Organisation

Bostads AB Mimer ägs till hundra procent av Västerås stad och har en styrelse som är politiskt sammansatt.

​​​​Kvartersvärdarna är från och med 2018 uppdelade i  fyra fastighetsområden, och sitter på våra områdeskontor i stadsdelarna Bäckby, Skallberget, Vallby och Viksäng. Vi har dessutom ett mindre kontor i Skultuna. Under förvaltningsområde Skallberget hör även samtliga studentlägenheter.

Varje områdeskontor har resultatansvar för sin egen verksamhet och totalansvar för servicen till hyresgästerna i sitt område. Områdeskontoren har öppet för kundbesök några timmar per dag för att hyresgästerna i området ska kunna möta sin kvartersvärd personligen med sitt ärende.

Mimers styrelse

Vår företagsledning

Våra medarbetare

Mimers organisation