Företagsledning

Mimers VD Mikael Källqvist har ledningsgruppen till sitt stöd. Den består av administrativ chef/vice VD, förvaltningschef, chef förvaltningsservice, byggchef, HR- och kvalitetschef, kommunika­tionschef, kundcenterchef och VD-assistent. De sammanträder regelbundet för att behandla företagsstrategiska frågor.