Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Två kvartersvärdar och en Mimerbil med texten "en bra dag börjar hemma" framför en miljöbod.

Rubrik

”Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Motivering, Utmärkelsen Svensk Kvalitet

När en process är beslutad och arbetssätten implementerade och kommunicerade, fortsätter arbetet att utvecklas genom ständiga förbättringar. Här är det extra viktigt att ha koll på omvärlden och att alla medarbetare förstår att de har två uppgifter, utföra sina uppgifter och ständigt utveckla sina uppgifter.

Det är de medarbetare som är närmast verksamheten. Därför kommer oftast de bästa lösningarna från dem. Det gäller att vara lyhörd och möjliggöra förbättringsförslag för att få en vinnande kultur. Det måste också finnas resurser att genomföra större förändringar. Sedan ett par år tillbaka så finns en utvecklingsenhet på Mimer. De är resurserna för större utvecklingsprojekt. Det finns olika sätt för medarbetarna på Mimer att vara med och utveckla verksamheten:

  • I det dagliga arbetet. Det är i linjen det händer, det är här utveckling och förbättring startar. Det är så vi vill jobba. Vår värdering nytänkande har följande definition – Vi vågar tänka nytt, ser möjligheter och provar nya vägar. Hos oss är det tillåtet att misslyckas och göra fel men vi lär oss av våra misstag. Det nära ledarskapet har ansvaret för att lyssna och genomföra förbättringar. 
  • ONE-bromsen. En handbroms på intranätets förstasida som alla kan dra i av tre olika inriktningar (värderingar) Omtanke = Tillbud, Nytänkande = Förbättringsförslag och Engagemang = När vi ser att verkligheten inte stämmer med det vi bestämt. Om ett förslag kommer via ONE-bromsen så slussas det till rätt personer för vidare utredning och beslut. Ofta är det en process som får förslaget. 
  • Nytänkandeverkstad är ett verktyg vi använder om man ser ett problem men inte har några förslag hur det ska lösas. Då samlar vi kompetenser internt och externt för att under ett antal timmar spåna fram alternativa lösningar.

Här vill vi lyfta ett exempel:

Nytänkandeverkstad i december 2020 om trygghet

Det har efterfrågats och behövdes verktyg att jobba med otrygghetsfaktorer i vissa bostadsområden. Viljan är stor att skapa trygga hem och stötta det goda livet, även mellan husen. Men verktygslådan känns ganska tom emellanåt. Till nytänkandeverkstaden bjöds andra bostadsföretag in som lyckats även andra aktörer så som Västerås stad, Sociala myndigheter, Polis, Jurister, Stadsmissionen, Hyresgästföreningen och förstås medarbetare från olika funktioner. Många idéer kom fram och ett projekt skapades för att förverkliga en hel del av dessa och skapa ett nytt lyckat arbetssätt.

Vill du läsa mer om hur vi gjort kan du läsa kapitel 3 i vår verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning SIQ Managementmodell (pdf)