Göra rent filtret i torktumlaren*

Det ingår i skötseln av torktumlaren i lägenheten att hålla rent i och runt torktumlarens ludd- och kondensfilter. Ta bort ludd från luddfiltret varje gång du har använt torktumlaren. Gör rent kondensfiltret 3–4 gånger per år. Filtret för torktumlaren ser olika ut på olika maskiner.

*Den här instruktionen gäller torktumlare installerade i lägenhet. I torktumlaren i den gemensamma tvättstugan tar du endast bort luddet från luddfiltret.