Kundenkät från AktivBo

Varje månad skickar vi ut en digital kundenkät till ett slumpvis urval av våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi enkätföretaget AktivBo. I enkäten har du som bor hos oss möjlighet att tycka till om vår service, din bostad, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor. Vi går igenom resultatet på enkäten löpande och svaren ligger till grund för hur vi planerar vår verksamhet. Med hjälp av dina svar kan vi tillsammans utveckla våra bostadsområden och göra ditt boende ännu mer tryggt och trivsamt.

Så kommer enkäten

Enkäten går i första hand ut via sms. Saknar vi mobilnummer till hyresgästen, men har en mejladress kommer enkäten istället via mejl.  I slutet av året skickar vi en pappersenkät till alla hyresgäster som vi varken har mobilnummer eller mejl till så även de får möjlighet att svara.

Så svarar du på kundenkäten

Är du en av dem som fått ett meddelande med en länk till kundenkäten? Gör så här:

SMS eller e-post
Som avsändare står AktivBo eller Mimer. Om du får enkäten via sms eller e-post kommer du till enkätfrågorna genom att klicka på länken.

Brev på posten
Får du enkäten i pappersform kan du svara digitalt på www.svar.aktivbo.se. Logga in med ditt enkätnummer som står längst upp på enkäten. Du kan också välja att svara skriftligt och skicka in enkäten i det bifogade, portofria svarskuvertet.

Du svarar anonymt
AktivBo garanterar att alla svar är anonyma gentemot Mimer. Numret som står tryckt på enkäten behöver AktivBo för att kunna sortera svaren per områdes- och fastighetsnivå, och för att påminna dig, om du ännu inte hunnit svara.

Vilka åtgärder har vi gjort?

Vi berättar löpande om vilka åtgärder vi gör utifrån resultatet på kundenkäten i vår hyresgästtidning Hemma Hos, via trapphusinformation och nyheter på mimer.nu.

Under 2020 har 55 % av alla som fått enkäten svarat och vi blir stolta över att drygt 8 av 10 hyresgäster är nöjda med vår service. Det vi ser att vi behöver fokusera ännu mer på är trygghetfrågor, att det är rent och snyggt i tvättstugorna samt ordningen i miljöbodarna.

Här är några exempel på förbättringar vi gjort efter synpunkter som kommit in.

Trygghet

I enkäten ser vi att tryggheten i bostadsområdet kvällar och nätter upplevs blivit sämre. Målet är att 82 % ska uppleva tryggheten som bra eller mycket bra. Resultatet för 2020 blev 78,4 %.

Det vi gör för att öka tryggheten i bostadsområdet är till exempel att:

 • Arbeta med stadsdelsutveckling i olika projekt och samarbeten
 • Arbeta i samverkan med Västerås stads verksamheter och polis
 • Våra trygghetsvärdar ronderar i vissa bostadsområden
 • Vi har startat gemensamma promenader för äldre
 • Vi förbättrar belysningen och klipper ner buskar där det behövs för att
  skapa ljusa, öppna ytor som känns trygga

Tvättstugor och miljöbodar

Målet är att öka kundnöjdheten gällande miljöbodarna till 75 %. Resultatet för 2020 blev 75,8 %.

 • Vi fortsätter arbetet med att renovera miljöbodar. Då målar vi om, byter till LED-belysning och sätter upp tydligare kommunikation som gör det enklare för fler att göra rätt, samtidigt som vi informerar alla hyresgäster om hur man sorterar.
 • Vi renoverar många tvättstugor. I vissa installerar vi självdoserande tvättmaskiner.
 • Vi har även fyllt på med städutrustning i tvättstugorna för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint.

Utemiljö

Efter önskemål från hyresgästerna ser vi över och uppdaterar våra utemiljöer. Vi anpassar vart vi gör åtgärderna efter vad ni skriver i enkäten. Resultatet i enkäten använder vi i även dialog med våra entreprenörer. Målet för utemiljö är 83 % och resultatet 2020 landade på 79 %.

 • Vi fortsätter arbetet med att byta ut utemöbler, göra om på gårdar och plantera nya växter.

Bra betyg trots konstigt år

Gustav Hanstad är fastighetschef på Mimer. Här berättar han mer hur vi jobbar med kundnöjdhet samt resultatet för 2020.

Mimer undersöker löpande hur hyresgästerna trivs i sina lägenheter och områden samt hur de bedömer Mimers service som hyresvärd. I det som benämns som Serviceindex mäts vad hyresgästerna tycker om den service de får av Mimer. Det betyget sjönk, inte helt oväntat, under 2020 jämfört med 2019. Fortfarande är dock 82,5 % av hyresgästerna nöjda med Mimers service.

– Att det skulle sjunka förväntade vi oss nog, säger Mimers fastighetschef Gustav Hanstad. Pandemin har påverkat oss och vårt arbete väldigt mycket. Under en period gjorde vi bara akuta insatser hemma hos våra hyresgäster. Under hösten tog vi emot alla serviceanmälningar igen.

– Vi tog de besluten och anpassade vår verksamhet för att skydda våra hyresgäster och våra medarbetare. Jag upplever att de allra flesta har haft förståelse för det, men visst har vi inte kunnat ge samma service som vanligt och det är tydligt att hyresgästerna saknat det.

Det finns ändå en hel del ljusglimtar. Bland annat har resultatet för delindexet ”Rent och snyggt” gått upp rejält.

– Det är förstås väldigt glädjande eftersom vi haft stort fokus på exempelvis miljöbodar och tvättstugor. Det är roligt att de satsningarna uppskattas av våra hyresgäster, säger Gustav Hanstad.

Tack till alla som svarat!