Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Det ingår i skötseln av torktumlaren i lägenheten att hålla rent i och runt torktumlarens ludd- och kondensfilter. Ta bort ludd från luddfiltret varje gång du har använt torktumlaren.

Gör rent kondensfiltret 3–4 gånger per år. Filtret för torktumlaren ser olika ut på olika maskiner.

*Den här instruktionen gäller torktumlare installerade i lägenhet. I torktumlaren i den gemensamma tvättstugan tar du endast bort luddet från luddfiltret.

Luckan till torktumlarens filter öppnas.
1. Börja med att stänga av torktumlaren. Öppna sedan luckan där kondensfiltret sitter.
Torktumlarens filterlucka är öppen där fästena är.
2. Vrid fästena för att lossa det inre locket.
En hand drar ut lock och filter ur torktumlaren.
3. Dra ut locket. Dra sedan ut filtret och gör rent i utrymmet i torktumlaren.
Torktumlarens filter sköljs rent
4. Spola rent filtret med vatten från sidorna mellan lamellerna. Knacka ut det sista dammet försiktigt. Sätt tillbaka filtret i torktumlaren och stäng luckan.

Om du själv har orsakat felet

Om du varit oförsiktig och själv har orsakat felet, måste du personligen betala för reparationen. Det gäller även om du gör en serviceanmälan för ett fel som du själv ansvarar för att lösa.

Se vem som ansvarar för vad

Det är reparatören som avgör om felet uppstått på grund av maskinen, eller om du har orsakat det. Om maskinen inte ägs av oss, står du alltid själv för reparationen.