Byta säkring/propp

Om elen försvinner kan det vara en säkring som har reagerat. Det kan hända till exempel när en apparat är trasig eller om du använder för många apparater samtidigt. Elcentralen sitter oftast i hallen. Ibland har din elcentral säkringar/proppar istället för automatsäkringar.

Det finns olika styrkor på säkringarna. För att veta vilken styrka säkringen har finns det olika färger på baksidan av varje säkring.