Nyckelhantering

När du flyttat ut ska du lämna tillbaka alla nycklar till oss. Det ska ske senast klockan 12.00 första dagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det är viktigt att du meddelar oss i god tid innan du flyttar ut om du tappat bort någon av dina nycklar.

Lämna alla nycklar till oss

För att minska smittspridningen av Covid-19 kommer vi tillsvidare ha andra rutiner för nyckelhämtning och lämning i samband med in- och utflytt. Under vår nyhet ”Information om Coronaviruset – Covid 19” hittar du aktuella rutiner.

Information om Coronaviruset – Covid 19

Lämna tillbaka nycklarna i tid

Nästa hyresgäst behöver dina nycklar. Du måste därför lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar ut. Lämna in dem till vårt kundcenter senast klockan 12.00 första dagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om den dagen inträffar på en lördag, söndag eller en helgdag ska du lämna in nycklarna första vardagen därefter. Kom ihåg att även lämna nycklar och passagedroppar till postbox,  motorvärmare, tvättstuga, garage och entréport.

Om nycklar saknas eller lämnas in för sent

Om du saknar nycklar är det viktigt att du gör en serviceanmälan i god tid, senast en vecka innan ditt kontrakt upphör att gälla. Du får då betala kostnaden för att vi byter lås. Gör du din serviceanmälan senare, eller inte lämnar in dina nycklar i tid, tillkommer dessutom en extra avgift utöver kostnaden för låsbytet.