Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Två kvartersvärdar och en Mimerbil med texten "en bra dag börjar hemma" framför en miljöbod.

Rubrik

”Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

– Motivering, Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete som ledde till Utmärkelsen Svensk Kvalitet? Boka in ett (digitalt) möte eller studiebesök.

Om du vill veta mer

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och tar lika gärna in nya idéer från andra. Kontakta oss för studiebesök (när läget tillåter igen) eller ett digitalt möte:

Porträttbild Jörgen Brokås

Jörgen Brokås

Kvalitetsutvecklare 021-39 70 24 jorgen.brokas@mimer.nu

Mimers kvalitetsarbete

Mimers HR- och kvalitetschef 2008-2022 Wivecka Ljungh och kvalitetsutvecklare Jörgen Brokås berättar om kvalitetsarbetet på Mimer.

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, delar ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell vilken utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor. SIQ är instiftat av regeringen och bakom SIQ står Tillväxtverket sam medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

2020 delades det ut till Bostads AB Mimer med motiveringen

”Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen.

Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

Mimers verksamhetsbeskrivning enligt SIQ Managementmodell:

Verksamhetsbeskrivning SIQ Managementmodell (PDF)

Se prisutdelningen

Mer information om SIQ

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

www.siq.se