Organisation

Bostads AB Mimer ägs till hundra procent av Västerås stad och har en styrelse som är politiskt sammansatt.

​​​​Kvartersvärdarna är uppdelade i fyra fastighetsområden. Varje område har resultatansvar för sin egen verksamhet och totalansvar för servicen till hyresgästerna i sitt område.

Mimers styrelse

Vår företagsledning

Mimers organisation