Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mimers kundenkät från AktivBo, är ett sätt för dig att tycka till om vår service till dig, om din lägenhet och om din närmiljö så som gård och gemensamma utrymmen. Dina svar är en viktig del i hur vi väljer att sköta och utveckla våra bostadsområden för dig och dina grannar.

Enkäten skickas ut en gång i månaden till slumpmässigt utvalda hyresgäster. När ett år gått har alla 11 500 hyresgäster fått chans att svara. Vi berättar löpande om vilka åtgärder vi gör utifrån resultatet på kundenkäten i vår hyresgästtidning Hemma Hos, via trapphusinformation och nyheter på mimer.nu.

Så kommer enkäten

Enkäten går i första hand ut via sms. Saknar vi mobilnummer till hyresgästen, men har en mejladress kommer enkäten istället via mejl. Vi skickar även en pappersenkät till de hyresgäster vi varken har mobilnummer eller mejl till så även de får möjlighet att svara.

Så svarar du på kundenkäten

Är du en av dem som fått ett meddelande med en länk till kundenkäten? Gör så här:

SMS eller e-post
Som avsändare står AktivBo eller Mimer. Om du får enkäten via sms eller e-post kommer du till enkätfrågorna genom att klicka på länken.

Brev på posten
Får du enkäten i pappersform kan du svara digitalt på www.svar.aktivbo.se. Logga in med ditt enkätnummer som står längst upp på enkäten. Du kan också välja att svara skriftligt och skicka in enkäten i det bifogade, portofria svarskuvertet.

Du svarar anonymt
AktivBo garanterar att alla svar är anonyma gentemot Mimer. Numret som står tryckt på enkäten behöver AktivBo för att kunna sortera svaren per områdes- och fastighetsnivå, och för att påminna dig, om du ännu inte hunnit svara.

Vilka åtgärder har vi gjort?

Kundenkäten är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras och vi vill rikta ett stort tack till dig för att du ar dig tid och ger oss feedback och förslag på det som kan förbättras. Vår fokus har under 2021 varit att det ska vara rent, snyggt och tryggt samt att du ska få hjälp av oss när du behöver det. Här är några exempel på det ni tyckt om i kundenkäten under 2021.

Städning av trapphus

Det var tydligt att många var missnöjda med städningen av trapphus och tvättstugor. Nya entreprenörer är upphandlade och på plats från och med årsskiftet 2021/2022.

Utemiljö

Era önskemål efter all utevistelse under pandemin har medfört att ni vill ha fler platser att vara på ute. Bord, bänkar och grillplatser är önskat.

Miljöbodar

Vi fortsätter med våra renoveringar och informationskampanjer område för område gällande sortering och våra miljöbodar. Glädjande har detta gett fina resultat och både betygen på sophantering och städning av miljöbodar har gått upp. Tack för ert engagemang.

Trygghet

Trygghet är alltid ett högt prioriterat fokus för oss i allt från den fysiska tryggheten i hus och på gårdar samt den sociala tryggheten i din stadsdel. Trygghetsbetyget har gått upp under året, även om vi inte nått vårt mål. Därför fortsätter vi arbetet med trygghetsskapande åtgärder genom att exempelvis förbättra belysningen och motverka platser som kan upplevas otrygga. Under 2022 kommer vi också fortsätta med våra trygghetsvandringar vilka varit pausade under pandemin. I flera av våra stadsdelar intensifieras även arbetet tillsammans med andra aktörer.

Vår service

Gällande bemötande från kundcenter och kvartersvärdar är mer än 9 av 10 är nöjda med vår service och vårt bemötade. Tack för ert fina betyg. Dock tycker ni att våra telefontider varit lite långa. Vi har därför satt in fler personer på kundcenter och fortsätter att utveckla fler digitala kontaktvägar. Det senaste tillskottet är vår chatt på mimer.nu där du kan prata med våra medarbetare på kundcenter direkt.

Mål och resultat 2021

  • Serviceindex – mål 83 % resultat 80,3 %
  • Trygghetsindex – mål 83 % resultat 75,6 %
  • Rent & Snyggt – mål 83 % resultat 77,5 %
  • Ta kunden på allvar – mål 90,6 % resultat 84,6 %