Återställa automatsäkringen

Om elen försvinner kan det vara en säkring som har reagerat. Det kan hända till exempel när en apparat är trasig eller om du använder för många apparater samtidigt. Elcentralen sitter oftast i hallen. Ibland har din elcentral automatsäkringar istället för säkringar/proppar.

Ofta finns det även en jordfelsbrytare i elcentralen. Jordfelsbrytarens främsta funktion är att genast bryta strömmen om det är något elfel i bostaden.