Organisation

Bostads AB Mimer ägs till hundra procent av Västerås stad och har en styrelse som är politiskt sammansatt.

​​​​Kvartersvärdarna är uppdelade i  fyra fastighetsområden, och sitter på våra områdeskontor i stadsdelarna Bäckby, Skallberget, Vallby och Viksäng. Vi har dessutom ett mindre kontor i Skultuna. Varje områdeskontor har resultatansvar för sin egen verksamhet och totalansvar för servicen till hyresgästerna i sitt område.

Mimers styrelse

Vår företagsledning

Våra medarbetare

Mimers organisation