Företagsledning

Mimers VD Mikael Källqvist har ledningsgruppen till sitt stöd. Den består av administrativ chef, fastig­hetschef, byggchef, HR- och kvalitetschef, kommunika­tionschef, kundcenterchef och affärsutvecklingschef. De sammanträder regelbundet för att behandla företagsstrategiska frågor.