Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om du fått förändrade medicinska förutsättningar, som gör att du inte kan bo kvar i din lägenhet, kan du ansöka om medicinsk förtur.

För att kunna ansöka om förtur till bostad ska du:

  • skicka in ett läkarintyg som påvisar en permanent funktionsvariation och en begränsad rörlighet som ställer särskilda krav på boende
  • vara befintlig hyresgäst hos Mimer
  • bo i en lägenhet som inte kan anpassas efter dina behov
  • stå i vår bostadskö.

Detta gäller bara om dina medicinska förutsättningar har förändrats sedan du flyttade in i din nuvarande lägenhet. Om din ansökan beviljas kommer du att bli erbjuden en lägenhet som passar för din nya funktionsvariation. Du ska dessutom uppfylla våra grundkrav.

Våra grundkrav för att hyra bostad

Så här ansöker du om förtur:

  1. Fyll i vår förtursblankett som du hittar i länken nedan. På förtursblanketten ska du beskriva din situation så utförligt som möjligt, så att vi kan erbjuda en lägenhet som motsvarar dina behov.
  2. Bifoga ett läkarintyg som styrker dina medicinska skäl.
  3. Mejla din ansökan till fortur@mimer.nu eller posta den till Mimers Kundcenter, Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås
  4. Om några uppgifter saknas i din ansökan kan vi inte behandla den. Vi kommer då att be dig komplettera eller göra en ny ansökan.

Blankett för Medicinsk förtur (pdf)

Vad händer när du har lämnat in din förtursansökning?

Vi gör en bedömning utifrån den ansökan och de intyg som du har skickat in. Eventuellt ber vi dig skicka in kompletterande uppgifter. I vissa fall gör vi hembesök för att undersöka möjligheten till lägenhetsanpassning i din nuvarande lägenhet, och ibland tar vi också kontakt med de personer som skrivit dina inlämnade intyg.

Om du får din ansökan beviljad innebär det inte att du får en ny bostad direkt eller att du är garanterad en ny bostad. Det kan ta tid att hitta en lägenhet som passar för dina behov. Om du tackar nej till ett erbjudande om en lägenhet som passar för de behov du har angett i din ansökan, så har du förbrukat din rätt till förtur.

Om du får avslag på din ansökan kan du inte överklaga. Men om din situation förändras är du välkommen att skicka in en ny ansökan.