Sköt om din lägenhet

Du är ansvarig för att hålla rent i din lägenhet, sköta maskinerna och inredningen. Här kan du läsa hur du gör. Om du undrar över något går det bra att kontakta Serviceanmälan.

Mycket kan – och ska – du göra själv. Här finns instruktioner och även filmer som på ett enkelt sätt visar du gör. Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Du väljer språk genom att först klicka på kugghjulet och därefter “Undertexter”. Du kan behöv klicka fram [ ] för att se kugghjulet.