Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Två kvartersvärdar och en Mimerbil med texten "en bra dag börjar hemma" framför en miljöbod.

Rubrik

”Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Motivering, Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Drömmen för alla företag är involverade och engagerade medarbetare som bidrar till resultatet. Vi kan se att engagemang har en direkt korrelation till hur involverad man är. Därför har involvering varit en självklarhet i företagets utveckling.

Medarbetare som ger resultat mäter vi genom en formel framtagen på Mälardalens högskola av Stefan Lundström; Hälsokompetens * Kunskapskompetens * Motivationskompetens = Resultat

Hos oss är det 163 superkrafter som riktats åt samma håll som gjort oss till det framgångsrika företag vi är idag. 163 medarbetare som orkar, kan och vill göra ett bra jobb för våra kunders bästa.

  • Medarbetare som orkar. För att prestera på jobbet över tid gäller det att ha balans i livet och en god hälsa som gör att man orkar. Som arbetsgivare kan man ta en stor roll i att möjliggöra för denna balans. 
  • Medarbetare som kan och dessutom kan omsätta kunskapen i handling. Det gäller att kunna det man ska men också att ligga i framkant så vi hänger med i en snabbt föränderlig värld.
  • Medarbetare som vill. Det spelar ingen roll om man både orkar och kan om man inte har lust. För att skapa motivation och vilja jobbar vi med självledarskap, mästerskap och meningsfullhet.

Här vill vi lyfta tre exempel:

Hållbar på sikt

Friskvård är en viktig del hos oss. Vi har en friskvårdssatsning som innebär att om du tränar upp till 3 timmar pulshöjande aktivitet i veckan så får du 20 % av den tiden tillbaka i ledig tid. Vi har en egen ihopsatt företagshälsovård där aktörerna har fått ett mål, att 80 % av insatserna ska vara främjande/förebyggande och 20 % rehabiliterande. Vi satsar så att våra medarbetare kan vara hållbara på sikt.

Processen ”Kompetensförsörja”

Vi jobbar systematiskt med att säkerställa medarbetarnas kompetens mot dagens och framtidens krav. För det har vi en process som jobbar med de kompetensgap som finns per avdelning och individ och på olika effektiva sätt stänger de gapen. Vi jobbar också med omvärldsspaning för att, i tid, skaffa oss rätt kompetens. För att utveckla medarbetarna inom företaget har vi något vi kallar Mimerakademin. I år har vi tagit fram utbildningsprogram för inköpare, projektledare och ledare.

Motivation

2020 flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor där vi kan välja den arbetsmiljö som passar oss bäst och vi kan samarbeta enklare på gemensamma ytor. Kontoret har inneburit ett större behov av självledarskap. I den senaste medarbetarundersökningen var 99 % av medarbetarna stolta över hur vi som bostadsföretag bidrar till samhället. Självklart ger det motivation att få bidra till en bättre stad.

Vill du läsa mer om hur vi gjort kan du läsa kapitel 3 i vår verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning SIQ Managementmodell (pdf)

Beställ vår bok

Du kan också köpa vår bok Hur får man engagerade medarbetare. Pris: 120 kr (inklusive moms) + porto.

Beställ boken här (mejllänk)