Lossa barnspärren på spisen och ugnen

De flesta spisar och ugnar har en barnspärr för att barn inte ska kunna skada sig. Om din spis eller ugn inte startar kan det bero på att barnspärren behöver lossas. Spärrarna ser olika ut på olika modeller.

Titta i instruktionsboken till din modell om du är osäker. Sök på nätet om du saknar instruktionsbok.