Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Två kvartersvärdar och en Mimerbil med texten "en bra dag börjar hemma" framför en miljöbod.

Rubrik

”Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Motivering, Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vår vision är att vi ska bli Sveriges bästa bostadsföretag 2020. Den visionen har delats upp i fyra mätbara perspektiv; Medarbetare, Kvalitet, Kund och Lönsamhet. Medarbetare mäts genom Great Place To Work där vi ska vara en av de tre bästa arbetsplatserna i Sverige.

Kvalitet mäts genom att vi ska få motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Kundnöjdhet mäts genom att vi ska ha nöjdast kunder i vår bransch och storlek. Lönsamhet mäts mot det krav som ägaren ställt. Strategin för att uppnå detta är – Engagerade medarbetare och ledare som arbetar kvalitetssäkrat och med ständiga förbättringar vilket ger nöjda kunder och en god lönsamhet.

Alla företag vill bli bäst. För att vi ska lyckas har vi satt mätbara mål med efterföljande planer nedbruten till varje medarbetare, för att samla alla krafter åt samma håll. Det låter enkelt och det är det nog i teorin men inte alltid i praktiken. Följande saker är avgörande om man ska lyckas:

  • Kultur och struktur i balans. En stark kultur inom företaget behövs när man bygger strukturen. Har man en kultur som motarbetar strukturen, händer ingenting. 
  • Tydliga mål, alla i företaget måste förstå var vi ska och varför vi ska dit och vad man som enskild medarbetare ska bidra med för att nå dit.
  • Uppföljning, följer upp utfallet, analysera och sätter in åtgärder vid behov. Utan det är målsättningen i sig utan verkan.

Här vill vi lyfta tre exempel:

Kultur och struktur i balans

Vi startade vår resa med att sätta en stark kultur där alla var delaktiga. När vi sedan startade strukturarbetet så samlade vi HR- och kvalitetsfrågor på samma avdelning. Det var viktigt att vi gjorde strukturarbetet enkelt och tydligt så alla förstod varför. Det var viktigt att inte detaljstyra på ett sätt så att kulturen kvävdes. I alla stora frågar har kultur och struktur vägts ihop till en balans.

Processen ”Verksamhetens planering”

Årligen om- och invärldspanar företagsledningen för att samla tankar och forskning i en ledningskonferens. Där görs SWOT-analyser och utifrån det prioriteringar som sätter nästkommande års fokusmål. Dessa fokusmål presenteras för alla chefer, processledare och certifikatsägare, där målen utvecklas och förtydligas ytterligare. Slutligen presenteras nästkommande års fokusmål för alla medarbetare med en tydlig koppling till varför. Då har ledningen sagt VAD som ska göras. Efter det sätter alla avdelningar sin egna verksamhetsplanering där de beskriver HUR de vill göra det.

Målsystem

Vi ville visualisera vår verksamhetsplanering för att göra den tydligare och enklare. Vi valde därför att införa verksamhetssystemet Stratsys. I systemet kan vi visuellt se en röd tråd mellan våra fyra övergripande mål till årets fokusmål och vidare till aktiviteter med ansvariga på varje avdelning. Målen följs upp av företagsledningen och ned till varje arbetsplatsträff. När vi inte når ett mål så dokumenteras en analys och åtgärder.

Vill du läsa mer om hur vi gjort kan du läsa kapitel 2 i vår verksamhetsbeskrivning.

Verksamhetsbeskrivning SIQ Managementmodell (pdf)