörrar mellan korridor/Miljöbod och korridor/trapphus sätts igen, då dessa ofta står uppställda när väktare varit på plats. Det kommer försvåra för personer som inte ska vara där att ta sig in i trapphuset.

Nya dörrar till cykelrummen

Vi sätter in nya dörrar med fönster till cykelrummen, kopplade till passagesystemet. Det innebär att du inte kommer in med din lägenhetsnyckel där. Detta för att endast behöriga ska komma in, samt för att öka tryggheten med fönsterdörrar.

Vi ser över befintliga dörrar

Vi kommer att se över befintliga dörrar, dörrstängare och lås. så att dom fungerar som dom ska.

Tidplan

Arbetet startar på Säbygatan 5 och 7 under vecka 16, för att sedan fortsätta på Säbygatan 9 och 3 under vecka 17. Vi beräknar att arbetet tar ca 7 arbetsdagar per fastighet.

Hur påverkas jag av detta?

Vist ljud kommer att höras från borrning och att man sågar i betong.

Tillträde till Miljöboden kommer ske från utsidan av huset. Detta med start redan när arbetet påbörjas vecka 17.

Kom ihåg att aldrig ställa upp en dörr in till fastigheten eller släppa in någon du inte känner.

Med dessa åtgärder utförda hoppas vi att ni boende på Säbygatan kommer uppleva en större trygghet i ert hus framöver.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Våra uppgifter hittar du längst ner i brevet.

Med vänlig hälsning

Bostads AB Mimer

Katarina Sahlander                                               Claes Lindblom
Områdeschef                                                            Områdessamordnare
021-39 71 95                                                             021-39 72 43
katarina.sahlander@mimer.nu                          claes.lindblom@mimer.nu

(mer…)

Problem med Mina sidor

Just nu har vi problem med Mina sidor. Det kan bland annat vara svårt att se dina fakturor och kontrakt, göra en serviceanmälan och se dina köpoäng.

Felet beror på att vi inte kan hämta information till hemsidan på rätt sätt. Vi jobbar så snabbt vi kan för att lösa det.

Vi ska renovera din miljöbod

Vi vet att det är ett bekymmer med sorteringen av sopor och ordningen i miljöboden där du bor. Nu vill vi att vi hjälps åt att göra ett bra jobb tillsammans!

Vi gör fint i din miljöbod

Inom kort kommer vi att måla om, städa och sätta upp nya skyltar i miljöbodarna i ditt område. Vi måste därför stänga din miljöbod under en tid. Du kan se här när det kommer att ske:

  • Lövsångargatan 3A       Stängd: 19 april – 7 maj
  • Lövsångargatan 3B       Stängd: 19 april – 7 maj
  • Lövsångargatan 1          Stängd: 19 april – 7 maj

När din bod är stängd slänger du alla dina sopor i en container som står i närheten av miljöboden.

Vi knackar inte på

I vanliga fall brukar vi knacka dörr i området efter en miljöbodsrenovering och berätta om hur viktigt det är att sortera sina sopor rätt – både för miljön och plånboken.

Med anledning av Corona-viruset har vi valt att skjuta dörrknackningen på framtiden.

Tillfälligt urkopplad ytterbelysning Tornsvalegatan 51-59

I samband med det markarbete som skall utföras vid badet kommer ytterbelysningen tillfälligt att kopplas ut längst med vägen in framför Tornsvalegatan 51-59. Belysningen kommer att kopplas på inom ca 14 dagar.

Nu startar vi Mimerchatten

Från och med 12 april öppnar vi en popup-chat klockan 18–19 på måndagar. Vi kallar den Mimerchatten och där kan du framföra synpunkter eller ställa frågor om vår verksamhet, bostadsmarknaden, ditt boende med mera.

På andra sidan sitter vi och svarar direkt på ditt ärende. När chatten är öppen hittar du den längst ner till höger på vår hemsida mimer.nu, både på datorn och i mobilen.

Nya cykelställ Kvarteret Josef

Under vecka 16 kommer vår entreprenör Tepes påbörja arbetet med att montera nya cykelställ med möjlighet för ramlåsning utefter fasaden på Alléstigen 7-11, Lilla Nygatan 1-3 och Utanbygatan 2-4

Vad innebär arbetet?

Inför den renovering som gjordes av fastigheterna och gården så tillsattes år 2016 en samrådsgrupp tillsammans med hyresgästerna på kvarteret Josef, en unik möjlighet att få vara med att påverka många av de val som behövde göras. Under dessa samråd så framkom att de möbler som ofta placeras utefter fasaderna skapar problem. Därför enades samrådsgruppen om att efter denna renovering inte längre kommer tillåta att ha möbler utefter fasaderna. När de nya cykelställen ska monteras kommer de möbler som står där idag därför plockas bort.

Vad behöver du göra?

Har du en cykel fastlåst i de nuvarande cykelställen, exempelvis i ett framhjul är det bra om du lossar den och låser den på ett sätt så entreprenören kan lyfta cykeln åt sidan när de gamla cykelställen tas bort. Efter det kan du återigen låsa fast den i de nya cykelställen. Har du möbler ståendes ber vi dig ta bort dessa själv och om det inte görs kommer vi ta bort dom åt dig. Vi hänvisar alla till att använda gårdens nya gemensamma sittplatser istället.

Frågor?

Om du har några frågor går det bra att kontakta Annica Pettersson, Mimer via servicetelefonen 021-39 70 00

Arbeten i utemiljön

Utifrån dom svar vi fått från er hyresgäster i vår kundenkät om utemiljön så försöker vi nu göra vissa förbättringar i ert område. Under v.15 kommer vår entreprenör Tepes fortsätta arbetet med att byta ut de gamla träpollarna till pollare i metall som ska hindra genomfart över gräsmattor bland annat. Vi kommer även ta bort en del buskage som kan upplevas otryggt, främst på baksidan av Välljärnsgatan 22–36 och 78–92. Området kommer också få nya papperskorgar. Arbetet kommer också innebära att två sandlådor tas bort vid Välljärnsgatan 8 och 26. De små sittplatserna vid dessa kommer renoveras och nya växter kommer även planteras senare i sommar. Arbetet beräknas ta ungefär två veckor bortsett från planteringarna.

Vad innebär arbetet?

En del papperskorgar i nära anslutning till miljöbodar tas bort. I stället placeras det nya papperskorgar där människor rör sig mycket. Med de nya papperskorgarna gör vi det enklare att göra rätt vilket vi hoppas leder till mindre nedskräpning, något ni hyresgäster sagt är ett problem.

Vad behöver du göra?

När de nya papperskorgarna är på plats ska du använda dessa till det lilla skräpet du har i handen eller i fickan. Hushållssoporna ska precis som tidigare sorteras i miljöboden. Grovafall som möbler, ogräs, grenar och gräsklipp och annat från din trädgård lämnar du själv till en återvinningsstation.

Tillsammans ska vi hjälpas åt att få ett renare och finare Bäckby där rätt skräp sorteras på rätt plats.

Frågor?

Om du har frågor går det bra att kontakta Annica Pettersson på Mimers servicetelefon 021-39 70 00

Vi förbättrar utemiljön

Utifrån de svar vi fått från kundenkäten som ni hyresgäster lämnat till oss så jobbar vi vidare med förbättringar av utemiljön på ert område. Sittplatsen som finns på Karlavagnsgatan 5 kommer därför renoveras och få nya möbler och båda grillplatserna på området kommer få nya grillar. Det är vår entreprenör Tepes som kommer genomföra arbetet som kommer utföras under v.16.

Vad behöver du göra?

Under arbetet med uteplatsen kommer det förekomma stora maskiner på området så var försiktig så ingen olycka sker. När allt sedan är klart är det bara att slå sig ner och njuta och kanske grilla något gott på de nya grillarna.

Frågor?

Om du har frågor om arbetet går det bra att kontakta Annica Pettersson på Mimer servicetelefon 021-39 70 00