När du sagt upp din bostad och ska flytta ut

Du har sagt upp din lägenhet hos Mimer. Vi hoppas att du har trivts bra hos oss. Nu har du några saker som du måste göra med den lägenhet du lämnar.

Besiktning och städning

Innan du flyttar besiktigar vi lägenheten för att bedöma slitage och skador. Ett visst slitage i lägenheten accepterar vi, men om det finns skador i lägenheten måste du eller vi ta hand om dem. Det kan till exempel vara en trasig tapet eller färgklotter som inte kan tvättas bort.

Lägenheten ska även vara ren och prydlig när du flyttar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa först. Läs om hur du ska städa när du flyttar ut. Då har du större chans att få städningen godkänd.

Läs mer om städning och besiktning

Om det finns skador måste de lagas

Om det finns skador i lägenheten måste du eller vi ta hand om dem. Det kan till exempel vara en trasig tapet eller färgklotter som inte kan tvättas bort.

Visa lägenheten för nya hyresgäster

Den lägenhet som du bor i ska någon annan flytta in i. Därför behöver du visa lägenheten för personer som har fått erbjudande om att flytta in efter dig. De tar kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid. Kom ihåg att visa förråd, tvättstuga och miljöbod.

Säg upp eller flytta avtal: el, telefon, bredband, tv, internet

Avsluta alla dina avtal som är kopplade till lägenheten. Du säger upp avtalen genom att kontakta dina leverantörer. Tänk på att du är skyldig att ha ett elabonnemang under hela avtalstiden, vilket inkluderar uppsägningstiden.

Anmäl till Skatteverket att du flyttar

Anmäl till Skatteverket att du ska flytta till en ny adress. Skatteverket ser till att din nya adress hamnar hos de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsorganisationer. Det är gratis att göra flyttanmälan via Skatteverket och du kan göra det direkt på deras hemsida.

www.skatteverket.se/flytta

Berätta för andra att du har ny adress

Alla får inte din nya adress via Skatteverket. Du måste själv se till att vänner och bekanta, föreningar, företag och så vidare får den.
Du kan också begära eftersändning av posten hos Svensk Adressändring, vilket kostar pengar.

Svensk Adressändring

Lämna kvar instruktioner

Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Lämna alla nycklar till oss

Med tanke på smittspridningen av Covid-19 kommer vi från månadsskiftet mars/april 2020 och tillsvidare ha andra rutiner för nyckelhämtning och -lämning, både i samband med in- och utflytt och nyckelbeställningar. Under vår nyhet ”Information om Coronaviruset – Covid 19” hittar du aktuella rutiner.

Information om Coronaviruset – Covid 19

Lämna nycklarna till Kundcenter, senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar: nycklar till lägenheten, motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Om du inte lämnar in alla nycklar måste vi byta lås och det kan du bli skyldig att betala.