Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vill du hyra en lokal för din verksamhet? Vi väljer hyresgäster till våra lokaler utifrån vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas i lokalen. Det betyder rätt hyresgäst i rätt lokal. Antal köpoäng är alltså inte avgörande här.

Val av hyresgäst gör vi baserat på följande kriterier:

  1. Det ska finnas underlag för att verksamheten kommer vara lönsam.
  2. Ingen liknande verksamhet ska finnas i en annan av Mimers lokaler i nära anslutning till aktuell lokal.
  3. Lokalen ska vara anpassad för verksamheten – till exempel med avseende på storlek, ventilation, brandsäkerhet med mera.

Vilka typer av lokaler kan man hyra av Mimer?
Vi har lokaler som kan passa för de flesta verksamheter. Butiker, föreningslokaler, restauranger och kontor är exempel på verksamheter i våra lokaler.

Kontakta vår Avtalsförvaltare om du är intresserad av att hyra en lokal. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hur gör jag om jag vill hyra en lokal?
Du kan kontakta oss på lokaler@mimer.nu eller 021-39 72 23. När du mejlar oss är vi intresserade av:

  1. vilken slags verksamhet du vill bedriva (en kort verksamhetsbeskrivning)
  2. vad du söker för typ av lokal
  3. önskemål om plats/läge, yta och hyra
  4. dina kontaktuppgifter, utöver mejladressen.

Får jag överlåta min lokal?
Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet måste du kontakta oss. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan att vi som hyresvärd ger tillstånd. Efter Mimers godkännande fyller du i den här blanketten:

Ansökan om överlåtelse av lokal (pdf)

Jag vill säga upp min lokal, hur gör jag?
Du behöver skicka en skriftlig uppsägning till oss när du vill säga upp din lokal. Blanketten för Uppsägning av lokal hittar du här:

Uppsägning av avtal – lokal (pdf)

För mer information, kontakta gärna vår avalsförvaltare

Porträtt Frida Jakobsson

Frida Jakobsson

Avtalsförvaltare 021-39 72 23 frida.jakobsson@mimer.nu